Október 2014

Svetový deň pošty (Exkurzia na pošte)

Svetový deň pošty je pre poštárov najväčší sviatok v roku. Je dňom nielen slovenských poštárov, ale takisto poštárov na celom svete. Oslavuje sa už 41 rokov a je oslavou poštárskej práce. Svetový deň pošty využíva Slovenská pošta ako príležitosť poďakovať sa všetkým zamestnancom za celoročnú prácu. Každý rok pošta určí desať zamestnancov, ktorí dostanú cenu generálneho riaditeľa.

Vo štvrtok 9. októbra 2014 sa druháci aj so svojou pani učiteľkou vybrali v rámci tohto dňa na exkurziu na poštu v Dlhej nad Oravou. Privítali nás tety poštárky, ktoré nám zaujímavo porozprávali, čo všetko sa dá na pošte vybaviť, zakúpiť, poslať ale aj zavolať. Deti dostali na pamiatku malé suveníry

Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobr

Svetový deň pošty (Pozdravy starým rodičom)

9. október je Svetový deň pošty, ktorý sa pripomína už 41 rokov a 12. október je Deň starých rodičov, kedy majú vnúčatá príležitosť preukázať lásku starým rodičom a starí rodičia možnosť podeliť sa s vnúčatami o životné múdrosti. Štvrtáci si obidva dni pripomenuli a spojili ich do jednej aktivity. Svojim starým rodičom napísali pohľadnicu. Potom navštívili poštu, prilepili známku a poslali pozdravy pre svojich starkých.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Týždeň zdravej výživy

V dňoch 13. – 17. 10. sa naša škola zapojila do týždňa zdravej výživy. Žiaci si počas tohto týždňa nosili zdravú desiatu: v pondelok to bolo ovocie, v utorok zelenina, v stredu mliečne výrobky, vo štvrtok cereálie a v piatok si mohli vybrať a priniesť, čo im z celého týždňa chutilo najviac. Najviac žiakom chutilo ovocie, potom to boli cereáne výrobky, mliečne výrobky a na záver zelenina. Aktivita sa asi najviac páčila našim deviatakom, pretože si počas tohto týždňa nosili (v prepočte na 1 žiaka) najviac zdravých desiat. Ako odmenu dostali deviataci na desiatu jogurty. Na druhom mieste skončili naši šiestaci. Srdečne blahoželáme.
Freierová

obrobrobrobrobr
obr


Separácia, recyklácia odpadu

Separovanie odpadu sa pre mnohých z nás stalo súčasťou každodenného života a zároveň i symbolom zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Preto sme sa v októbri v rámci vyučovacieho predmetu chémia so žiakmi 6. ročníka zúčastnili exkurzie priamo v triediacom stredisku separovaného zberu pri OÚ v Dlhej nad Oravou. Pracovníci obecného úradu veľmi ochotne žiakom porozprávali a ukázali, čo sa ďalej deje s odpadom, ktorý oni doma vytriedia a uložia pred svoj dom, alebo vyhodia do farbou odlíšených kontajnerov. Žiaci sa tak oboznámili so spôsobom fungovania separovaného zberu v našej obci.

Ich úlohou bolo na nasledujúcich hodinách chémie vypracovať projekt, ktorého témou bola práve problematika separácie a recyklácie odpadu. Všetky projekty boli veľmi pekné, preto sme z nich vytvorili výstavu a vyhlásili súťaž o najkrajší projekt. Projekty najskôr ohodnotili panie učiteľky a vybrali 3 najkrajšie. Potom sa do našej súťaže sa zapojil aj pán starosta, ktorý spolu s pani riaditeľkou tiež vyhodnotil 3 najkrajšie projekty. Autori všetkých vybraných projektov boli odmenení.

Tu sú postrehy a názory žiakov na triedenie odpadu v našej obci:

Matúš: „Dozvedel som sa kde putujú tie koše a vrecia s odpadom. Ľudia, ktorí odpad triedia majú aspoň trochu citu k svojmu okoliu , v ktorom žijú. No, ale mohli by to tam trošku navoňať !!!“

Aďka: „Teraz už viem, čo sa ďalej deje s odpadom, ktorý doma vytriedime. Nie všetci ľudia v našej obci , však triedia odpad tak ako majú, presvedčili sme sa o tom aj na exkurzii.“

Rebeka: „Nám sa zdá triedenie odpadu ľahké, ale v skutočnosti je s tým dosť roboty., pretože aj keď sú na odpadových košoch nápisy nie je v nich vždy to čo má byť.“

Ondrej: „ Aj keď tam bol dosť veľký zápach, myslím si, že som získal veľa nových informácií o tom ako sa triedi odpad.“

Ing. Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Návšteva 3D kina

Žiaci prvého stupňa navštívili 17. novembra 3D kino v Trstenej. Pozreli si animovaný rodinný film Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana. Hlavnou myšlienkou filmu bolo priateľstvo medzi ľuďmi a zvieratami. Žiaci si po filmovom predstavení prezreli historické centrum Trstenej. Výlet zakončili posedením v cukrárni.
Balážová Ľudmila

obrobrobrobrobr
obrobr


Herci z našej školy

Začiatkom októbra mala v kinách premiéru nová slovenská rozprávka s názvom „ Láska na vlásku“. To by nebolo nič výnimočné, keby v tejto rozprávke nehrali aj dvaja žiaci z našej školy. Sú to Adriána Pavčová, žiačka 6. triedy a Adam Šinál žiak 1. triedy.

Aďka si zahrala dvornú dámu princeznej Beatrix a Adam syna kováča.

Obidvaja sa zúčastnili na kastingu, ktorý sa konal ešte v marci minulého roka. Ich tváre boli pre filmárov zaujímavé a potom už nasledovalo len natáčanie , ktoré podľa ich slov nie je až také jednoduché ako sa to zdá nám divákom.

Rozprávku by mala vysielať slovenská televízia počas Vianoc. Dúfam, že ich v rozprávke spoznáme.

Ing. Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Športový deň s E. Jendriškom

Škola už od začiatku školského roka žije v duchu osláv 50. výročia školy. Pripomínajú to nástenky, školská výzdoba, súťaže, netradičné aktivity...

Toto významné jubileum oslávili žiaci športovým dňom, ktorý sa uskutočnil 20. októbra 2014. Významná udalosť si vyžaduje výnimočnú osobnosť. Preto sme do školy pozvali nášho bývalého žiaka, absolventa z roku 2002, úspešného slovenského futbalistu Erika Jendriška.

Deň začal triednymi aktivitami, kde sa žiaci zoznámili s históriou školy a vyjadrili škole želania do ďalších rokov. Potom sa všetci zhromaždili na chodbe školy, kde Erika slávnostne privítala riaditeľka školy PaedDr. Tomáňová a starosta obce Ing. Kamas. Erik sa prihovoril žiakom a zaspomínal na časy strávené v dlhánskej škole. Spolu s triednymi kolektívmi sa odfotil a žiakom venoval autogramy.

Hlavná časť dňa sa odohrávala na obecnom ihrisku. Aj keď hlavným športom bol futbal, pre žiakov boli pripravené i ďalšie športové hry a súťaže. Každý si našiel tú svoju. Mladší žiaci súťažili v behu, hode oštepom a loptičkou, kolobežkovaní, skoku vo vreci. Staršie žiačky hrali turnaj vo vybíjanej a chlapci futbalový zápas: žiaci verzus poslanci Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Oravou.

Tím žiackych futbalistov posilnil hosť Erik Jendrišek. Pre žiakov to bola veľká pocta a zážitok hrať s takýmto spoluhráčom. Zápas skončil víťazstvom tímu žiakov s výsledkom 8 : 6.

Všetci žiaci dostali vecné darčeky (školské potreby, kľúčenky, ozdobné medovníčky a sladkosti), chutný guláš a teplý čaj, víťazi vybíjanej a futbalu aj medaily.

Ďakujeme Erikovi Jendriškovi, že si našiel čas a prišiel medzi žiakov našej školy, starostovi obce, poslancom OZ, Rodičovskej rade a sponzorom za vecné ceny a pomoc pri organizovaní športového dňa.

Mgr. Magdaléna Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Október - mesiac úcty k starším

26.októbra Obecný úrad v Sedliackej Dubovej pozval všetkých dôchodcov na spoločné posedenie do zasadačky kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiaci našej školy sa predstavili malým kultúrnym programom, aby tak potešili svojich starých rodičov a spríjemnili im spoločne strávené chvíle. Trošku si posedeli, pospievali a zaspomínali na staré časy, ktoré im pripomínali fotografie na stenách, ale aj malá prezentácia .Tak im aj mi prajeme ešte veľa síl, pevné zdravie a radosť z vnúčat.

Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobrCopyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr