Základné informácie


Počet žiakov

 • ZŠ - 167, ŠK - 41, MŠ - 39

Počet tried ZŠ

 • 10

Počet tried MŠ

 • 2

Priemerný počet žiakov na triedu

 • 16,7

Začlenení žiaci

 • 22

Pedagogickí zamestnanci

 • ZŠ - 16
 • ŠK - 1
 • MŠ - 4
 • Špeciálny pedagóg - 1
 • Asistent učiteľa - 2

Nepedagogickí zamestnanci

 • 9

1.stupeň

 • Školský vzdelávací program „Pripravení pre život“ (ISCED 1)

2.stupeň

 • Školský vzdelávací program „Pripravení pre život“ (ISCED 2)

Počet oddelení ŠKD

 • 1

Počet žiakov ŠKD

 • 41
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr