Základné informácie


Počet žiakov

 • ZŠ - 182, ŠK - 34, MŠ - 40

Počet tried ZŠ

 • 10

Počet tried MŠ

 • 2

Priemerný počet žiakov na triedu

 • 18,2

Začlenení žiaci

 • 20 /ZŠ/
 • 1 /MŠ/

Pedagogickí zamestnanci

 • ZŠ - 17
 • ŠKD - 1
 • MŠ - 4
 • Špeciálny pedagóg - 2 (ZŠ), 1 (MŠ)
 • Asistent učiteľa – 4 (ZŠ), 1 (MŠ)

Nepedagogickí zamestnanci

 • 9

1.stupeň

 • Školský vzdelávací program „Pripravení pre život“ (ISCED 1)

2.stupeň

 • Školský vzdelávací program „Pripravení pre život“ (ISCED 2)

Počet oddelení ŠKD

 • 2

Počet žiakov ŠKD

 • 34
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr