Február 2023

Filmové predstavenie Neobyčajný svet

Za polročné vysvedčenie dostali žiaci 1.a 2. ročníka darček v podobe návštevy filmového predstavenia v kine Mier v Trstenej.

Plný očakávania a nadšenia sme sa ráno stretli na železničnej stanici v Dlhej nad Oravou. Niektorí v noci nemohli ani spať, pretože sa tešili, že školské lavice vymenia za pohodlné kreslá v kine. Celé kino bolo iba pre nás. Rozprávkou Neobyčajný svet sme sa vydali do podzemného sveta, kde sme sa stretli s neobyčajnými tvormi – zvláštnymi a nebezpečnými. Celí napätí sme čakali, či sa rozprávka skončí šťastne.

Po skončení rozprávky sme navštívili nákupné centrum, kde si deti kúpili hračky, školské potreby, oblečenie pre seba, ale aj pre rodičov a súrodencov.

Cesta naspäť bola veselá, pretože si deti navzájom ukazovali, aké darčeky nakúpili. Tento výlet bol krásny a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné zážitky.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Preventívno – osvetové podujatie: „Nehejtujem, dávam lajk“

Dňa 8.2.2023 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili 2. ročníka preventívno – osvetového podujatia pod názvom „Nehejtujem, dávam lajk“. Podujatie sa konalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Jeho cieľom bolo formovať postoje k násiliu, zvýšiť právne vedomie detí a predchádzať tak šikanovaniu v školách.

Žiaci si vypočuli prednášky na témy „Kritické myslenie a tolerancia“, „Nenechajte sa dobehnúť“, „Zdravý životný štýl“ a „Môžu si rozum a cit rozumieť?“. Obohatením programu boli piesne, hudobné i tanečné vystúpenia v podaní žiakov a študentov.

Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov výtvarnej súťaže „Šťastie farbami detí“, do ktorého sa zapojili žiaci základných škôl v okrese Dolný Kubín. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách podľa veku.

Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Výhercami kategórie (3. a 4. ročník) boli
Peter Šnapko – 1. miesto - s výtvarným dielom „Slon pre šťastie“ a
Sára Floreková – 2. miesto - s dielom „Štvorlístok pre šťastie“.

V kategórii (7., 8. a 9. ročník) bola víťazkou

Silvia Pavčová – 3. miesto - s prácou „Pocity šťastia“.

Našim žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a zároveň im želáme veľa ďalších úspechov.

Všetky súťažné diela boli vystavené vo vestibule Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín, kde práce mladých umelcov mohla obdivovať široká verejnosť.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Valentín

14. februára sme nezabudli na sviatok svätého Valentína a v priestoroch školy sme si spríjemnili tento deň lásky a priateľstva. Opäť sme sa vzájomne odbarovali papierovými srdiečkami s milými, úprimnými odkazmi.

Už v pondelok mohli žiaci vyplňovať pripravené valentínky, čím mali príležitosť prejaviť niekomu úctu, vďaku, lásku. Napriek tomu, že žiaci vyšších ročníkov počas tohto týždňa neboli prítomní kvôli lyžiarskemu výcviku, záujem o valentínky bol enormný. V tento sviatok sa rozdalo totiž viac ako 170 kusov valentínskej pošty adresovanej nielen žiakom, ale aj pani učiteľkám, upratovačkám, kuchárkam.

Deťom a učiteľkám záleží na prejavoch lásky. Svedčí o tom aj skutočnosť, že mnohé tento rok prišli do školy oblečené a zladené do farieb ružovej alebo červenej. Veríme, že táto zmysluplná iniciatíva bude naďalej pokračovať a bude mať stále stúpacújucu tendenciu v obdarovaní, aby bolo čo najviac vyčarených úsmevov. :)

Mgr. M. Sirotová

obrobrobr


Lyžiarsky výcvik

V dňoch 13.- 17. februára 2023 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v SkiCentrum Uhliská Nižná. Kurzu sa zúčastnilo 33 žiakov pod vedením skúsených inštruktorov. Na svahu im pomáhali aj naše pani učiteľky. Žiaci boli rozdelení na základe svojich schopností do troch skupín - pokročilí, stredne pokročilí a začiatočníci. Nikomu nechýbala odvaha a snaha sa naučiť lyžovať, o čom svedčí aj fakt, že už v stredu boli všetci žiaci na strednom a veľkom kopci. Každý deň žiaci robili pokroky a nikomu nechýbal úsmev na tvári.

V posledný deň si žiaci zmerali svoje zručnosti v slalomových pretekoch. A tu sú výsledky:

Kategória: Pokročilí – 1.miesto – Adam Šinal, 2.miesto- Gabriel Štrbka, 3. miesto- Ema Chomisteková

Kategória: Stredne pokročilí – 1. miesto Damián Kurčinka, – 2. miesto Andrej Chladný - 3. miesto- Kristián Kozáčik

Kategória: Začiatočníci – 1. miesto – Lucia Majdišová, 2. miesto - Viktória Suchánková 3. miesto- Albín Kováčik

Veríme, že žiaci, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku budú svoje nadobudnuté lyžiarske zručnosti naďalej rozvíjať. Prežili sme krásne spoločné chvíle a vďaka nim budeme všetci na tento spoločný týždeň príjemne spomínať.

Mgr. Lucia Fertaľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Karneval

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň veľmi tešia a vymýšľajú, akú masku si zvolia.

U nás sa tento deň uskutočnil dňa 17. februára. Už od rána sme sa učili v maskách. V triedach, ale aj na chodbách školy bolo veselo.

Vyzdobená chodba školy vítala všetky deti v popoludňajších hodinách. Stretli sme tam víly, rozprávkové postavy, princezné, superhrdinov, bojovníkov a tiež Harry Potterov, zvieratká, kúzelníkov a mnohé iné masky. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita a originalita.

Pani učiteľky si pre nich pripravili súťaže, počas ktorých sa deti zabávali. Pre všetkých žiakov boli pripravené vecné ceny a sladkosti.

Až do večera sa z chodby ozýval smiech, hudba a tanec. Na tento deň sa všetci tešíme opäť o rok.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Krúžok druhákov netradične

Počasie von bolo už dlhší čas nevhodné na športové aktivity. Rozhodli sme sa, že pozveme aj rodičov, aby si prišli zašportovať spolu s nami.

V piatok pred jarnými prázdninami sme sa stretli spolu s rodičmi v telocvični školy. Miškova mamka nám priniesla džúsiky a sladkosti, aby sme mali veľa energie. Začali sme športovými hrami – florbalom, kde si zmerali sily žiaci druhého ročníka so súrodencami. Vytvorili sme zmiešané družstvá. Výsledok bol 2:2. Po krátkom oddychu sme si zahrali hry – naháňačky. Záver patril turnaju vybíjanej. Zapojili sme aj rodičov – chlapci a muži proti ženám a dievčatám. Musím skromne napísať, že dievčatá vyhrávali.

Počas športových aktivít sme vyhladli. V pizzérii sme si posedeli pri dobrom jedle. Porozprávali sme sa, pretože nás tam bolo spolu neuveriteľných 48 ľudí.

Veľmi si vážim, že si rodičia našli čas a boli spolu s deťmi. Nie je nič dôležitejšie. Ďakujem Vám za tieto vzácne chvíle aj mimo školy.

Vaša pani učiteľka

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr