Október 2015

Najkrajší košíček

Jeseň je už tu, o tom nás navôkol utvrdzujú pestré farby a plody okolitej prírody. To inšpirovalo rodičov a deti odpovedať na výzvu učiteliek našej materskej školy „Zapoj sa do súťaže o najkrajší ovocno-zeleninový košíček“. Súťaž sa začala 12. októbra 2015 a trvala ešte celý týždeň. Didaktické aktivity v tomto týždni boli pre deti inšpirujúce, veď na nich deti prezentovali aranžmány ovocno-zeleninových košíkov a mís, ktoré vytvorili so svojimi rodičmi .Ostatní žasli nad kreatívnosťou rodičov a mali možnosť načerpať mnoho nových nápadov . Kreatívnych súťažiacich na konci týždňa čakala odmena v podobe hračky a kľúčenky.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr

V školskej knižnici

Na „Medzinárodný deň školských knižníc“ 26.10.2015 najstaršie deti našej materskej školy boli na divadelnom prestavení v školskej knižnici. Pani zástupkyňa Forgáčová na začiatku hovorila o knihách ako zdroji získavania nových informácií, o životnej múdrosti v nich, ale i ako zdroji zábavy, ktorý prináša pocit radosti a šťastia. Potom nasledovali dramatické ukážky, ktoré si žiaci spolu s pani učiteľkami spracovali podľa literárnych diel napr. „Futbal s papučou“ alebo „Š“ v školskej knižnici.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr

Seniori v materskej škole

Poslaním nášho predškolského zariadenia v mesiaci október je vštepovanie úcty k starým rodičom . Veď práve starí rodičia dennodenne pomáhajú pri výchove svojich vnúčat a často im nahradzujú rodičov. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku a pohladenie . Preto sme 28. októbra 2015 pozvali do našej materskej školy niektorých členov Klubu dôchodcov v Dlhej nad Oravou a dopriali sme im prežiť niekoľko okamihov medzi nami, ktoré využili najskôr škôlkari na dialóg , aby spoznali detstvo seniorov ( hry, piesne o rodnej dedine, modlitby, vianočné darčeky atď.). Potom nasledovali práca v tvorivých dielňach. Do činnosti sa zapojili deti a staré mamy, ktoré pomáhali svojim malým vnúčatkám pri výrobe rôznych predmetov z prírodnín, plastelíny či odpadového materiálu. Deti s radosťou ukázali starým mamám, čo ich malé ručičky dokážu zhotoviť.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr
obr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr