Organizácia školského roka 2023/2024


  • Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

Testovanie

termín

predmet

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

5.9.2023 – 27.10.2023

 

T 9 

riadny termín

20. 3. 2024

(streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

T 9

náhradný termín

4. 4. 2024

(štvrtok)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ

  • Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 5. 9. 2023 do 27. 10. 2023. a
  • Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2023.

Testovanie 9

  • Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetu ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).
  • Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.
  • Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023.
  • Informácie o Testovaní 9 2023/2024 | NUCEM

Prázdniny v školskom roku 2023/2024

Prázdniny

Termín    prázdnin

jesenné

30. október 2023 -  31. október 2023

vianočné

23. december  2023  -  7. január 2024

jarné

19. február 2024  –  23. február 2024

veľkonočné

28. marec 2024  –  2. apríl 2024

letné

1. júl  2024 – 1. september 2024

Dni pracovného voľna

°

Deň ústavy Slovenskej republiky

1. september

°

Sedembolestná Panna Mária

15. september

°

Sviatok všetkých svätých

1. november

°

Deň boja za slobodu a demokraciu

17. november

°

Štedrý deň

24. december

°

Prvý sviatok vianočný

25. december

°

Druhý sviatok vianočný

26. december

°

Deň vzniku Slovenskej republiky

1. január

°

Zjavenie Pána (Traja králi)

6. január

°

Veľký piatok

7. apríl

°

Veľkonočný pondelok

10. apríl

°

Sviatok práce

1. máj

°

Deň víťazstva nad fašizmom

8. máj

°

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

5. júl

°

Výročie Slovenského národného povstania

29. august


Viac informácií o organizácii školského roka 2023/2024 v dokumente Sprievodca školským rokom 2023/2024 pdf
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr