Aktivity školy

Škola v rámci svojich možností uskutočňuje pre svojich žiakov rôzne aktivity

 • školský časopis
 • Deň otvorených dverí
 • kultúrny program ku Vianociam, ku Dňu matiek
 • lyžiarsky výcvik 7. roč.
 • plavecký výcvik 3. a 4. ročník
 • športové popoludnia
 • súťaže, olympiády, karneval, zbery
 • lyžiarsky výcvik 7. roč.
 • Deň detí
 • rodičovská zábava
 • besedy, exkurzie, výstavky, koncoročné výlety
 • ....

Archív uskutočnených udalostí

Základná škola

Aktivity

Školá v médiach

Súťaže

Materská škola

Aktivity EAP

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr