November 2017

Deň materskej školy

Škôlkári po prvýkrát oslávili Deň materskej školy. Pri tejto príležitosti sa aj naša materská škola zapojila do osláv tohto sviatku. Oslávili sme ho rôznymi aktivitami , ktoré nám zdobili našu materskú školu. Aktivity, ktorými deti prezentovali Deň materskej školy boli tvorivé dielne na ktorých sa podieľali rodičia, starí rodičia, vrátane našich najmladších. Nechýbala ani detská diskotéka a pohostenie pre deti a rodičov. Z tohto dňa sme si odniesli veľa pekných zážitkov a tešíme sa na ďalší ročník.

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobrobr


Týždeň zdravého jablka

Dňa 13.11 – 17.11 2017 sa aj v našej materskej škole uskutočnil týždeň zdravého jablka. Ako vyplýva z názvu, zamerali sme sa na oblasť zdravej výživy do ktorej patria vitamíny. Celý týždeň bol zameraný na rozhovory a rôzne aktivity o tom, čo je zdravá výživa, čo je súčasťou a prečo máme na ňu dbať. Na záver boli deti odmenené jablkom. Týždeň sa skončil, ale v nás ostali pekné zážitky.

Katarína Ťapajnová

obrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr