December 2022

Mikuláš

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Pečenie vianočných oblátok

Vianočné sviatky či štedrú večeru si bez tradičného chrumkavého pokrmu nevieme predstaviť. Tradíciu pečenia oblátok prišli žiakom prvého a tretieho ročníka ukázať šikovní rodičia Kurčinkovci a Ballovci. Žiakom porozprávali, že v minulosti mali na starosti ich pečenie a taktiež roznášanie po domoch vyučujúci. Aby sa oblátky dostali do rodín včas, s ich prípravou sa začínalo už po Lucii. Žiakom ukázali tradičný stroj, ktorý používajú na pečenie trubičiek, aj moderný stroj na oblátky. Celú triedu rozvoňala príjemná vôňa vanilky, škorice a upečených oblátok. Tie žiaci s veľkou radosťou ochutnávali. Pochutnali si aj na sladkých dobrotách, ktoré im rodičia priniesli. Ďakujeme im za čas, ktorý si na pečenie oblátok našli aj za príjemne strávené adventné dopoludnie.

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Ako sme písali list Ježiškovi

Či sme veľkí a či malí, všetci sa tešíme na najkrajšie sviatky roka – Vianoce.

Žiaci 1.stupňa spolu s pani učiteľkami napísali listy Ježiškovi. Boli to listy plné prianí a poďakovania. Deti napísali svoje najtajnešie sny a túžby. Pripojili aj krásne kresby.

Už teraz sa tešíme, čo nám Ježiško odpíše...

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr


Vianočná pošta seniorom

V čase Vianoc zabúdame na veci, ktoré by mali byť prirodzenou súčasťou života.

Niekedy stačí tak málo, niekomu iba jedna pohľadnica, ktorá vyčarí úsmev na tvári. Veríme, že aj my sme takýto úsmev vytvorili na tvárach ľudí, ktoré sú poznačené ich životnými osudmi.

Starí ľudia sa dostávajú do situácií, kedy sa nedokážu o seba postarať, potrebujú pomoc od druhých a v mnohých prípadoch sú odkázaní na sociálne zariadenia. V domovoch zostávajú aj celé mesiace. A tak sme sa aj tento rok zapojili do vianočnej výzvy Vianočná pošta seniorom. Aspoň malou nenápadnou pohľadnicou sme starkým dopriali vianočnú atmosféru a spríjemnili pobyt v sociálnom zariadení.

Mgr. Lenka Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Lucie povymetali všetky kúty školy

Deň sv. Lucie bol od nepamäti spätý s rôznymi zvykmi. Naši predkovia verili, že sv. Lucia vyháňa z domu zlých duchov a preto je potrebné povymetať husacím krídlom všetky kúty, aby všetko zlo z príbytku odišlo. V našej škole sme si toho roku stihli pripomenúť deň sv. Ondreja, nezabudli sme ani na deň sv. Mikuláša a v rámci predvianočného obdobia sme preto nemohli vynechať ani deň sv. Lucie. V duchu tradícií sa naše šikovné piatačky obliekli za Lucie do bieleho a navštívili triedy a učebne, kde symbolicky povymetali všetky kúty. Počas hodín regionálnej výchovy sa oboznámili s podstatou tohto zvyku a 13. decembra ho „oživili“ aj pre spolužiakov. Celá návšteva prebiehala v úplnom tichu a pri odchode zanechali malý odkaz, kde sa spolužiaci mohli dozvedieť o sv. Lucii a tomto zvyku viac. Dievčatá zobrali svoju úlohu zodpovedne a tvárili sa veľmi vážne, čo dodávalo celej chvíli tajomnú atmosféru. Jediné, čo im chýbalo podľa tradície boli husacie krídla, ktoré bol problém zohnať a tak chodili a vymetali s metličkami 😊. Veríme, že na budúci rok sa nám opäť podarí oživiť túto tradíciu a sprostredkovať tak našim žiakom kúsok z histórie nášho regiónu a spríjemniť vyučovanie v predvianočnom období.

Mgr. R. Jakubjaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočné tvorivé dielne v 2.triede

Je čas Adventu, čas príprav na najkrajšie sviatky v roku. V druhej triede sa pondelok 19.12. niesol v duchu kreativity, tvorby vianočných výrobkov a šikovných rúk.

Pozvali sme si aj hostí – mamku Špavorovú a starkú Šnapkovú. Pani Šnapková nám porozprávala ako to bolo na Vianoce, keď bola ona dieťaťom. Dnešné deti už nepoznajú zvyky a tradície ktoré tu boli kedysi dávno. Pani Špavorová nám napiekla chutné oblátky a škoricové trubičky. Ochutnali sme aj orechové, ktoré nám priniesla z domu. Medzitým sme ozdobovali medovníčky a vyrábali sviečky z medových plátov, ktoré nám kúpila pani Šnapková ml. Celou triedou sa šírila vôňa oblátok, medu, radosti a smiechu. Uvarili sme si čajík a pozreli vianočnú rozprávku. Sviečky boli súčasťou vianočných trhov, ktoré sa konali v našej škole v stredu.

A v závere tohto kreatívneho dňa sme si popriali krásne Vianoce, nech si deti nájdu pod stromčekom to, po čom túži ich srdiečko po celý rok.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


História Slovenska v peniazoch

Existuje veľa možností a spôsobov na zobrazenie historických udalostí nášho Slovenska. K netradičným spôsobom patrí poznávanie vzhľadu a tematického obsahu peňazí – bankoviek a mincí z rôznych období. Takéto pomôcky mali možnosť spoznať žiaci 8. ročníka našej školy počas vyučovacej hodiny geografie na tému Historické udalosti na Slovensku.

Jednotlivé bankovky a mince boli prezentované v priesvitných obaloch, ktoré ich umožnili vidieť z každej strany a zároveň ich chránili pred poškodením. Najstaršia bankovka v hodnote 1000 korún bola z roku 1945, ďalšie pochádzali z 50. a 60. rokov 20. storočia. Používali sa v bývalej Československej socialistickej republike. Boli medzi nimi bankovky „lacné“ aj „drahšie“, so zaujímavými námetmi. Jedna dlho používaná desaťkorunáčka mala napríklad v námetovej časti zobrazené mladé dievča – pôvodom z Oravy. Ján Žižka sa na bankovkách objavil dokonca dva krát a to v roku 1958 a 1970. Zelená stokorunáčka bola natoľko populárna , že sa jej podoba dodnes používa na reklamné účely. V zbierke nechýbali ani naše posledné slovenské koruny z rokov 2004 – 2006, ktoré platili až do času zavedenia dnešnej európskej meny.

Okrem papierových peňazí si žiaci so záujmom poprezerali aj mince všetkých hodnôt – halierov aj korún a samozrejme aj dnešných centov.

Učebná látka o dejinách Slovenska, spojených s príchodom Slovanov, vzniku Nitrianskeho kniežatstva, existencie bývalého Rakúsko – Uhorska, ale aj súčasných dejín sa dúfajme lepšie utvrdí aj prostredníctvom peňazí, ktoré majú svoju neopakovateľnú a zaujímavú históriu.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr


Naši piataci na chvíľu kartografmi

Oddávna sa ľudia snažili zaznamenať si známe časti krajiny pomocou rôznych náčrtkov v piesku, hline a časom aj na papieri. Z nich sa zdokonaľovaním vytvorili mapy v takej podobe, ako ich poznáme aj dnes. Technická veda, ktorá sa zaoberá zostrojovaním máp najrozličnejších mierok a použití sa nazýva kartografia.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že zobraziť krajinu – skutočnú, alebo krajinu v našej fantázii, je ľahké. Nie je to však pravda. O tom sa mohli presvedčiť aj žiaci 5. ročníka na vyučovacej hodine geografie, kde sme preberali tému „Mapa, jej tvorba a typy máp“. Žiaci dostali za úlohu počas 2 týždňov zostrojiť vlastnú mapu. Základ tvorila malá mapa s rozmermi 5 x 5 cm, ktorú sme vystrihli zo skutočnej mapy. Tú si nalepili na papier - do štvorca s rozmermi 15 x 15 cm. Úlohou žiakov bolo dokresliť zvyšnú časť väčšieho štvorca tak, aby vznikla nová – väčšia mapa.

Všetci sa usilovne pustili do práce. Využili svoju fantáziu aj kresliarske zručnosti. Pomocou farebných pasteliek dokreslili lesy, polia, lúky, domy, potoky, rieky, cesty a iné časti, ktoré poznáme zo skutočnej krajiny. Výsledkom boli veľmi pekné farebné obrazy – mapy, niektoré na nerozoznanie od originálnych.

Zaslúženou odmenou za námahu spojenú s vypracovaním tejto síce neľahkej, ale zaujímavej úlohy bolo spoločné výborné hodnotenie všetkých prác

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobr


Vianočná besiedka s vôňou punču

Tesne pred začiatkom vianočných prázdnin sa v našej škole konala vianočná besiedka. Žiaci 1. až 4. ročníka sa predstavili svojim rodičom i príbuzným pod vedením svojich pani učiteliek. Na hlavnej chodbe školy sa odohrávala vianočná rozprávka plná žiarivých detských očiek, úprimných hláskov a nefalšovanej radosti z blížiacich sa vianoc. Prítomní mohli vidieť anjelikov i čertov, počuť spev prvákov, druhákov i štvrtákov, dupkať si pri perníkovom tanci tretiakov, či prežiť dobrodružstvo tajomnej noci s pastiermi, ktorí putovali za Ježiškom. Spoločne si na záver všetci zaspievali za sprievodu heligoniek tradičné koledy. V spolupráci s občianskym združením rodičov boli pripravené vianočné trhy, kde si mohli všetci zakúpiť za dobrovoľný príspevok rôzne ručné výrobky našich žiakov, učiteľov, rodičov i priateľov školy. Počas celého popoludnia sa chodbou niesla vôňa výborného punču, ktorí pripravili rodičia našich žiakov a každý – veľký i malý mohol z neho ochutnať. Pani riaditeľka sa prihovorila, poďakovala a popriala všetkým pokojné vianočné sviatky. Blikajúce svetielka na stromčeku a dospievaná Tichá noc bola zavŕšením tejto sviatočnej udalosti.

Mgr. Renáta Jakubjaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr