December 2014

Tvorba Jozefa Pavloviča

V roku 2014 si pripomíname 70. výročie narodenie spisovateľa Jozefa Pavloviča. Školská knižnica pri tejto príležitosti pripravila pre žiakov 1. – 3. ročníka čitateľskú aktivitu s názvom: Tvorba Jozefa Pavloviča.

Žiaci sa najskôr zoznámili s tvorbou spisovateľa prostredníctvom prezentácie a výstavky kníh. Niektorí žiaci nám prečítali úryvky z kníh: Rozprávky ostrihané na ježka, Deduško Večerníček, Prózy kozy Rózy, Parádnice zajačice. Na úryvky nadväzovali pracovné listy, v ktorých žiaci riešili úlohy zamerané na porozumenie textu a prácu s textom. Zoznámili sa s novými postavami a príbehmi, niektorí si knihy zapožičali domov na prečítanie. To dokazuje, že spisovateľ Jozef Pavlovič vie osloviť aj súčasné deti. K jeho jubileu mu želáme pevné zdravie a veľa tvorivých nápadov pri vymýšľaní nových postáv a príbehov pre deti.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Aktivity v MŠ Horná Lehota

VSTUP DIEŤAŤA DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY sa považuje za jednu z rozhodujúcich životných zmien. Adaptácia detí na základnú školu prebieha u niektorých detí bez problémov, niektoré na to potrebujú dlhší čas. V Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou sa pravidelne uskutočňujú návštevy medzi škôlkarmi a malými školákmi. Aj pani učiteľky si vymieňajú a poskytujú potrebné informácie. Deti z Dlhej to majú trochu ľahšie, pretože navštevujú MŠ, ktorá je pod jednou strechou so základnou školou. Pretože do základnej školy dochádzajú aj žiaci z okolitých obcí, stretnutia so škôlkarmi sú organizované aj mimo našej obce. Pani učiteľky I. stupňa oboznamujú deti s vyučovacími metódami, postupmi , s prácou na interaktívnej tabuli, na tabletoch. Škôlkari potom prichádzajú na zápis do známych priestorov a vítajú ich pani učiteľky, s ktorými už spolupracovali.

Návšteva p. učiteliek v MŠ Horná Lehota 3. decembra 2014sa niesla v znamení aktivít prichádzajúcej zimy. V hudobnej časti si deti zaspievali so snehuliakom za sprievodu gitary, jazyková zložka bola zameraná na slovnú zásobu o zime a snehuliakovi. Matematická časť patrila lepeniu snehových gúľ podľa daného počtu a triedeniu geometrických tvarov. Na záver si deti vyskúšali svoje zručnosti pri činnostiach s tabletmi. Najviac ich zaujali logické a pamäťové hry.

Mgr. Potocká A., Mgr. Balážová Ľ.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Divadelné predstavenie Žabia princezná

Vo štvrtok 4. 12. 2014 sa v kultúrnom dome konalo divadelné predstavenie Žabia princezná. Vystúpenie prinielo úsmevné situácie najmä pre našich škôlkárov. Rozprávka bola o princovej ceste ku stratenej korune, na ktorej mu žaba Elvíra pripraví nečakané úlohy. V príbehu si zahrala rozprávajúca žaba, čertica, princezná i babka bylinkárka. Veríme, že sa s hercami opäť uvidíme v úsmevných a radostných situáciách.

Zuzana Vorčáková

obrobrobrobrobr
obrobr


Deň svätého mikuláša

Iste si všetci dobre si pamätáme, ako sme boli v čase detstva v deň sv. Mikuláša plní očakávania, radosti a túžby a tešili sa, čo nám Mikuláš prinesie. Aj tento rok našu školu navštívil 5. decembra, povzbudil láskavým slovom i potešil milými darčekmi všetky deti. Nešetril ani veselou náladou, ktorú opätovali deti i spoločnými piesňami...Ďakujeme :)

Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočná besiedka

Posledný týždeň v kalendárnom roku sa v škole nesie v atmosfére blížiacich sa Vianoc. Vianočnú atmosféru vytvára výzdoba školy a tried, vianočné zvonenie, vianočné aktivity: výroba ozdôb a pozdravov, pečenie medovníkov, vianočné športové turnaje.

Tradične si žiaci pod vedením svojich vyučujúcich pripravia aj program do vianočnej besiedky. Tento rok bola vianočná besiedka pre rodičov 18. decembra o deň neskôr

19. decembra pre žiakov školy. V besiedkach sa žiaci predstavili v divadle spojenom s videoprezentáciou, scénkach, piesňach, tancoch. Vo väčšine prípadoch išlo o moderné poňatie týchto sviatkov, ktoré však neminulo podstatu a význam Vianoc.

Všetci odchádzali na vianočné prázdniny so želaním, aby boli šťastné a veselé.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr