Jún 2023

Deň detí na 1.stupni

Medzinárodný deň detí je sviatok, na ktorý sa žiaci našej školy veľmi tešia. Pani učiteľky 1.stupňa a žiačky 5. a 6. ročníka si pre deti pripravili športové súťaže, logické hry, tance, maľovanie na tvár, maľovanie kameňov a veľa iných aktivít. Žiaci dostali po splnení úloh pečiatku s písmenom. Po splnení všetkých úloh poskladali z písmen slová. Náš deň nám spríjemnilo pekné slnečné počasie. Školským dvorom znel detský smiech a veselá tanečná hudba.

Tešili sme sa aj zo zmrzliny od pána Františka Straku, ktorú deťom rozdávala pani riaditeľka a pani zástupkyňa. Rodičia nám pripravili chutný guľáš a sladké koláče. Za všetko im ďakujeme!

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Fotosúťaž o Naj triedu

Naši deviataci sa zapojili do fotosúťaže o Naj triedu. Podmienkou účasti v tejto súťaži bolo uverejnenie fotky triedy na stránke talentagent.sk a potom už len posielať hlasy.

Deviataci obsadili 3. miesto, za čo dostali spoločnú odmenu - sadu školských pomôcok.

Keďže o pár dní sa rozlúčia so základnou školou, rozhodli sa odmenu venovať triednej pani učiteľke.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobr


Rovesnícke vzdelávanie – Mexiko

V pondelok, 5. 6. 2023 sme si na šiestej vyučovacej hodine zašli do Mexika. Žiačky 9. ročníka – Silvia Pavčová a Viktória Suchánková tam zaviedli žiakov 6., 7. a 8. ročníka. Pripravili si pre nás úžasnú cestu plnú prekvapení, zážitkov a nových vecí.

Okrem krásnej prezentácie si pre spolužiakov pripravili aj pravé Mexické jedlo a nápoj (tacos – tortilly s rôznymi ingredienciami, nachos – kukuričné tortilly s guacamole a salsa omáčkou a nealko nápoj – džús z kaktusov). Práve ten je charakteristický pre túto oblasť. Kaktus, na ktorom sedí hnedý orol je aj symbolom na vlajke Mexika. Nezabudli ponúknuť ani pani učiteľky, pani upratovačky a zavítali aj do MŠ.

Priniesli aj vyrobený mexický klobúk (sombrero), gitaru a masku (škrabošku) na tvár. Na záver si zaspievali, zatancovali na známu pesničku z rozprávky Coco a kto chcel, mohol si zapózovať pred fotoaparátom ako pravý Mexičan.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Výlet do Vysokých Tatier 1. a 2. ročník

Dňa 7.6. sa žiaci 1. a 2. ročníka vybrali v skorých ranných hodinách vlakom na výlet do Vysokých Tatier.

Stretli sme sa ráno 6:15 na železničnej stanici v Dlhej nad Oravou. ,,Oravkou“ sme sa odviezli do Kraľovian, potom sme prestúpili na rýchlik, ktorý nás odviezol do Štrby.

V Štrbe už na nás čakala zubačka, ktorá nás odviezla na Štrbské Pleso, tam sme prestúpili do električky, ktorá nás odviezla do nášho prvého cieľa Poliankova. Poliankovo je digitálna galéria, kde sa spája umenie s modernými technológiami ako je virtuálna realita, 3D projekcie, rozšírená realita, hologram, tieňohra a podobne. V galérii sme strávili skoro 2 hodiny. Nakúpili sme si kľúčenky, plyšové hračky, magnetky, záložky a opäť sme išli na električkovú zastávku.

Električkou sme sa presunuli do Starého Smokovca, kde bola našim cieľom Tricklandia – galéria trick – artu a optických ilúzií. Veľmi sa nám tam páčilo, urobili sme si krásne fotky a pobrali sa na vlakovú stanicu. Cestou sme sa posilnili dobrým jedlom v stánku, kde sme si posedeli a oddýchli si. Cestou späť sme už vedeli, čo nás čaká. Naučili sme sa cestovať rôznymi druhmi vlakov – električkou, zubačkou, rýchlikom a ,,Oravkou“. Počas prestávok sme si na železničných staniciach tancovali, hrali hry, počítali príklady zábavnou formou, v Štrbe sme sa povozili na eskalátoroch. To bola zábava!

Unavení, ale šťastní sme sa večer vrátili z výletu. Máme neskutočne veľa zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. A už nám pani učiteľky vymysleli ďalší výlet, na ktorý sa už teraz tešíme.

žiaci 2. ročníka s pani uč. Maslíkovou

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Výlet na Liptov

8. júna sa žiaci 7.,8. a 9. triedy prepravili autobusom na Liptov, aby v rámci výletu bližšie spoznali krásy a zaujímavosti tohto regiónu. Priamo v centre Liptovského Mikuláša navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Pri prehliadke sa dozvedeli rôzne nové poznatky o jaskyniarstve, vrátane objavovania jaskýň a činnosti jaskynnej záchrannej služby, o výplni jaskýň, typoch jaskýň a ich histórii.

V časti Chránená príroda Slovenska v celku Zem, miesto pre život si prezreli chránené biotopy, chránené druhy, chránené územia, územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, horniny, minerály, nerastné ložiská. Múzeum približuje aj voľnočasové i hospodárske aktivity človeka, ¬ turistiku a horolezectvo, lyžovanie a skialpinizmus, lesníctvo, drevárstvo, poľnohospodárstvo ovčiarstvo a dobytkárstvo, ale aj poľovníctvo, rybolov a včelárstvo a ich dopad na prírodu.

Po návšteve múzea sa ďalej presunuli do fascinujúceho sveta optických klamov -do galérie Ilusia. Galéria ponúka umenie optických ilúzií a 3D malieb. Žiaci sa presvedčili, že nič nie je v skutočnosti také, ako to na prvý pohľad vyzerá. Pomocou zábavných a náučných trikov vnímali realitu aspoň na chvíľu inak ako doposiaľ.

Pretože im prialo počasie, rozhodli sa navštíviť aj park miniatúr MINI SLOVENSKO v Liptovskom Jáne. Je to výstavný areál s modelmi slovenských kultúrnych pamiatok, ako napríklad hrad Strečno, Urbanova veža v Košiciach, Bojnický zámok. No chlapcov najviac upútala imitácia železničnej trate, ktorá má 380 metrov.

Žiakom sa výlet páčil a s mnohými dojmami sa v podvečerných hodinách vrátili domov.

Mgr. Renáta Kvasová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Exkurzia do galérie a knižnice v Dolnom Kubíne

Vo štvrtok 15.6. strávili žiaci 8. a 9. triedy dopoludnie v Oravskej galérii, kde si prezreli výstavu akademických sochárov Viliama a Marcely Loviškovej pod názvom S tromi medzi stromami. V ďalších priestoroch videli kresby Braňa Jánoša Príbeh krajiny v kresbách z rokov 1987 až 2022. Zaujímavá bola aj výtvarná tvorba Martina Augustína, ktorý nie je len maliarom, kresliarom, či grafikom, ale aj ilustrátorom. Najviac rezonuje jeho spolupráca so špičkovým slovenským básnikom a textárom Kamilom Peterajom.

Po prehliadke galérie sa presunuli do Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Keďže niektorí žiaci budú v najbližších rokoch študovať na stredných školách v Dolnom Kubíne, chceli sme, aby sa oboznámili s jej službami. Kto mal záujem, mohol si hneď vybaviť čitateľský preukaz.

Exkurziu zavŕšili zastavením sa na zmrzline u Calla a týmto sladkým osviežením zavŕšili príjemne strávený deň v Dolnom Kubíne.

Mgr. Renáta Kvasová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Návšteva KUK festivalu žiakov 1. a 2. ročníka

Žiaci 1. a 2. ročníka sa dňa 22.6. zúčastnili KUK festivalu v Dolnom Kubíne. Festival knihy – umenia – kultúry prebiehal na Hviezdoslavovom námestí a my sme boli súčasťou besedy s detským spisovateľom Jánom Uličianskym. Dokonca sme sa s ním aj odfotili. Stretli sme aj autora ilustrácií detských kníh Juraja Martišku.

Navštívili sme Oravskú galériu, kde sme videli nádherné výtvarné a umelecké diela známych výtvarníkov. Odmenili sme sa výbornou zmrzlinou, na ktorej sme si pochutili. Cesta vlakom nám zbehla veľmi rýchlo. Šťastní a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


No backpack day

Žiacka školská rada si pripravila na posledný vyučovací deň výzvu pre všetkých žiakov: Deň bez školskej tašky. Na výzvu zareagovala väčšina žiakov. Učebné pomôcky, zošity a učebnice si priniesli v krabiciach, košíkoch, vreciach, vedrách... Asi najoriginálnejšie nápady boli: fúrik, nákupný košík, invalidný vozík, zásuvka z nábytku. Tvorivosť a nápaditosť žiakov naozaj prekvapila a priniesla do školy veľa zábavy.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Didaktické hry na 1. stupni

27. júna 2023 boli na 1. stupni realizované didaktické hry. Pozostávali z teoretickej a praktickej časti. Žiaci prechádzali rôznymi stanovišťami, ktoré mali pre nich pripravené pani učiteľky. Najprv získali cenné poznatky v oblasti zdravotnej, dopravnej, civilnej výchovy aj o pobyte a pohybe v prírode, ktoré si následne overili praktickou činnosťou.

Zo zdravotnej výchovy sa oboznámili s najznámejšími liečivými bylinkami zo svojho okolia a vyskúšali si stabilizovanú polohu. Tiež sa dozvedeli viac o organizáciách Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

V oblasti dopravnej výchovy sa dozvedeli o význame dopravných značiek, o dôležitosti poznania pravidiel cestnej premávky, či už ako chodci alebo cyklisti, ktoré si v závere overili prostredníctvom kvízu.

Na stanovišti Civilnej ochrany sa oboznámili s rôznymi druhmi signálov, ktoré môžu počuť v prípade ohrozenia a vyskúšali si nasadiť plynovú masku s filtrom, v ktorej potom prešli vyznačenú trasu.

Svoju šikovnosť žiaci prejavili na stanovišti venovanému pobytu v prírode, pri stavaní ohniska a vynaliezavosť pri budovaní prístrešku, na ktorý mali k dispozícii len pár predmetov.

Aj napriek nepriaznivému počasiu vládla v škole dobrá nálada, radosť a zaslúžený pocit úspechu po skončení.

Didaktické hry splnili svoj cieľ a žiaci sa opäť naučili niečo nové, a to nielen v oblasti vedomostí, ale aj zručností.

Mgr. Kristína Kormanová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Účelové cvičenia

Dňa 26. a 27. júna sa na našej škole uskutočnili účelové cvičenia. Ich úlohou bolo pripraviť žiakov na zvládnutie mimoriadnych situácií, s ktorými sa môžu stretnúť v živote. V pondelok sa aktivity realizovali za krásneho počasia v areáli školy. Praktickú ako aj teoretickú časť žiaci absolvovali na šiestich stanovištiach, kde učitelia preverili nielen ich vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

Žiaci si prakticky vyskúšali, ako postupovať pri poskytnutí prvej pomoci, precvičili resuscitáciu človeka, ktorý nedýcha a má zástavu srdca. Pripravili sme si pre nich modelové situácie rôznych poranení kostí, uštipnutie hadom, popáleniny či omrzliny, krvácanie a postarali sa o človeka v bezvedomí. V dopravnej výchove si overili svoju priestorovú orientáciu ako aj znalosť dopravných značiek. Zdolávali prekážky v teréne a učili sa orientovať v teréne pomocou azimutov. Spoznávali prírodu, liečivé rastliny, turistické značky a všetko, čo ich môže postretnúť na prechádzke lesom či turistike. Dôležitou súčasťou bolo aj oboznámenie a precvičenie modelových situácií v rámci civilnej ochrany. Vypočuli si signály, ktoré sa využívajú pri vyhlásení mimoriadnej situácie a naučili, čo majú v takom prípade robiť. V ochranných maskách zdolávali prekážky.

Žiaci podali zodpovedný prístup v teoretickej časti, o čom svedčia aj výborné výkony v praktických situáciách. V utorok 27.júna sa pre nepriaznivé počasie konali športové súťaže v telocvični. Žiaci 5. až 9. triedy si zašportovali a zmerali sily vo futbale či vybíjanej. Prvé tri miesta boli odmenené sladkými cenami. Veríme, že účelové cvičenia si žiaci užili a nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú vedieť využiť v každodennom živote.

Mgr. Denisa Strežová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Stolnotenisový turnaj o šampióna školy

Predposledný deň školského roka sa uskutočnilo finále Stolnotenisového turnaja o šampióna školy. Do finále postúpilo spolu osem žiakov, vždy víťaz a víťazka z každého ročníka. Celkové prvenstvo a titul Šampión/Šampiónka školy si napokon vybojovali šiestaci: Aurel Strežo a Janka Pavnicová.

Gratulujeme!

Mgr. Natália Mensárová

obrobrobrobr


Rozlúčka deviatakov

„Čas beží veľmi rýchlo“, týmito slovami začali svoju rozlúčku naši deviataci v stredu popoludní 28.6.2023. Lúčili sa so školu, triednou učiteľkou, so všetkými učiteľmi, ale aj zamestnancami školy. V rámci krátkeho programu si aj prostredníctvom videa zaspomínali na svoje pôsobenie v škole. V závere si spoločne zaspievali pieseň „Záverečná“, pochutili na občerstvení, ktoré si pripravili a tiež aj zatancovali.

Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia, ďalších úspechov a nových priateľov.

Ako vnímali svoju rozlúčku deviataci:

„Rozlúčka bola výborná. Myslím si, že sme si ju všetci užili. Budem na pani učiteľky aj mojich spolužiakov navždy spomínať.“

„Super sme sa zabavili aj zatancovali. Občerstvenie bolo tiež perfektné. Táto škola zostane navždy v mojom srdci. Budem si na ňu spomínať vždy s láskou a všetky pani učiteľky budú mať v mojom srdci vždy špeciálne miesto.“

„Bola to skvelá zábava od začiatku až do konca. Veľkolepý koniec základnej školy. Dúfam, že budem mať možnosť sa tu ešte vrátiť a stretnúť sa s mojimi úžasnými spolužiakmi.“

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

V piatok 30. 6. 2023 sme sa spoločne rozlúčili so školským rokom 2022/2023. Ako už býva zvykom, tento slávnostný deň sme odštartovali svätou omšou vo farskej záhrade. Nasledovalo slávnostné zhromaždenie vo vestibule školy za prítomnosti pána starostu, ktorý sa prihovoril všetkým žiakom a pedagógom školy. Doplnila ho samozrejme i pani riaditeľka, ktorá zhodnotila prácu žiakov za celý rok a ocenila úspešných žiakov. Tento slávnostný akt sme ukončili rozlúčkovým vystúpením našich deviatakov, rozdaním vysvedčení a detskou diskotékou.

Hurá na prázdniny!

Mgr. Natália Mensárová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr