Organizácia školského roka 2022/2023


 • Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

testovanie

termín

predmet

T 5

17 . 5. 2023

(streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

T 9 

riadny termín

22. 3. 2023

(streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

T 9

náhradný termín

4. 4. 2023 (utorok)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5)

 • Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský́ jazyk a literatúra (v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).
 • Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov pre 1. – 5. ročník štátneho vzdelávacieho programu pre prvý a pre druhý stupeň ZŠ a sleduje jeho obsahovú a výkonovú zložku.
 • Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 sa uskutoční v termíne 14. – 30. november 2022.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9)

 • Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).
 • Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným 7 vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.
 • Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 14. až 30. novembra 2022.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ (§ 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 • Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 6. 9. 2022 do 28. 10. 2022.
 • a. Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2022.
 • b. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá

Prázdniny v školskom roku 2022/2023

°jesenné28. Október 2022 -31. Október 2022
°vianočné23. December 2022 -7. Január 2023
°jarné27. Február 2023 -3. Marec 2023
°veľkonočné6. Apríl 2023 -11. Apríl 2023
°letné1. Júl 2023 -31. August 2023

Dni pracovného voľna

°Deň ústavy Slovenskej republiky1. September
°Sedembolestná Panna Mária15. September
°Sviatok všetkých svätých1. November
°Deň boja za slobodu a demokraciu17. November
°Štedrý deň24. December
°Prvý sviatok vianočný25. December
°Druhý sviatok vianočný26. December
°Deň vzniku Slovenskej republiky1. Január
°Zjavenie Pána (Traja králi)6. Január
°Veľký piatok7. Apríl
°Veľkonočný pondelok10. Apríl
°Sviatok práce1. Máj
°Deň víťazstva nad fašizmom8. Máj
°Sviatok svätého Cyrila a Metoda5. Júl
°Výročie Slovenského národného povstania29. August

Viac informácií o organizácii školského roka 2022/2023 v dokumente Sprievodca školským rokom 2022/2023 pdf

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr