Január 2015

Stretnutie zástupcov stredných škôl s rodičmi deviatakov

Dňa 15. januára 2015 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov okolitých stredných škôl s rodičmi žiakov, ktorí v školskom roku 2014/2015 končia deviaty ročník.

Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámiť rodičov s podmienkami prijatia na jednotlivé stredné školy, ako aj s novootvorenými odbormi v šk. roku 2015/2016. Stretnutia sa zúčastnilo 10 stredných škôl a zástupca dolnokubínskej firmy MIBA, ktorá úzko spolupracuje so SOŠ polytechnickou v Dolnom Kubíne.

Po základných informáciách zo strany zástupcov stredných škôl rodičia mali možnosť s nimi individuálne konzultovať otázky týkajúce sa štúdia, konkrétnych odborov, ako aj umiestnenia sa na trhu práce.

Na záver boli rodičia individuálne informovaní o aj výchovno – vzdelávacích výsledkoch žiakov.

Ing. Anna Oršuliaková

Súdna sieň

Na hodinách občianskej náuky sme sa učili o súdnictve na Slovensku, a tak si žiaci 8.A a 8.B triedy zahrali Súdnu sieň, kde si pripravili rôzne prípady a kauzy. Pripravili sa na to veľmi svedomito, naštudovali si potrebné informácie ohľadom krádeže, rozvodov, urobili z tried súd a mohlo sa začať pojednávať...

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr