Máj 2023

Stavanie mája

Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života. K nádherným jarným tradíciám patrí stavanie mája. Slovenským zvykom už od stredoveku bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – máj.
Túto tradíciu si pripomenuli i žiaci našej školy.
Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený. Detský spev bolo počuť 2. mája na školskom dvore. Pán školník nám pripravil mladý smrek, ktorý sme ozdobili farebnými stuhami. Chlapci z 2. stupňa postavili máj za spevu a potlesku všetkých dievčat školy.
Farebný máj pri škole bude vítať i odprevádzať naše deti počas celého mesiaca. Ďakujeme!

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Ako sme varili púpavový med

Žiaci druhého ročníka nadviazali na minuloročnú tradíciu vo varení púpavového medu.

Počas krásneho predpoludnia sme nazbierali 300 kvetov púpavy. Tie sme vložili do hrnca, kde sme pridali citróny a vodu. Všetko sme prevarili a odložili na chladné miesto. Na druhý deň sme všetko precedili, pridali cukor a varili. Počas učenia sme medík miešali a ochutnávali. Lenže popri vetách na hodine slovenského jazyka a počítaní príkladov na hodine matematiky sme na med zabudli a urobili sme ho trošku hustejší. Na chuti mu to však neubralo a pani učiteľka nám pripravila sladké rožky s medom. To bola dobrôtka.

Tento medík podarujeme našim mamičkám k Dňu matiek. Už teraz sa tešíme na ďalšie dobroty z bylín, ktoré nám ponúka príroda.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Turzovci a Orava

Žiaci 3., 4. a 5. triedy mali 19.5.2023 zážitkovú hodinu vlastivedy/dejepisu. Zoznámili sa na nej s históriou Oravského hradu, hradným pánom Jurajom Turzom a jeho rodinou. Aktivitu viedla metodička Regionálneho centra podpory učiteľov a naša bývalá p. učiteľka Mgr. Angelika Fogášová. Aktivita žiakov zaujala. Niektorí žiaci sa pomocou kostýmov stali Jurajom Turzom a jeho slúžkou. Sprostredkovane cez rozprávanie, prezentáciu sa preniesli do 16. storočia a života na Oravskom hrade. Dozvedeli sa o výstavbe hradu, jeho funkcii. Najviac informácií dostali o Jurajovi Turzovi, jeho manželke a rode. Ďakujeme, že sme aj takýmto spôsobom mohli spoznať našu slovenskú i regionálnu históriu.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Deň matiek

Dňom matiek vzdávame úctu všetkým mamám a materstvu. Spoločne sme ho oslávili v nedeľu 21. mája v kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou. Svojim mamičkám, babkám a starkým sa najskôr predstavili deti z materskej školy krásnym pásmom tvoreným básničkami, pesničkami a tancom. Po nich mamičkám zahral žiak 8. triedy Dávid Baláž na akordeóne. Nasledovalo pásmo žiakov 1. stupňa. Prváci sa predstavili folklórnym pásmom s lúčnymi hrami a piesňami, druháci scénkou o mame a veselým tancom, tretiaci si zopakovali gramatiku v básňach o mame a zatancovali country tanec. Štvrtáci zahrali veselé folklórne predstavenie o babkách spojené s piesňami a tancom. Vystúpenie ukončili žiačky 5. ročníka piesňou Slovenské mamičky. Na heligonke účinkujúcich celým vystúpením sprevádzal žiak 4. ročníka Peter Šnapko.

Veríme, že deti vyčarovali mamičkám úsmev na tvári a poďakovali tak za ich lásku a starostlivosť.

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Ako ôsmaci vyučovali štvrtákov prírodovedu

V pondelok 22.5.2023 zavítali do štvrtej triedy na hodinu prírodovedy veľkí ôsmaci. Na hodinách informatiky si najprv pospomínali a dôkladne doštudovali učivo o kaprovi a šťuke, vytvorili pútavú prezentáciu na vyvodenie učiva a taktiež zostavili zaujímavé pracovné listy. Svoje poznatky následne prišli odovzdať štvrtákom. Tí po odprezentovaní a vysvetlení nového učiva pracovali na pracovných listoch v skupinách. Na starosti ich mali jednotliví starší žiaci, ktorí ich aj spravodlivo odmenili jednotkami. Hodina sa obidvom triedam veľmi páčila a uvítali by takúto formu vyučovania aj na iných predmetoch.

Mgr. Natália Mensárová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Školský výlet – Poliankovo, Tricklandia

26. mája sme so žiakmi 5. a 6. triedy navštívili digitálnu galériu Poliankovo v Tatranskej Polianke a galériu optických ilúzií Tricklandiu v Starom Smokovci.

Digitálna galéria spája umenie s modernými technológiami ako je virtuálna realita, 3D projekcie, rozšírená realita, tieňohra a podobne. Výstavabola doplnená aj o rôzne interaktívne prvky. Žiaci si tiež mohli pozrieť výstavu obrazov, ktoré sa rozpohybovali pomocou rozšírenej reality a pridali sa k nim rôzne zvuky.

TrickLandia je miesto trick-artu a optických ilúzií. Trick-art je umenie, ktoré vytvára vizuálne ilúzie. Tie sú postavené na zobrazovaní predmetov akoby naozaj existovali, no v skutočnosti ide len o dvojrozmerné kresby. Okrem toho si žiaci vyskúšali, aké je to byť v antigravitačnej miestnosti a tiež jedinečné zrkadlové bludisko.

Výlet sme zakončili.

Žiaci si okrem originálnych fotografií odniesli aj množstvo neopakovateľných zážitkov.

Mgr. Zuzana Glejteková

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Výlet tretiakov a štvrtákov

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré navštívili tretiaci a štvrtáci v rámci školského výletu, si získal veľký obdiv všetkých. Na troch poschodiach bolo naozaj čo obdivovať a zaujímavosťou je, že ak by sme mali stáť hoci len jednu sekundu pri jednom prvku, prehliadka by nám trvala 1,5 hod. Expozícia múzea bola tematicky rozdelená na Kras a jaskyne Slovenska a Chránená príroda Slovenska, kde žiaci získali prehľad nielen o jaskyniarstve, ale aj artefaktoch nájdených v jaskyni, chránených biotopov, minerálov, hornín, nerastných ložísk, planéte Zem, voľnočasových aktivitách človeka a ich dopad na samotnú prírodu a pod. Prekvapením bolo rozširovanie poznatkov aj zážitkovou formou. Deti nadšene využili príležitosť fyzicky zistiť gravitáciu planét, vyskúšať si medvedí brloh, odhaliť skameneliny štetcami. Príjemnú a autentickú atmosféru doplnili rôzne zvukové, svetelné efekty a krátke videonahrávky. Súčasťou prehliadky bol v závere nádherný výhľad na mesto a panorámu okolitých pohorí. Fotenie žiakov mobilmi bolo v plnom prúde, o to viac, keď navštívili galériu ILUSIA. Jednoducho bez toho by poriadna zábava vo svete optických klamov aj s 3D maľbami ani nebola. Každé dieťa má z tohto dňa iste zaplnenú pamäť krásnych zážitkov a mobil s kartou preplnenej pamäte, na ktorú si to každý detailne zvečnil.

Mgr. Mária Sirotová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Skúmanie čuchu a chuti

Na hodine biológie sme sa venovali téme Zmysly. Okrem iných aktivít, ako napríklad študovanie Braillovho písma, zisťovania farbosleposti, alebo testu ucha, sme sa venovali téme chuť a čuch.

Na praktickom cvičení sme sa zamerali na ich skúmanie. Každý žiak si na vyučovaciu hodinu priniesol jednu surovinu, ktorá pred vyučovacou hodinou prešla kontrolou, či je vhodná. Niektoré suroviny sme radšej nepoužili, lebo boli veľmi štipľavé.

Rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna skupina si zaviazala oči a druhá skupina si zatiaľ pripravila vzorku potraviny. Následne ju dala spolužiakovi ovoňať a ochutnať. Žiaci mali za úlohu zistiť, o aký druh potraviny sa jedná. Niektorí uhádli hneď, iným sme museli trošku pomôcť nápovedou. Potom sa skupiny vymenili.

Po tejto aktivite sme si zapchali nos a znovu sme ochutnávali. Tentokrát to už bolo ťažšie. Mnohí žiaci nevedeli, čo ochutnávajú. Po uvoľnení nosných dierok zistili, čo majú v ústach. Takýmto spôsobom žiaci dospeli k záveru, že práve čuch má veľký vplyv na chuť. A preto, keď máme nádchu a upchatý nos, nedokážeme tak intenzívne vnímať chuť jedla.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Rozprávkový Oravský hrad

Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pre všetky menšie deti interaktívne podujatie na Oravskom hrade, ktorého sa zúčastnili naši prváci aj druháci so svojimi p. učiteľkami. Rozprávkový hrad tento rok priniesol výber kúzelných príbehov ( Tri kozliatka a vlk, Alica v krajine zázrakov, Zlatovláska, Rozprávka o repe, Cínový vojačik) , pospájaných čarovným venčekom zábudlivej princeznej Nezábudky. Deti pomáhali zábudlivej princeznej nájsť všetky stratené rozprávky a cestou zbierali kvietky alebo lupienky do jej venčeka. Prežili spolu s rozprávkovými postavami ich dobrodružstvá a keď sa im podarilo úspešne prejsť rozprávkovú cestu a splniť všetky úlohy, získali od Kráľa rozprávok sladkú odmenu. Toto podujatie sa všetkým páčilo a odniesli sme si veľa zážitkov.

Mgr. Zuzana Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr