November 2010

Futbalový turnaj november 2010

Dňa 8.11.2010 sa v našej telocvični konal futbalový turnaj, na ktorom súperili žiaci zo 7. 8. a 9. ročníka. Prekvapivo zviťazili žiaci siedmeho ročníka, na druhom mieste skončili žiaci deviateho ročníka a tretie miesto obsadili žiaci osmeho ročníka.
Mgr. Jaroš Martin

Vychádzka do obce

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili v novembri vychádzky do obce. Prechádza bola zameraná na uskladňovanie odpadu a triedenie odpadu. Pozreli sme si aj miesta, kde je zakázané sypať smeti a boli sme milo prekvapení, že sme žiadne čierne skládky nenašli.
p. uč. Vyrvová

Dni zdravej desiaty

Druhý novembrový týždeň sa na škole konali dni zdravej desiaty. Žiaci si priniesli ovocie z vlastných záhrad a pripravili ho pre svojich spolužiakov. Žiaci chceli svojich spolužiakov takýmto spôsobom upozorniť na nezdravý jav a to, že ich desiaty sa miesto ovocia skladajú zo sladkostí a chipsov.
p. uč. Vyrvová

KOMPARO 9

9. novembra 2010 sa uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka našej školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Projekt KOMPARO je systém testovania žiakov základných škôl. Jeho výsledky sú spoľahlivý podklad pre hodnotenie práce žiakov a učiteľov u uvedených predmetoch. Poukazujú na slabé a silné stránky, sú užitočným ukazovateľom pri formulovaní ďalších vzdelávacích cieľov a prijímaní opatrení. Zúčastnené školy získavajú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických údajov o tom:

  • aká je úroveň vedomostí žiakov školy,
  • ako sa táto úroveň vyvíja v čase (porovnanie s výsledkami vlaňajšieho testovania),
  • aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými školami.
Všetky zverejnené výsledky sú anonymné, uvádzané pod kódom školy a kódom žiaka.

Toto testovanie je aj súčasťou prípravy žiakov na povinné Testovanie 9, na základe ktorého sú prijímaní na stredné školy. Každý deviatak, ktorý sa zúčastnil testovania, dostáva podrobné informácie, z ktorých sa dozvedá nielen svoj výsledok v porovnaní s inými žiakmi, ale aj to, ktoré časti si ešte musí zopakovať, aby 9. marca 2011 v Testovaní 9 obstál čo najlepšie.

Mgr. Magdaléna Forgáčová

Futbalový turnaj v Bzinách

Dňa 16.11.2010 sa naša škola zúčastnila futbalového turnaja, ktorý sa konal v Bzinách na futbalovom ihrisku. Turnaja sa zučastnili školy: Kňažia, Chlebnice a naša škola. Bojovalo sa postup na okres. Naša škola si dvoma prehrami nezabezpečila postup do okresného kola a postúpili ZŠ Chlebnice.
Mgr. Jaroš Martin

Beseda so záchranármi ľudských životov

P. Šándora, príslušníka PZ v Dolnom Kubíne, už poznajú všetci žiaci našej školy. Zavítal k nám opäť. Tentokrát svoju prednášku zameral na bezpečné správanie sa v cestnej premávke, správne nosenie reflexných prvkov a na funkčné vybavenie bicykla. Zdôraznil tiež bezpečné prechádzanie cez prechody pre chodcov a pohyb po cestných komunikáciách.

Pozvanie prijali i pracovníci Červeného kríža. Žiaci sa naučili správne telefonovať na číslo 112 a vyskúšali svoju výdrž pri umelom dýchaní  a masáži  srdca.

Túto zaujímavú akciu zakončili požiarnici. Popýšili sa svojou technikou a pútavým rozprávaním priblížili žiakom ich náročnú prácu.

... a ktovie, koľko žiakov sa práve dnes rozhodlo v budúcnosti vykonávať tieto krásne, ale taktiež  nebezpečné povolania...

Sýkorová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Katarínska diskotéka

Dňa 25.11.2010 sa v našej škole konala Katarínska diskotéka, ktorú organizovali žiaci deviateho ročníka. Do rytmu hrali DJ Ferko a DJ Marek. Zatancovali si všetky vekové kategórie, dokonca aj učitelia. Dúfame, že prvá diskotéka v tomto školskom roku nebude poslednou a naši deviataci budú podobné akcie organizovať častejšie.
Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Návšteva predškolákov

V stredu 24. novembra navštívili žiakov prvého ročníka žiaci materskej školy. Prváci im ukázali ako vedia čítať, písať, naučili ich riekanku, ktorou si rozcvičujú ruku pred písaním. Ani škôlkari sa nedali zahanbiť . Podpísali sa na tabuľu a zarecitovali im básne o jeseni a Mikulášovi.
Predškoláci boli zvedaví aj na to, ako sa prvákom sedí v laviciach. Prváci im uvoľnili miesta a poukazovali im Šlabikár, z ktorého sa učia. Pri tom si pochutnali na perníčkoch a cukríkoch. Na záver si stihli pozrieť jednu časť rozprávky O Rexíkovi. Prváci darovali škôlkarom malé darčeky a sľúbili, že aj oni prídu škôlkarov navštíviť.
Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Začiatok adventu s posvätením adventného venca

Štyri nedele pred Štedrým dňom sa v kostoloch, v domácnostiach, ale aj na pracoviskách zapaľujú sviečky na adventných vencoch, každú nedeľu jedna.

V piatok 26. novembra v našej škole posvätil adventný veniec duchovný otec Štefan Tuka. Tejto milej a vzácnej udalosti sa zúčastnili žiaci a učitelia a svojou aktívnou účasťou, čítaním i spevom prispeli k nevšednému začiatku adventu v škole.

Potocká, Kamasová

obrobrobrobrobr
obrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr