Organizácia školského roka 2021/2022


 • Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

testovanie

termín

predmet

T 5

18 . 5. 2022

(streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

T 9 

riadny termín

6. 4. 2022

(streda)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

T 9

náhradný termín

21. 4. 2022 (štvrtok)

matematika, slovenský jazyk a literatúra

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5)

 • Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).
 • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5pdf

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9)

 • Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).
 • Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9pdf

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ (§ 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.
 • Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii.
 • Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Prázdniny v školskom roku 2021/2022

°jesenné28. Október 2021 -29. Október 2021
°vianočné23. December 2021 -7. Január 2022
°polročné4. Február 2022
°jarné7. Marec 2022 -11. Marec 2022
°veľkonočné14. Apríl 2022 -19. Apríl 2022
°letné1. Júl 2022 -2. September 2022

Dni pracovného voľna

°Deň ústavy Slovenskej republiky1. September
°Sedembolestná Panna Mária15. September
°Sviatok všetkých svätých1. November
°Deň boja za slobodu a demokraciu17. November
°Štedrý deň24. December
°Prvý sviatok vianočný25. December
°Druhý sviatok vianočný26. December
°Deň vzniku Slovenskej republiky1. Január
°Zjavenie Pána (Traja králi)6. Január
°Veľký piatok15. Apríl
°Veľkonočný pondelok18. Apríl
°Sviatok práce1. Máj
°Deň víťazstva nad fašizmom8. Máj
°Sviatok svätého Cyrila a Metoda5. Júl
°Výročie Slovenského národného povstania29. August

Viac informácií o organizácii školského roka 2021/2022 v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/2022 pdf

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr