Apríl 2023

Knihy v našej knižnici

Pretože u detí čoraz viac ubúda túžba vo voľnom čase siahnuť po dobrej knihe, rozhodli sme sa so žiakmi 8. a 9. triedy usporiadať spoločné stretnutie, na ktorom si navzájom odprezentovali knihy, ktoré čítali v poslednej dobe.

V našej knižnici pravidelne pribúdajú nové tituly kníh, preto siahli najmä po týchto knihách. Pred samotným prerozprávaním deja podali krátke informácie o spisovateľovi. Knihy si vyberali z rôznych žánrov- dievčenské romány, sci-fi, autobiografické romány. Bolo zaujímavé počúvať životopis o slávnom futbalistovi Lionelovi Messim i o nevidiacom mužovi, ktorého zachránil pes pri páde Svetového obchodného centra v New Yorku. Knihy si mohli žiaci poprezerať, prelistovať. Stretnutie spestrila Viki Suchánková ukážkou prózy, s ktorou bola úspešná na Hviezdoslavovom Kubíne.

Všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na organizácii, patrí poďakovanie. Verím, že aj takouto formou sme aspoň niektorých prítomných zaujali a podnietili navštíviť našu školskú knižnicu a siahnuť po niektorom titule knihy.

Mgr. Renáta Kvasová

obrobrobrobrobr
obrobr


Slávnostný zápis do 1.ročníka

13.04.2023 bol pre budúcich prváčikov veľkým dňom. Slávnostným zápisom vstúpili do našej školskej rodiny.

Deti prechádzali stanovišťami, kde preukázali svoje znalosti – kreslili postavu, identifikovali geometrické útvary, farby, čísla a rozprávali rozprávku O červenej čiapočke pomocou obrázkov.

Za všetku snahu si deti vybrali darčeky, ktoré si pre nich pripravili kamaráti z vyšších ročníkov. Odmenou pre všetkých, ktorí sa zápisu zúčastnili, boli spokojné a žiariace očká našich budúcich školákov, na ktorých sa v septembri veľmi tešíme.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Exkurzia v Bratislave

Dňa 19. 4. 2023 sme sa so žiakmi 7., 8. a 9. ročníka vybrali na exkurziu do Bratislavy.

Dopoludnia viedli naše kroky do Incheby, kde sme navštívili svetovú výstavu Cosmos Discovery. Veľkolepá expozícia vznikla v spolupráci s NASA, svetovými, českými a slovenskými odborníkmi.

Zoznámili sme sa tu s históriou pilotovaných vesmírnych letov od ich počiatkov až po súčasné plánované misie. Videli sme množstvo originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet. V závere prehliadky si odvážnejší žiaci v interaktívnom Cosmocampe vyskúšali náročný výcvik kozmonautov a zaujímavé 3D technológie.

Popoludní sme sa premiestnili do automobilky Volkswagen Slovakia – závod Bratislava, ktorý je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá štyroch značiek pod jednou strechou.

Produkuje automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, čisto elektrický Volkswagen e-up!, ako aj kompaktné SUV ŠKODA KAROQ. Viac ako 99 % produkcie je exportovanej do celého sveta, pričom veľké SUV sa vyrábajú exkluzívne v Bratislave.

Pri vstupnej bráne sme sa rozdelili do skupín. Keďže prehliadka prebiehala počas plnej výrobnej prevádzky, dostali sme slúchadlá, aby sme dobre počuli výklad sprievodcu. Prešli sme halu karosárne, kde sa skladá celá karoséria auta predtým, než ide do lakovne a halu na výrobu agregátov, v ktorej sa kompletizujú motory.

Hala karosárne sa vyznačuje vysokou mierou automatizácie. Videli sme veľké roboty ľahko a rýchlo manipulujúce s dielmi karosérie. Zaujímavosťou boli tiež automatické dopravné vozíky, ktoré zabezpečovali dodávku dielov pre montáž v presnom čase a poradí. Okrem technických detailov nás zaujala aj dokonalá organizácia práce.

Čas vyhradený na prehliadku ubehol ako voda. Prehliadka, ktorú sme absolvovali, bola iba jednou z mnohých, ktoré Volkswagen Slovakia – závod Bratislava svojim návštevníkom ponúka. A rozhodne je to niečo, čo sa oplatí vidieť!

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Prvá pomoc

Dňa 20.04.2023 sa naša škola spoločne s materskou školou zúčastnila zážitkového kurzu Prvej pomoci. Pod vedením skúsenej záchranárky z Červeného kríža si žiaci okrem teoretických vedomostí odniesli najmä praktické skúsenosti. V modelových situáciách si vyskúšali masáž srdca, umelé dýchanie, ukladanie raneného do stabilizovanej polohy, privolanie pomoci - telefonovanie, obväzovú techniku a skúsili dostať von z úst cudzie teleso. Cieľom tejto vzdelávacej činnosti bolo naučiť našich žiakov ako poskytnúť v prípade núdze prvú pomoc. Aj vďaka takýmto znalostiam deti dokážu rozoznať nebezpečnú situáciu a zavolať pomoc, či zachrániť život spolužiakom, kamarátom, rodičom a starým rodičom. Takéto vzdelávanie bolo pre žiakov nielen zábavné, ale najmä poučné.

Mgr. Denisa Strežová

obrobrobrobrobr


Deň Zeme na 1. stupni

Každý rok 22. apríla oslavujeme Deň Zeme. Je dobré si pripomínať, že Zem je jediná a jedinečná a mali by sme sa o ňu dobre starať. Tento deň sme v našej škole oslávili v piatok 21. apríla.

Žiaci navštívili zberný dvor v Dlhej nad Oravou. Sprevádzala ich p. Jolana Žúborová, ktorá ich oboznámila so separovaním v obci. Následne im ukázala časti zberného dvora. Zoznámila ich s funkciou jednotlivých kontajnerov a ukázala krásne dekorácie vytvorené z odpadu.

Po exkurzii každá trieda realizovala zaujímavé aktivity.

Prváci separovali odpad do košov, pracovali vo dvojiciach, skupinách, kreslili obrázky.

Druháci napísali listy Zemi, v ktorom sa jej ospravedlnili za všetko zlé, čím jej ubližujú. Sľúbili jej, že sa postarajú o čistotu okolo nich. Vyrobili si medaily a vybrali sa do dediny, kde sa ľudí pýtali, ako sa starajú o našu Zem a akým spôsobom triedia odpad, kde skončia zvyšné lieky, pečivo, potraviny. V obci a na obecnom úrade zisťovali, ako sa obec stará, aby bola dedina čistá. Tiež sa opýtali ako bude obec riešiť znečistený vzduch z áut, ktoré prechádzajú dedinou. Za 5 minút ich napočítali až 86, čo je vysoký počet. Plní informácií a poznatkov sa vrátili do školy.

Tretiaci sa zamerali na dary Zeme a prírodu. Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania sa oboznámili s liečivými rastlinami, ktoré rastú v okolí školy a vytvorili myšlienkové mapy. Na lúke pri škole zbierali bylinky. Tie uložili v triede na suché a dobre vetrané miesto sušiť. Pripravia z nich čaj pre mamičky k ich sviatku.

Štvrtáci si na začiatku dňa vysvetlili, prečo daný deň oslavujeme. Napísali list Zemi, čo pre ňu chcú urobiť a ako sa o ňu chcú starať. Využili svoje poznatky zo zberného dvora, zhromaždili staré tričká a vyrobili z nich krásne nákupné tašky .

Tento deň sme si všetci patrične užili a tešíme sa naň znovu o rok. Veríme, že separovať odpad, čistiť okolitú prírodu a pomáhať našej Zemi budeme po celý rok, nielen na Deň Zeme.

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Deň Zeme na 2. stupni

V piatok 21. apríla na našej škole vyvrcholili aktivity ku Dňu Zeme.

V roku 2023 je mottom osláv Dňa Zeme - „Investujte do našej planéty“. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že každý z nás je zodpovedný za záchranu ľudstva pred klimatickou krízou. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby bola Zem čistejšia, krajšia a zdravšia.

A tak aj naši žiaci II. stupňa počas troch vyučovacích hodín pracovali na jednej vybranej téme, ktorá sa nejakým spôsobom týkala ochrany našej Zeme.

Piataci s triednou pani učiteľkou pracovali s témou sekundárneho využitia nepotrebných látok a oblečenia. Spoločne staré oblečenie a látky rozstrihali a vytvárali si nové. Výsledkom boli rôzne tašky a nové, zaujímavejšie časti oblečenia.

Šiestaci si z domu priniesli nepotrebné sklenené fľaše a vyrobili z nich servítkovou technikou krásne pestrofarebné vázy na kvety.

Siedmaci vysvetlili správne separovanie odpadu. Aby si spolužiaci teoretické vedomosti overili aj v praxi, do farebných pripravených a označených nádob názorne separovali odpad, ktorý mali vysypaný na veľkej kope. Zároveň v skupine vytvorili projekt - Doba rozkladu odpadu. Pripravili si aj zaujímavý a vtipný EKOSHOPPING, kde spolužiakom na rôznych výrobkoch ukázali, ako konkrétne môžu výrobky, znečisťujúce našu planétu, nahradiť ekologickými.

8. ročník si z rôznych už nepotrebných materiálov pripravil zaujímavé kúsky oblečenia „od výmyslu sveta“.

Deviataci mali za úlohu pripraviť pre ostatných žiakov ukážku toho, ako „byť EKO“. Priniesli rôzne druhy papierových tašiek, látkových vreciek na zeleninu a ovocie, papier z včelieho vosku...

Nasledujúce dve vyučovacie hodiny patrili prezentácii pred ostatnými triedami. Žiaci sa dozvedeli veľa nových vecí, videli rôzne zaujímavosti, boli na módnej prehliadke u ôsmakov, učili sa triediť odpad.

Na záver sme sa všetci spoločne odfotili pred školou.

Každý si určite z dnešného dňa odniesol domov kus dobrej nálady a krásnych a veselých spomienok.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr


Plavecký výcvik

V dňoch 24. 4. – 28. 4. absolvovali žiaci 3., 4. a 5. ročníka plavecký výcvik v plaveckej škole AQ PLUS v Aquarelaxe v Dolnom Kubíne. Počas týchto dní zažili žiaci veľa zábavy. Začiatočníci získali pod vedením trpezlivých a výborných inštruktorov základné plavecké návyky a prekonali strach z vody. Pokročilí plavci si prehĺbili získané plavecké zručnosti, zdokonalili svoje plavecké štýly aj skoky do vody. Každý deň absolvovali dôkladnú rozcvičku, po nej sa zahrali vodné hry. Nasledoval tréning, po ktorom si žiaci oddýchli v bazénoch vo vodnom svete. V závere plaveckého výcviku žiaci získali Mokré vysvedčenie a milé pozornosti od organizátorov výcviku. Pánom inštruktorom priniesli naše tretiačky namaľované obrázky, aby sa im poďakovali za trpezlivosť a pekný prístup. Už teraz sa všetci tešia plavecký výcvik na budúci rok.

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Beseda s lesníkmi - apríl - Mesiac lesov

27. 4. 2023 sme na našu školu pozvali pánov lesníkov z Oravského Podzámku. Na besedu prišiel vedúci LS Ing. Igor Zboja spolu so svojím kolegom.

Siedmakom a ôsmakom porozprávali o význame a funkciách lesa, hovorili nám o lesných druhoch živočíchov a rastlín, o potrebe ochrany lesov a o ich budúcnosti. Žiakom priniesli na ukážku rôzne druhy lesných semien, rôzne púčiky stromov, ale aj herbár lesných drevín. Priniesli aj puzzle s témou lesa, ktoré si žiaci s radosťou poskladali.

Na záver si spoločne zaspievali pesničku, kde je spomenutá téma lesa a my sme im za návštevu a cenné poznatky srdečne poďakovali.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Exkurzia hasičská zbrojnica

Teoretické vedomosti o požiari, hasení a hasiacich látkach, ktoré získajú siedmaci na hodinách chémie, si každoročne rozšíria o vedomosti z praxe. Nebolo tomu inak ani tento školský rok na exkurzii v hasičskej zbrojnici.

Členovia dobrovoľného hasičského zboru pán Jozef Šutta a pani Mária Gáliková nám porozprávali o ich práci. Rozprávanie bolo doplnené aj praktickými ukážkami najnovšej techniky a vybavenia, ktoré hasiči používajú.

Ako exkurziu ohodnotili siedmaci ?

„Exkurzia bola veľmi zaujímavá. Najviac sa mi páčilo, že sme si mohli sadnúť do hasičského auta.“

„Exkurziu som si užila, bola poučná. Vyskúšali sme aj hasičské čižmy, ktoré boli veľmi ťažké“

„ Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii o tom, ako hasiči zasahujú napr. keď spadne strom alebo pri záplavách.“

„ Zaujímavé boli aj zážitky, ktoré nám ujo hasič rozprával.“

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Bádateľská hodina chémie

Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia.

Práve takýmto činnostiam sa aj my zameriavame na hodinách chémie. S deviatakmi sme skúmali vlastnosti bielkovín a ich dôkazovú reakciu. Dôkazom prítomnosti bielkoviny vo vzorke bolo modrofialové zafarbenie (prebehla biuretová reakcia). Uvedená reakcia sa používa v praxi na dôkaz bielkovín v biologických vzorkách. Prítomnosť bielkovín vo vzorke znamená zápalové ochorenie u človeka.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr