November 2021

Bezpečne do MŠ

Poznať značky, pravidlá prechodu cez cestu a pravidlá cestnej premávky je pre deti veľmi dôležité. Sú tí najzraniteľnejší členovia cestnej premávky a preto téme týždňa ,,Bezpečnosť na ceste“ sme venovali zvýšenú pozornosť. Deti sa oboznámili s dopravnými značkami, porozprávali sme si ako bezpečne prechádzať cez cestu, pomenovali sme si dopravné prostriedky, nezabudli sme si pripomenúť reflexné prvky, ktoré musíme používať v noci alebo pri slabšej viditeľnosti a vytvorili si semafor. Učili sa orientovať vpravo, vľavo a v triede na vytvorenom priechode pre chodcov si názorne vyskúšali správne prechádzanie. Zahrali sme sa hru ,,Autobus“, kde podľa pokynov museli určiť správny smer. Deti si svoje vedomosti o správnom správaní sa v cestnej premávke preverili prostredníctvom papučkového kvízu – každý si vyzul jednu papučku a všetky papučky sme dali pod plachtu. Papučky sa vrátili vtedy, keď deti zodpovedali otázky z dopravy alebo vykonali určitý pokyn. Bola to pre nich veľká zábava počas ktorej si taktiež upevnili vedomosti. V závere týždňa v rámci oboznamovania sa s okolím a bezpečnosťou na ceste sme spoločne zrealizovali vychádzku do dediny. Deti cestou pozorovali dopravné prostriedky, dopravné značky, svetelný signál na železničnom priecestí, prešli bezpečne cez prechod pre chodcov a vnímali zvuky súvisiace s dopravou. Stali sa tak úspešnými účastníkmi cestnej premávky v úlohe chodca.

Anna Kramárová

obrobrobrobrobr
obr


Deň materských škôl

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. My sme tento deň oslávili 4. novembra. Spoločne nás napadla myšlienka usporiadať pre deti divadielko, v ktorom ako herci sme vystupovali my, pani učiteľky. Od rána sme deti oboznamovali, aký program ich čaká a v komunikačnom kruhu sme viedli rozhovor o tom, čo je divadlo, kto už v divadle bol a ako sa správa v divadle. Po raňajkách sme sa trieda Mravčekov a trieda Ježkov stretli pred budovou našej MŠ a veľkým sprievodom presunuli do kultúrneho domu. Deti boli veľmi pozitívne naladené a po usadení sa začalo predstavenie ,,Medovníkov domček“. Malo obrovský úspech. Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla aj po divadielku. Sprievodný program pokračoval spevom a tancom detí s Jankom a Marienkou. V závere osláv deti dostali a pochutnali si na medovníčkoch, ktoré Janko a Marienka nazbierali z medovníkovho domčeka. Deti prežívali radosť počas celého Dňa materských škôl, čo prispelo k tvrdeniu, že kolektív detí, rovesníkov a predškolské zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa.

Takže všetko najlepšie naša škôlka!

Katarína Matláková

obrobrobrobrobr
obr


November v malej triede

Počas novembra sme sa s deťmi rozprávali o význame zdravia pre človeka, o podpore zdravia a význame pohybu pre zdravie. Deti si pozreli bábkové divadielko o chorej myške, v ktorom sa dozvedeli ako sa chrániť pred infekčným ochorením. Na základe pozretého príbehu opísali jednoduchú prevenciu ochorenia a zaspievali sme si pesničku Ochorela myška malá. Ošetrovali sme poraneného medvedíka a zároveň sme si precvičovali geometrické tvary. Z gaštanov sme skladali ľudské telo a deti sa naučili opísať ho v základných anatomických kategóriách. Experimentovali sme s farebným krepovým papierom, ktorý sme striekali vodou a pozorovali rozpúšťanie farieb. Rozstrihané obrázky postavy deti spájali lepením. Z papierových kostí skladali kostru človeka a pritom si precvičovali počítanie do 6. Trénovali sme grafomotoriku kreslením postavy.

V druhej polovici mesiaca sme spoznávali dopravné prostriedky a nebezpečenstvo súvisiace s cestnou premávkou. Deti si vyrobili lietadielka z paličiek, precvičovali si geometrické tvary pri skladaní traktora, spoznali semafor a jeho význam na ceste. Trénovali sme si jazýčky pri správnej výslovnosti básničiek o doprave a grafomotoriku pri kreslení dymu z áut. V pracovnom zošite sme spájali dopravné prostriedky s prostredím, v ktorom sa pohybujú.

V novembri sme oslavovali aj Barborkine narodeniny, Deň materských škôl a na konci mesiaca sme sa pomaličky začali pripravovať na príchod Mikuláša a adventu.

Mgr. Katarína Orelová

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr