Jún 2018

Deň detí s futbalovým trénerom

1.6.2018 čiže v piatok chlapci prišli do MŠ oblečení v športových dresoch. Tento deň sa niesol v športovom duchu s futbalovým brankárom p. Ondrej Michalkom v školskej telocvični. Po športovom pozdrave sa ujo Ondrej stal ich trénerom. Po dobrej rozcvičke deti súťažili a zahrali si futbal, najskôr mužstvo chlapcov a potom mužstvo dievčat. Po dobrom zápase deti získali medailu „ Šport“ a sladkú odmenu s bublifukom.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr


Pozvanie od seniorov

Dňa 4.6. sme sa s našimi deťmi vydali na dlhšiu prechádzku na futbalové ihrisko. Tam na nás už netrpezlivo čakali hasiči J. Šutta a Ľ. Dulka . Deti sa na hasičov veľmi tešili, a boli plní očakávania. Hasiči prišli na dvoch hasičských autách. Primeranou formou veku detí, porozprávali o ich práci a odvážnych zásahoch. Vysvetlili načo im slúži uniforma, prilba a predviedli aj špeciálnu obuv, ktorú potrebujú pri svojom namáhavom zamestnaní. Deti si zblízka mohli prezrieť aj hasičské autá. Každé dieťa malo možnosť vyskúšať si hasenie, z ktorého mali najväčší zážitok.

S deťmi sme sa presunuli do altánku, kde pre ne naši seniori pripravili malé občerstvenie. Deti sa im poďakovali za krásny program, ktorý pripravili, a spolu si zaspievali rôzne pesničky. Naši hasiči nás potom na hasičských autách odviezli až ku škole. Touto cestou by sme sa chceli hasičom aj našim seniorom poďakovať, a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Michaela Michalková

obrobrobrobrobr
obrobr


Separáčik


Halda smetí , separovať pomôže ti.
Papier, plasty i sklo čaká,
Že odhodíš ich do smetiaka.
Papier do modrého, plast do žltého, sklo do zeleného.
Len tak spravíš niečo užitočného.
Prichádzame o vodu,
Chráňme našu prírodu.

Ani naši najmenší nezabúdajú na ochranu prírody, ktorá vzniká znečistením odpadkov. S predškolákmi sme si pripravili smutný a veselý strom ktorý znázorňoval náš postoj k prírode. Na začiatku hrali improvizované divadielko o nezbedných deťoch, ktoré sú na vychádzke a po sebe nechajú kopu smetí. Všetky odpadky boli rozsypané v lese, úlohou detí bolo tieto odpadky roztriediť podľa spracovania do košov. Na záver deti dostali sladkú odmenu.

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobr


Rozlúčka predškolákov

Ako každý rok, aj tento sa naši predškoláci lúčili s materskou školou. Čas hier sa im už pomaly končí a naši veľkí predškoláci sa vydajú na novú cestu, cestu za novým dobrodružstvom ozajstného prváka. Spolu s pani učiteľkami si pripravili krásny program pre rodičov plný básní, piesní, ktoré sa naučili počas školského roka. Na záver ,ako odmenu za vynaložené úsilie dostali vysvedčenie a darček na pamiatku. Nechýbalo ani slávnostné krájanie torty. Našim budúcim prvákom želáme veľa šťastia v ďalšej etape ich života.

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobrobr


Školský výlet - Oravská Lesná

S blížiacim sa koncom školského roka sa už tradične spájajú zábavné podujatia, akcie na ktoré sa deti celý rok tešia. Medzi jedno z nich patrí aj organizovanie koncoročného výletu. V tomto roku sa deti spolu so svojimi pani učiteľkami a rodičmi vybrali do Oravskej Lesnej železničky, kde navštívili goralskú drevenicu na Sedle Beskýd. Taktiež nechýbala ani malá prechádzka na pozorovateľňu. Jazda krásnou oravskou prírodou obohatenou o svet rozprávok bola zážitkom pre malých, ako aj pre veľkých.

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobrobr


Spolu nám je najlepšie

Dovidenia škôlka, hurá prázdniny!!

Dňa 28.6.2018 sme si spolu s deťmi pripomenuli príchod letných prázdnin a rozlúčili sme sa s materskou školou tráveným spoločných hier. Pre deti boli pripravené stanovištia v podobe súťaží –chodúle, hod loptičkou, beh pomedzi kúželky, jazda autom... nechýbalo ani improvizované divadielko „Koza rohatá “. Na záver sme nezabudli ani na disco párty. Pevne verím že si odniesli pekné zážitky a po prázdninách sa znovu vrátia s radosťou do materskej školy .

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr