Prevádzka


Prevádzka

  • MŠ: 6:20 hod. - 16:00 hod. mesačný poplatok 10 €
  • ŠKD: ranný – 6:30 – 7:30, poobedný - 11:20/12:15 hod. – 15:00 hod. mesačný poplatok 10 €
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr