Súťaže v šk. roku 2016/2017

Literárna súťaž

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2016 sme sa s prácami našich žiakov zapojili do literárnej súťaže s názvom:

„Predné kolo, zadné kolo, veselo točí…“ DOBRODRUŽSTVÁ S MOJÍM BICYKLOM.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení prebehlo vo štvrtok 22. 9. 2016 v spoločenskej miestnosti knižnice v Dolnom Kubíne. Žiačka 8. ročníka, Adriana Pavčová, nás reprezentovala krátkou básňou, vďaka ktorej sa umiestnila na 1. mieste v kategórii - poézia.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

Mgr. Eva Laštíková

DOBRODRUŽSTVÁ S MOJÍM BICYKLOMPredné kolo, zadné kolo, veselo sa točí
nasadím si okuliare na obidve oči.
Ešte prilba na hlavu
užijem si zábavu.
Chcete vedieť všetci s kým,
tak ja vám to prezradím.

Bicykel ja nový mám
s ním zábavu prežívam.
Lietame vždy kade – tade,
boli sme už skoro všade.
V obchode, aj u babky,
umyť nášmu psovi labky.

Raz podvečer, ja a on,
išli sme zas spolu von.
Tento raz však krásne chvíle,
už neboli oslnivé.
Zmenili sa na pohromu,
narazili sme do stromu.

Obidvaja zranení,
sedíme tam skľúčení.
Kolená a lakte moje,
prežili krvavé boje
a z bicykla predné kolo,
ozubené sťaby bolo.

Táto smutná udalosť,
povedala nám dvom dosť.
Prerušila plány naše,
objavovať roztopaše.
Ale len na krátky čas,
vyzdravieme rýchlo zas.
Adriana Pavčová 8. ročník

obrobrobr


Informatická súťaž iBobor

V mesiaci november sa vo viacerých krajinách Európy (vrátane Slovenska) uskutočnila informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 38 krajinách a zapojilo sa do nej 1 312 253 žiakov.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

Aj žiaci našej školy sa tento rok zapojili do súťaže a zmerali si sily s ostatnými žiakmi zo Slovenska. Spomedzi zúčastnených žiakov sa 26 z nich stalo úspešnými riešiteľmi

Zuzana Glejteková

obr


Vybíjaná mladších žiakov

Dňa 16. 11. 2016 sa konalo obvodné kolo vo vybíjanej mladších žiakov zmiešaných družstiev. Súťaže sa prvýkrát zúčastnilo aj zmiešané družstvo štvrtákov v zložení: P. Miháľ, P. Novák, P. Furiel, B. Kuva, T. Skácal, S. Oršuliak, N. Kozáčiková, N. Suľová, K. Murinová, S. Priebojová . Turnaj sa konal v Žaškove a naši štvrtáci obsadili 5. miesto.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr


Streľba zo vzduchovky

Dňa 24.11.2016 sa konalo na ZŠ. M. Kukučína v Dolnom Kubíne okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. Vytvorili sme družstvo starších žiakov a za mladších žiakov to bol jednotlivec – Lýdia Kňazúrová zo 7. ročníka. Naše družstvo starších žiakov v zložení: Darina Oslíková, Rebeka Špavorová a Jozef Oršuliak z 8. ročníka si vystrieľali krásne 3. miesto. Lýdii sa nedarilo a nakoniec obsadila 8. miesto v kategórii jednotlivcov.

Srdečne blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Jazykový kvet - „Language Flower“

Dňa 28. novembra 2016 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Jazykový kvet - ,,Language Flower“. Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o cudzie jazyky, rozvíjať aktívne jazykové zručnosti a interpretačný talent.

Po triednych kolách do školskej súťaže postúpilo 16 žiakov II. stupňa. Rozhodovanie o víťazoch bolo náročné, keďže všetci zúčastnení odviedli skvelé výkony.

Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

Poézia:
1. miesto: Nina Chomisteková, 7. ročník
2. miesto: Naďa Pániková, 7. ročník
3. miesto: Timotej Kuva, 7. ročník
4. miesto: Adriana Barančeková, 5. ročník

Próza:
1. miesto: Andrej Urban, 6. ročník
2. miesto: Tadeáš Lukáč, 6. ročník

Víťazom blahoželáme, všetkým účastníkom ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr


Chutné maľovanie

V rámci aktivít IV. ročníka Týždňa „Hovorme o jedle“ sa žiaci 8. ročníka Adriana Pavčová, Beata Juričáková, Darina Oslíková zapojili i do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“. Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Ľudmila Kamasová

obrobrobr


Pytagoriáda 2016/2017

V dňoch 7. a 8. decembra sa konalo školské kolo matematickej súťaže - Pytagoriády. Do súťaže sa zapojilo a s úlohami „potrápilo“ až 42 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka. Najlepší riešitelia v jednotlivých ročníkoch sú:
3. ročník – Hanka Lukáčová
4. ročník – Kristínka Murinová, Ľubka Kajanová, Paťko Novák a Miška Šnapková
5. ročník - Peťko Kajan a Miško Kamas
6. ročník – Jožko Hudec a Miško Kuboš
7. ročník – Adam Daňa
8. ročník - Patrik Dudášik a Martin Haviar.

Všetkým týmto úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Ľudmila Kamasová

Futsal

Dňa 12.12.2016 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne okresné kolo vo futsale. Do tejto súťaže sa prihlásilo 9 základných škôl a preto sme boli rozdelení do 2 skupín. V našej skupine boli 4 tímy a aj keď sa naši chlapci veľmi snažili, nakoniec sme zostali stáť pred bránami postupu. Za ich snahu a bojovnosť si zaslúžia našu pochvalu. Hrali: Š. Glejtek, R. Baláž – 9. roč., M. Haviar, T. Dulka, M. Lofaj – 8. roč., M. Kožienka, R. Matys, T. Kuva, A. Daňa – 7. roč. a R. Kukla – 6. roč.

Blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Vianočný turnaj vo vybíjanej

Dňa 20.12.2016 sa konal u nás na škole už 4. ročník vianočného turnaja vo vybíjanej pre dievčatá. Vytvorili sme 4 družstvá, ktoré si zmerali sily medzi sebou. Súboje to boli veľmi zaujímavé a nakoniec sa z víťazstva tešili dievčatá 8. ročníka.
1. miesto – 8. ročník
2. miesto – 7. ročník
3. miesto – 9. ročník
4. miesto – 5/6. ročník

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočný turnaj vo futbale

Aj tento rok sa konal 4. ročník vianočného turnaja vo futbale pre chlapcov. Do tohto turnaja sa prihlásilo 10 družstiev. Každý ročník vytvoril 2 tímy. Tieto boli následne rozdelené do 2 skupín. V boji o 1. miesto v A skupine si zmerali sily žiaci 7. a 8. ročníka, kde rozhodovali pokutové kopy. Z tohto súboja vyšli víťazi 8. ročníka. Aj v B skupine sa 6. a 9. ročník stretli v boji o 2. miesto. V tomto súboji pevnejšie nervy mali žiaci 6. ročníka.
A skupina
1. miesto – 8. ročník
2. miesto – 7. ročník
3. miesto – 9. ročník
4. miesto – 6. ročník
5. miesto – 5. ročník

B skupina
1. miesto – 8. ročník
2. miesto – 6. ročník
3. miesto – 9. ročník
4. miesto – 7. ročník
5. miesto – 5. ročník

Blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Florbal

Dňa 12.1.2017 sa konalo okresné kolo vo florbale na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne. Na tento turnaj sa prihlásilo 11 škôl, a preto sme boli rozdelení do troch skupín. Družstvá boli veľmi vyrovnané, v niektorých prípadoch zohrala úlohu šťastena. Nás teší výhra nad ZŠ Janka Matušku, kde je základňa florbalu a o to je to víťazstvo pre nás cennejšie. Síce sme nezískali postup, ale odchádzali sme s dobrým pocitom. Naši hráči: R. Baláž, L. Kubala, F. Mahút, Š. Matis, M. Špavor, Š. Maslo – 9. roč., T. Dulka, M. Lofaj, M. Haviar – 8. roč. a A. Daňa, M. Kožienka – 7. roč.

Srdečne gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 17. januára 2017 sa v Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž bola rozdelená na dve časti – písomnú a ústnu. Písomná časť obsahovala cvičenia zamerané na overenie slovnej zásoby, gramatiky, posluchu a čítania s porozumením. Ústnu časť tvoril voľný rozhovor a práca s obrázkom.

Našu školu reprezentoval žiak 9. ročníka Šimon Púček. V silnej konkurencii sa umiestnil na 9. mieste.

Šimonovi ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach

Ing. Anna Oršuliaková

Všetkovedko

Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími vyvrcholil 1. decembra 2016. Do súťaže sa zapojilo aj desať žiakov z 2.,3. a 4. triedy. Otázky boli z vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatickej výchovy a dopravnej výchovy.

V druhom ročníku súťažilo 6053 detí . V tejto kategórii mali zastúpenie traja druháci a všetci získali titul Všetkovedkov učeň. Bolo udelených 125 miest. Najlepšie sa umiestnil Igor Kapusta na 37. mieste.

V treťom ročníku súťažilo 4915 detí. Tu nás reprezentovali štyria tretiaci. Titul Všetkovedko a Všetkovedko školy získala Katka Suroviaková, ktorá sa umiestnila na 28. mieste. Tesne za ňou skončil Erik Oršuliak, ktorý získal tiež titul Všetkovedko a umiestnil sa na 35. mieste zo 143. Ostatní získali titul Všetkovedkov učeň.

Vo štvrtom ročníku súťažilo 4525 detí. Najlepšie sa umiestnil Patrik Novák na 54. mieste zo 150 miest. Súťažili traja štvrtáci a všetci získali titul Všetkovedkov učeň.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

Mgr. Z. Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Geografická olympiáda

Dňa 7. 2. 2017 sa na Spojenej cirkevnej škole v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho šesť našich žiakov. Boli to M. Kamas, M. Kuboš, M. Gerát, A. Urban, S. Strežová a V. Matysová. I napriek veľkej snahe sa našim žiakom popri veľkej konkurencii nepodarilo dostať na stupeň víťazov. Aj napriek tomu im všetkým ďakujeme za snahu a účasť a veríme, že to opäť skúsia aj v budúcom školskom roku.

PaedDr. A. Freierová

obrobr


Stolný tenis

Dňa 9.2.2017 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne okresné kolo v stolnom tenise. Chlapci od prvého úderu do loptičky si išli za svojim cieľom – obhájiť minuloročné prvenstvo, čo sa im aj podarilo. A teraz ich čaká ťažký zápas na krajskom kole v Čadci, kde im budeme všetci držať palce. Hrajú: Š. Matis – 9. roč., T. Dulka – 8. roč., A. Daňa – 7. roč. a R. Kukla – 6. roč.

Dievčatám sa taktiež darilo a stačilo len málo a mohli stáť na stupni víťazov. Nakoniec však v ťažkom boji podľahli žiačkam zo ZŠ J. Matušku a umiestnili sa na krásnom 2. mieste. Žiačkam: A. Kaučiarikovej – 9. roč., D. Oslíkovej, M. Janíkovej – 8. roč. a A. Barančekovej – 5. roč. srdečne blahoželáme.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Dejepisná olympiáda

14. februára 2017 sa žiaci Adriana Pavčová (8. tr.), Štefan Matis a Šimon Púček (9. tr.) zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády v Dolnom Kubíne. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi, čím výborne preukázali svoje poznatky z oblasti svetových, národných a regionálnych dejín.

Štefan získal 3. miesto, Adriana 2. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční o mesiac v Martine.

Mgr. M. Forgáčová

Basketbal

Dňa 21.2.2017 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne okresné kolo v basketbale. Na túto súťaž sa prihlásilo 7 družstiev. Naši žiaci sa veľmi snažili, bojovali a nakoniec sa umiestnili na 4. mieste. Hrali: R. Baláž, Š. Glejtek, F. Mahút, M. Špavor, Š. Maslo, Š. Matis, M. Daňko – 9. roč. a T. Dulka, M. Lofaj, P. Dudášik – 8. roč.

Blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Stolný tenis

Dňa 23.2.2016 sa konalo krajské kolo v stolnom tenise v Čadci. Naši žiaci sa veľmi snažili a bojovali, ale v tejto silnej konkurencii sa im nepodarilo presadiť. Aj tak si zaslúžia náš obdiv a pochvalu. Chlapcom: Š. Matisovi – 9.roč., T. Dulkovi – 8. roč., A. Daňovi – 7. roč. a R. Kuklovi – 6. roč. srdečne gratulujeme

PaedDr. Elena Vrábľová

Výtvarná súťaž „Pŕhľaviar čiernohlavý“

Na začiatku nového roka sa žiaci 1. ročníka zapojili do výtvarnej súťaže „Pŕhľaviar čiernohlavý – vták roka 2016“, ktorú vyhlásila Slovenská ornitologická spoločnosť Birdlife Slovensko. Cieľom súťaže bolo priblížiť životné prostredie tohto drobného, skromného a nenápadného vtáčika, ktorý patrí medzi ohrozené druhy.

Mgr. Z. Kubošová

obrobrobr


Jazykový kvet – recitačná súťaž

Naučiť sa hovoriť cudzím jazykom si vyžaduje neľahké úsilie. Určite to môžu potvrdiť tí, ktorí sa o to pokúsili. Použiť cudzí jazyk prináša so sebou u mnohých veľké obavy, ostych a strach. Naši dvaja žiaci svoje obavy a strach z použitia jazyka odhodili a zapojili sa do recitačnej súťaže Jazykový kvet.

Hlavným cieľom súťaže je u žiakov podporiť učenie sa cudzích jazykov a ich aktívneho používania, ale predovšetkým vytvárať pozitívny vzťah k cudzím jazykom.

Ninke Chomistekovej a Andrejovi Urbanovi ďakujeme za prejav lásky k jazyku a reprezentáciu našej školy. Zároveň im prajeme, aby nestrácali pozitívny vzťah k anglickému jazyku a veľa ďalších úspechov.

Mgr. Lenka Daňková

Okresné kolo Pytagoriády

V dňoch 14. a 15. marca sa v Dolnom Kubíne v Základnej škole P. Škrabáka konalo okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovali žiaci 3. – 5. ročníka: H. Lukáčová, K. Murínová, M. Kamas, M. Kuboš, J. Hudec a A. Daňa.

Ľ. Kamasová

Chemická olympiáda – okresné kolo

Dňa 23. marca 2017 sa sa traja žiaci 9. ročníka Natália Rusnáková, Štefan Matis a Martin Daňko zúčastnili okresného kola chemickej olympiády v Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. Súťaž bola rozdelená na dve časti. Na teoretickú a praktickú, kde si žiaci mohli vyskúšať niektoré chemické metódy. Našim žiakom sa darilo veľmi dobre. Všetci traja skončili ako úspešní riešitelia.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr


Vrh guľou

Dňa 23.3.2017 sa konal 2. ročník súťaže „Jarná cena vo vrhu guľou“ na ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne. Do tejto súťaže sme prihlásili 15 žiakov v rôznych kategóriách.

Kategórie:

Mladšie žiačky:
• Andrea Matisová – 3. miesto (7. roč)

Mladší žiaci:
• Roman Chladný – 1. miesto (7.roč)
• Andrej Urban – 2. miesto (6. roč.)
• Miroslav Kuva – 3. miesto (6. roč.)

Starší žiaci:
• Dávid Daňko – 3. miesto (8. roč.)

Dorast:
• Rastislav Baláž – 1. miesto (9. roč.)
• Filip Mahút – 2. miesto (9. roč.)

Blahoželáme.

Ostatným žiakom tiež gratulujeme za ich snahu: Adriana Barančeková, Pavol Glejtek, Patrik Rusnák, Anton Juričák – 5. roč., Simona Strežová, Martina Bedová – 7. roč., Darina Oslíková, Mária Janíková- 8. Roč.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobr


Dejepisná olympiáda – krajské kolo

Dňa 27. marca 2017 sa žiačka 8. triedy Adriana Pavčová zúčastnila krajského kola dejepisnej olympiády v Martine. Otázky boli z 3 tém: Habsburgská monarchia v novoveku, učivo pre 8. ročník základných škôl a regionálne dejiny Žilinského kraja. V konkurencii škôl veľmi dobre prezentovala našu školu a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Mgr. M. Forgáčová

Okresné kolo biologickej olympiády

Dňa 29. marca sme sa zúčastnili okresného kola biologickej olympiády, ktorej organizátorom bola ZŠ Kňažia. Adriána Pavčová získala krásne 1. miesto v odbore botanika, Naďa Pániková skončila ako úspešná riešiteľka v odbore zoológia. Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme a Aďke prajeme veľa šťastia na krajskom kole, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Čadci.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr


Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do recitačnej súťaže, ktorá nesie meno významného slovenského spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava. Záujem o prednes nestráca na intenzite a u žiakov sa teší veľkej obľube, o čom svedčí aj počet súťažiacich. Svoje recitačné umenie, kultivovanosť prejavu a najmä krásu umeleckého slova predviedli žiaci 2. – 8. ročníka. Porotu prekvapili výborné výkony, zaujímavé prednesy i výber ukážok.

A ako recitátori dopadli?

I. kategória (poézia)
1. miesto: Michaela Šnapková, 4. roč.
2. miesto: Katka Suroviaková, 3. roč.
3. miesto: Damián Kuva, 2. roč.
Vanesa Hlavenková, 2. roč.

I. kategória (próza)
1. miesto: Hanka Lukáčová, 3. roč.
2. miesto: Silvia Pavčová, 3. roč.
3. miesto: Daniela Čupajová, 4. roč.

II. kategória (poézia)
1. miesto: -
2. miesto: Matúš Baláž. 5. roč.
3. miesto: Natália Bachledová, 5. roč.

II. kategória (próza)
1. miesto: Tadeáš Lukáč
2. miesto: Adriana Barančeková, 5. roč.
3. miesto: Jozef Hudec, 6. roč.

III. kategória (poézia)
1. miesto: Ninka Chomisteková, 7. roč.
2. miesto: Dávid Daňko, 8. roč.
3. miesto: Adriana Pavčová, 8. roč.

III. kategória (próza)
1. miesto: -
2. miesto: Naďka Pániková, 7. roč.
3. miesto: -

Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť i ochotu a postupujúcim želáme veľa úspechov.

Mgr. Daňková Lenka

obrobrobrobrobr
obr


Živá sila umeleckého slova

Je v dnešnej pretechnizovanej dobe záujem o poéziu a prózu? Zaujímajú sa žiaci o umelecké slovo? Tieto otázky a mnohé iné si kladú pedagógovia z celého Slovenska. Pri pohľade na deti, ktoré postúpili na okresné kolo si s hrdosťou môžeme odpovedať: „Áno.“ Áno, 70 detí odložili svoje tablety, notebooky a smartfóny. Vymenili výdobytky modernej techniky za prácu s umeleckým slovom a niekoľko hodín strávili prípravou na Hviezdoslavov Kubín.

Môžeme povedať, že všetky deti sú víťazmi. Vymenili techniku za živé slovo, a preto si zaslúžia veľký obdiv a uznanie.

Týmto by sme chceli poďakovať Dávidovi Daňkovi, Tadeášovi Lukáčovi, Hanke Lukáčovej a Michaele Šnapkovej za účasť a uchovávanie tejto tradície. Veríme, že dojmy zo súťaže v nich budú ešte dlho rezonovať.

Lenka Daňková

Matematická olympiáda

Dňa 4. apríla sa v Dolnom Kubíne v Základnej škole Petra Škrabáka konalo okresné kolo matematickej olympiády pre 6.,7.,8. ročník základných škôl. Našu školu reprezentoval žiak 6. ročníka Michal Kuboš.

Ľ. Kamasová

Futbal mladšie žiačky

Dňa 25.4.2017 sa konalo v Donom Kubíne okresné kolo vo futbale mladších žiačok. Síce sme sa neumiestnili na popredných miestach, nevešiame hlavu, ale trénujeme ďalej. Za našu školu hrali: N. Chomisteková, L. Kňazúrová, A. Daňková, M. Maslová, S. Strežová, M. Nováková, A. Matisová – 7. roč. a E. Priebojová – 6. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Futbal mladší žiaci

Dňa 26.4.2017 sa konalo v Dolnom Kubíne okresné kolo vo futbale mladších žiakov. Do tejto súťaže sa prihlásilo 10 škôl, kde nás následne rozdelili do 2 skupín. V tejto ťažkej konkurencii sa naši žiaci veľmi snažili a bojovali, ale nestačilo to. V skupine sme ostali tretí a v konečnom poradí sme obsadili 6. miesto. Za našu školu hrali: A. Daňa, M. Kožienka, R. Matys, R. Chladný, T. Kuva – 7. roč., M. Kuboš, M. Gerát, M. Kuva, R. Kukla – 6. roč. a M. Dulačka – 5. roč.

Blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Slávik Slovenska - školské kolo

V piatok 28. apríla 2017sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska v speve ľudových piesní.

Tento rok nás milo prekvapil a potešil záujem detí o spev, súťažilo 44 žiakov prvého a druhého stupňa v troch kategóriách. Najlepší školskí slávici sa umiestnili nasledovne:


I. Kategória ( 1. -3. ročník) :
1. miesto - Hanka Lukáčová
2. miesto - Albín Kováčik
3. miesto – Katarína Suroviaková, Vanesa Hlavenková

II. Kategória (4. – 5. ročník):
1. miesto - Eliška Suchánková
2. miesto - Simona Vraštiaková
3. miesto – Viktória Vraštiaková

III. Kategória (4. – 5. ročník): v1. miesto - Samuel Baláž
2. miesto - Lýdia Kňazúrová, Adriana Pavčová
3. miesto – Naďa Pániková, Natália Bellová

Porotu i samotných mladých spevákov svojím spevom netradičnej ľudovej piesne „ Amerika“ zaujal Šimon Staš, získal špeciálnu cenu „OBJAV ROKA“.

miestneným žiakom blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr


Krajské kolo Biologickej olympiády

3.5.2017 sa uskutočnilo Krajské kolo Biologickej olympiády v Čadci. Z našej školy sa ho zúčastnila víťazka Okresného kola v Dolnom Kubíne Aďka Paučová z 8. ročníka.

Súťažila v odbore Botanika. Svoje vedomosti preukázala najprv v teste a neskôr v praktickom rozlišovaní a určovaní rastlín. Znalosti z teórie boli obsahom ústnej skúšky.

Napriek ťažkým zadaniam skončila ako úspešná riešiteľka.

K úspechu v jej v mene celej školy gratulujeme.

Za odmenu sme pri ceste späť ochutnali zmrzlinu v Novej Bystrici, známou jediným orlojom na Slovensku

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobr


Futbal starší žiaci

Dňa 16.5.2017 sa konalo v Dolnom Kubíne okresné kolo vo futbale starších žiakov. Do tejto súťaže sa prihlásilo 11 škôl, kde nás následne rozdelili do 3 skupín. V tejto ťažkej konkurencii sa naši žiaci veľmi snažili a bojovali. Veľmi nás mrzeli nepremenené šance v prvom súboji a remíza v druhom zápase, čo nám už nestačilo na postup medzi 4 najlepších. Za našu školu hrali: Š. Glejtek, R. Baláž, M. Špavor, Š. Maslo, F. Mahút – 9. roč., M. Haviar, T. Dulka, M. Lofaj, P. Dudášik – 8. roč., a A. Daňa – 7. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Slávik Slovenska – okresné kolo

Mestský úrad v Dolnom Kubíne, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, zorganizoval v spolupráci so ZUŠ Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne okresné kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017. Dejiskom podujatia bola dňa 17. mája 2017 koncertná sála ZUŠ P.M. Bohúňa. Do súťaže sa zapojilo 8 základných škôl nášho dolnokubínskeho okresu, žiaci súťažili v troch kategóriách.

Našu školu reprezentovali Hanka Lukáčová (3. ročník), Eliška Suchánková (5. ročník) a Samuel Baláž (7. ročník). Samkovi sa darilo a vyspieval si 3. miesto v III. kategórii, z čoho sme sa všetci veľmi tešíme

Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr


Futbal staršie žiačky

Dňa 18.5.2017 sa konalo u nás v Dlhej nad Oravou okresné kolo vo futbale starších žiačok. Dievčatá sa s veľkou chuťou a bojovnosťou pustili do zápasov a nakoniec sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Za našu školu hrali: S. Drobulová – 9. roč., D. Oslíková, V. Matysová, M. Janíková – 8. roč., N. Chomisteková, L. Kňazúrová, A. Daňková, M. Bedová, S. Strežová, M. Nováková – 7. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Futbal Or. Podzámok Cup

Dňa 31.5.2017 sa konal futbal Or. Podzámok Cup, kde sa stretlo 6 dievčenských družstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Dievčatá sa veľmi snažili a bojovali, ale nestačilo to a nakoniec sme sa umiestnili na 6. mieste. Nevešiame hlavy a ideme ďalej do ďalších zápasov. Za našu školu hrali: S. Drobulová – 9. roč., D. Oslíková, V. Matysová, M. Janíková – 8. roč., N. Chomisteková, L. Kňazúrová, A. Daňková, M. Maslová, S. Strežová, M. Nováková – 7. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Matematický klokan

V tomto roku sa na Slovensku zapojilo 1410 škôl a tohtoročné úlohy riešilo takmer 64 000 žiakov. Aj tento rok sa zapojilo 13 žiakov z našej školy. Medzi nimi aj traja prváci, ktorým čítala úlohy pani učiteľka.

V 1.ročníku súťažilo 11 199 detí. Najlepšie sa umiestnil Peter Straka s percentilom 46,7%.(toľko žiakov malo menej bodov).
V 2.ročníku súťažilo 10 903 detí. Druhákov zastupovali traja súťažiaci. Najlepšie sa umiestnil Ľuboš Matys s percentilom 64,7%.
V 3.ročníku súťažilo 7 929 detí. Tretiaci súťažili štyria. Školským šampiónom a úspešnou riešiteľkou sa stala Silvia Pavčová s percentilom 81,7% .
Štvrtákov zastupoval Patrik Novák, ktorý si meral sily so 7 099 súťažiacimi s percentilom 68,3%.

Šiestakov sa zúčastnilo 4 369 a našu školu reprezentoval Michal Kuboš s percentilom 47,7% .

Za siedmakov súťažil Adam Daňa s percentilom 44,3%. V jeho kategórii súťažilo 3 270 detí.

Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a pekné umiestnenie a dúfam, že aj budúci školský rok budeme pokračovať a merať si sily s ostatnými deťmi na Slovensku.

Všetci žiaci dostali účastnícky diplom a malú sladkosť.

Zuzana Kubošová

obrobrobrobr


Vybíjaná

Dňa 11.5.2017 sa konalo na ZŠ s MŠ Komenského v Dolnom Kubíne okresné kolo vo vybíjanej. Na túto súťaž sa prihlásilo 7 škôl. Rozdelení sme boli do 2 skupín. Naše dievčatá bojovali, jedno jediné vybitie nás zastavilo pred bránami postupu. Za našu školu hrali: N. Chomisteková, L. Kňazúrová, M. Nováková, A. Daňková, M. Maslová, M. Bedová, S. Strežová – 7. roč., E. Priebojová, T. Šnapková – 6. roč., a A. Barančeková – 5. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr