Marec 2022

Marec – mesiac kníh

Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom kníh. Preto sme sa v tomto mesiaci zamerali na knihy trochu viac, ako inokedy. Prostredníctvom knihy si deti rozvíjali svoju fantáziu a rozširovali slovnú zásobu. Naše objavovanie knižného čara začalo poéziou a pokračovalo prózou. Pri próze sme sa spoločne preniesli dejom viacerých tradičných rozprávok. Obsahy a zážitky z čítania rozprávok deti vyjadrovali vo výtvarných, ale aj dramatických činnostiach. Spoločne sme navštívili školskú knižnicu. Po príchode do knižnice boli deti očarené množstvom kníh a vôňou, ktorá sa niesla miestnosťou. Dozvedeli sa, ako to v knižnici funguje a ako majú zaobchádzať s knihou. Spoločne sme sa zmenili aj na autorov kníh a prostredníctvom obrázkov sme si vytvorili vlastné knihy. V druhej polovici marca sme sa oboznámili s umelecko-náučnou literatúrou a pracovali s knihou Nenásitná húsenička. Prácu s touto knihou sprevádzali veľmi zaujímavé aktivity, ktoré pomohli deťom hlbšie preniknúť do deja. Pri práci s knihou Dážďovky si rozvíjali grafomotorické zručnosti, matematické predstavy a spoznávali tvary písmen. Mesiac marec sme ukončili komunikačnými médiami. Deti sa zahrali na moderátorov. Vystupovali vo vytvorenom televízore a pri moderovaní si vyskúšali aj prácu s mikrofónom. Na túto tému si vytvorili telefón, ktorý sa používal v minulosti a pohľadnicu, ktorú ako poštári doručili domov svojim rodičom. Počas celého mesiaca sme sa snažili viesť deti k tomu, aby listovali a rozprávali dej podľa obrázkov v knihách, ktoré ponúka náš čitateľský kútik v triede. Veríme, že aj prostredníctvom kníh sa deti naučia tráviť svoj voľný čas zmysluplne a zaujímavo.

Mgr. Nikola Habláková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr