Súťaže v šk. roku 2018/2019

Informatická súťaž iBobor

V týždni od 12. do 16. novembra sa vo viacerých krajinách Európy (vrátane Slovenska) uskutočnila informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Chce žiakov posmeliť v odovzdávaní svojich skúseností.

Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci od druhého po deviaty ročník a zmerali si tak sily s ostatnými žiakmi z celého Slovenska.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:
4. trieda: Vanesa Hlavenková
5. trieda: Erik Oršuliak, Hana Lukáčová, Katarína Suroviaková, Silvia Pavčová
6. A: Daniela Čupajová, Patrik Mihál, Timea Mikulová, Sebastián Oršuliak
6. B: Vanesa Džubeková, Ján Špavor, Michaela Šnapková
7. trieda: Peter Kajan
8. trieda: Michal Kuboš, Jozef Hudec
9. trieda: Adam Daňa, Richard Matys, Samuel Baláž, Timotej Kuva, Simona Strežová, Roman Chladný, Šimon Staš, Lýdia Kňazúrová, Nina Chomisteková, Aneta Dňková, Michaela Maslová

Úspešným riešiteľom blahoželáme.

Mgr. Zuzana Glejteková

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

V novembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B. Zúčastnilo sa ho šesť zdatných žiakov, ktorí si vyskúšali svoje znalosti v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, počúvania a čítania s porozumením. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z dialógu a tvorby príbehu podľa obrázka. Silnou stránkou žiakov je práve ústny prejav.

Víťaz školského kola v kategórii 1 A:
1. miesto – Peter Kajan (7. ročník)
2. miesto - -
3. miesto - -

Víťazi školského kola v kategóri 1B:
1. miesto – Tadeáš Lukáč (8. ročník)
2. miesto – Michal Kuboš (8. ročník)
3. miesto – Andrej Urban (8. ročník)
4. miesto – Michal Gerát, Jozef Hudec (8. ročník)

Petrovi Kajanovi a Tadeášovi Lukáčovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Ostatným ďakujeme za účasť a svedomitú prípravu.

Mgr. Lenka Daňková

obrobr


Streľba zo vzduchovky

Dňa 22.11.2018 sa na ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. Tento rok sa našim žiakom darilo a obe družstvá si odniesli cenné poháre. Starší žiaci sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Za našu školu strieľali: L. Kňazúrová, S. Baláž – 9. ročník a M. Kuboš – 8. ročník. Spolu získali 560 bodov. V rámci jednotlivcov sa najviac darilo S. Balážovi, ktorý nastrieľal 208 bodov a získal 8. miesto.

Mladší žiaci si vystrieľali krásne 2. miesto a boli to: A. Kravská, D. Stašová a A. Štrbka zo 6.B. Z mladších žiakov sa najviac darilo A. Kravskej, ktorá sa umiestnila v rámci jednotlivcov na krásnom 3. mieste v počte bodov 145.

Srdečne blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Olympiáda zo slovenského jazyka

Aj tento rok sme privítali možnosť zapojiť sa do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo v kategórii C sa v našej škole uskutočnilo 5. 11. 2018. Výsledky rozhodli o postupe Michaely Maslovej do okresného kola, ktoré sa konalo v ZŠ s MŠ v Oravskom Podzámku.

Olympiáda má svoje špecifiká, ktoré si vyžadujú žiaka nielen s jazykovými znalosťami, ale aj s určitou dávkou kreativity a skvelým komunikačným prejavom. Hádam psychicky najnáročnejšou časťou zápolenia v rodnom jazyku je rečnícke vystúpenie pred porotou. Zúčastnení sa však nevzdali a s odhodlaním bojovali so všetkými úlohami. Na stupeň víťazov sa postavila aj naša žiačka, Michaela Maslová, ktorá obsadila krásne 3. miesto.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

Mgr. Eva Laštíková

Hovorme o jedle

Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Hovorme o jedle. Zo všetkých aktivít sme si tentoraz vybrali výtvarnú súťaž: „Chutné maľovanie“. Mali sme na výber z piatych tém:
1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.
3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.
5. téma: Cukry, tuky, soľ.
Do tejto úlohy sa s chuťou pustili žiaci 9. ročníka. Z nich sme vybrali 2 práce, ktoré sme poslali do súťaže. Aj keď sa našim žiakom: Andrei Matisovej a Romanovi Chladnému nepodarilo umiestniť sa na popredných miestach, zaslúžia si naše poďakovanie.

PaedDr. Elena Vrábľová

obr


Alkohol a jeho riziká

Patríš k tým, ktorí sa neboja vstupovať do tém, o ktorých sa „nehovorí“? Touto vetou začínala propagácia súťaže Alkohol a jeho riziká, ktorú vyhlásilo Komunitné centrum Sinaj.

Žiaci 9. ročníka neváhali a zapojili sa do súťaže tvorbou banneru, básní a ilustrácií. Pri tvorbe súťažných príspevkov vznikla zaujímavá diskusia, ktorá mnohým žiakom priniesla nový pohľad na príležitostnú konzumáciu alkoholu.

Cieľom súťaže bolo podporiť záujem mladých o problémy ľudí žijúcich okolo nás a očami mladých poukázať na problematiku zvýšenej konzumácie alkoholu medzi neplnoletými.

Žiaci sa teda chopili šance a o zmenu pohľadu na alkohol sa pokúsili aj týmito slovami:

PRÁZDNO

Problémy, hádky a zlo
obsadili prvenstvo.
Riešenie je jasné.
Všade samý alkohol.
No komu vlastne pomohol?

Ak problém riešiš pohárikom,
leješ olej do ohňa.
No pochopíš to
Až posledného dňa.

Myslíš si, že si frajer,
chceš patriť do party.
Ale ver mi, že jedného dňa
sa zamiešajú karty.

Na smrteľnej posteli
si spomeň,
kedy si začal piť, škoda,
že sa nedá čas vrátiť.

Neskôr oľutuješ svoju závislosť.
Keď si si myslel,
že do toho nespadneš,
to bola márnivosť.

Ak si ešte nezačal,
tak si šťastný človek!
No povedz...
O koľko by si prišiel radostí
a mal mnoho starostí.

(Š. Staš, 9. roč.)


Mgr. Eva Laštíková

O najkrajší ekoobal

Súťaž O najkrajší ekoobal sa na našej škole uskutočnila druhýkrát. Minulý rok boli v súťaži obaly z papiera a látky, tento školský rok len papierové obaly, vytvorené však s veľkou fantáziou žiakov. Súťaž je zameraná na znižovanie množstva plastových obalov na učebnice a zošity. Hlasovania sa zúčastnili všetci žiaci, učitelia, prevádzkoví zamestnanci. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, víťazmi sa stali:

I. kategória (1. – 4. ročník)-
1.miesto: Sabína Kňazúrová, 2. trieda
2. miesto: Tibor Osadský, 3. trieda
3. miesto: Laura Durdiaková, 4. trieda

II. kategória (5.- 9.ročník)-
1. miesto: Silvia Pavčová, 5. trieda
2. miesto: Nina Šnapková, 6. B trieda
3. miesto: Adam Daňa, 9. trieda

Mgr. Anna Potocká

obrobrobrobrobr


Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 12. – 13. 12 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorého sa zúčastnilo 32 žiakov z 3. až 8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

Stela Laurinčíková – 5. trieda, Sebastián Oršuliak – 6. A, Michal Kuboš, Jozef Hudec, Tadeáš Lukáč – 8. trieda.

Úspešným riešiteľom blahoželáme.

Mgr. Zuzana Glejteková

Školské kolo recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko‘‘

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí. Od 1991 patrí medzi významné a celoslovensky veľmi dobre známe súťaže. Prispieva tak k prezentácii, zachovaniu ľudových tradícií a k povzneseniu slovenského jazyka a reči. Prostredníctvom tejto súťaže majú deti možnosť objaviť svoju šikovnosť a svoj talent.

Výsledky školského kola:

II. kategória
1. miesto: Viktória Suchánková
2. miesto: Katka Suroviaková
3. miesto: Hanka Lukáčová

III. kategória
1. miesto: Daniela Stašová
2. miesto: Vanesa Džubeková
3. miesto: Alica Lucia Kravská, Adriana Barančeková

Všetkým šikovným a nádejným recitátorkám patrí veľká vďaka za svedomitú prípravu a krásny umelecký zážitok. Postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Mgr. Lenka Daňková

obrobrobrobrobr


Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

16. januára 2019 sa v priestoroch Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž každoročne organizuje Mestský úrad v Dolnom Kubíne, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu v spolupráci s okresnou komisiou súťaže.

Víťazi školského kola nás reprezentovali v dvoch kategóriách. V kategórii 1A Peter Kajan (7. ročník) a v kategórii 1B Tadeáš Lukáč (8. ročník). Žiaci si svoje vedomosti z cudzieho jazyka zmerali s tými najlepšími v písomnej a ústnej časti. Písomná časť pozostávala z úloh zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. V rámci ústnej časti sa porota zamerala na plynulosť vyjadrovania, jazykovú úroveň a správnosť použitej slovnej zásoby.

Petra Kajana delilo od víťazstva iba niekoľko bodov. Tešíme sa však, že sa mu podarilo obsadiť krásne 2. miesto. Taedáš Lukáč sa nedal zahanbiť, keďže sa stal úspešným riešiteľom.

Obidvom žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme im ešte veľa úspechov.

Mgr. Lenka Daňková

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského – okresné kolo

23. januára 2019 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo postupovej celoštátnej súťaže v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Šikovní žiaci predviedli svoje umelecké nadanie a porotu oslovili ich recitátorským prevedením s precíznou domácou prípravou.

Viktória Suchánková získala 2. miesto v II. kategórii, Danielka Stašová obsadila nádherné 1. miesto v III. kategórii.

Dievčatám gratulujeme k brilantnému úspechu a Danielke prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Žiline.

Mgr. Lenka Daňková

obrobr


Okresné kolo v stolnom tenise

Dňa 24.1.2019 sa na ZŠ Janka Matušku v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo v stolnom tenise. Naši chlapci sa opätovne snažili obhájiť prvenstvo z minulých rokov. Boj to bol ťažký, zápasy náročné, ale nakoniec sa im to podarilo a vyhrali 1. miesto. Aj dievčatá sa nedali zahanbiť a urobili nám veľkú radosť. V tejto ťažkej konkurencii sa im podarilo vyhrať a získali taktiež 1. miesto. Obe družstvá čaká na konci februára krajské kolo v Čadci, kde im všetci budeme držať palce. Za našu školu hrali: chlapci – A. Daňa, M. Kožienka (9. roč.), M. Gerát, R. Kukla (8. roč.) a dievčatá – N. Chomisteková, S. Strežová (9. roč.), A. Barančeková (7. roč.) a D. Stašová (6.B).

Srdečne gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Okresné kolo Geografickej olympiády

V priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne sa 7. februára 2019 zišli účastníci okresného kola geografickej olympiády.

Zo Základnej školy s materskou školou Dlhá nad Oravou sa podujatia zúčastnili 6 žiaci, ktorí súťažili v 2 kategóriách. V kategórii F - určenej žiakom 6. a 7. ročníkov súťažili 2 naši žiaci: Kristínka Murínová a Patrik Novák. V kategórii E - určenej žiakom 8. a 9. ročníka súťažili 4 žiaci: Adam Daňa, Michal Gerát, Timko Kuva a Andrej Urban.

Tohtoročné okresné kolo geografickej olympiády bolo zamerané na znalosti z regiónu, z Európy i zo sveta. Súťažilo sa prostredníctvom testu a praktických otázok, ktoré preverili znalosti účastníkov napríklad z vedomostí o Orave, o štátoch Európy, alebo znalostiach z cestovného ruchu vybraných štátov sveta. Popri tom sa súťažiaci potrápili s určovaním azimutu, prácou s mapou a jej mierkou, prácou s atlasom atď..

V pomerne silnej konkurencii sa v kategórii F výborne umiestnil Patrik Novák. V kategórii E bol najúspešnejší Timko Kuva, s najväčším počtom bodov zo všetkých žiakov našej školy.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu a za ochotu reprezentovať našu školu.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobr


Dejepisná olympiáda

14. februára 2019 sa okresného kola dejepisnej olympiády v Dolnom Kubíne zúčastnili žiaci Tadeáš Lukáč (8. trieda), Juraj Púček a Šimon Staš (9. trieda). Riešili úlohy z obdobia Československa v rokoch 1968 až 1989 (obrodný proces v roku 1968, obdobie normalizácie v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, „nežná revolúcia“ v roku 1989 a jej bezprostredné dôsledky až do zvolenia Václava Havla za prezidenta), úlohy z ročníkového učiva a regionálnej histórie. V početnej konkurencii obidvaja deviataci boli úspešnými riešiteľmi, Juraj Púček sa umiestnil na 4. mieste a Šimon Staš na 6. mieste.

Mgr. Magdaléna Forgáčová

Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Umelecký prednes fascinuje čoraz menej detí. Napriek narastajúcim negatívnym vplyvom modernej doby sa ešte aj v našej škole nájdu milovníci hovoreného slova. Veľká vďaka patrí predovšetkým ich rodičom, lebo bez ich podpory by táto malá skupinka detí zanikla.

Tentoraz sme sa zamerali na recitáciu povestí. Po úspešnom okresnom kole sa Danielka Stašová zúčastnila krajského kola 26. ročníka súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského – III. kategória, ktoré sa uskutočnilo 22. februára v Dome Matice slovenskej v Žiline.

Cieľom recitačnej súťaže Šaliansky Maťko je rozvíjať predstavivosť, pomáhať im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou významného spisovateľa J. C. Hronského a mnohých iných. Okrem iného podporuje čítanie, kultivuje jazyk, reč, ale predovšetkým vzťah k hovorenému slovu. Dieťa pri recitácii získava zdravé sebavedomie a odbúrava trému.

Danielke sa nepodarilo získať diplom, podarilo sa jej však získať omnoho viac, dobrý pocit z vykonanej práce. Ďakujeme jej za reprezentáciu a precíznu domácu prípravu. Želáme jej ešte veľa úspechov.

Mgr. Lenka Daňková

obr


Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v našej škole uskutočnilo 25. februára 2019. O svojom talente a schopnostiach sa snažilo porotu presvedčiť sedemnásť súťažiacich. Tento rok sa obľube tešila hlavne poézia, boli však aj účastníci, ktorí previedli majstrovstvo hovoreného slova v prednese prózy. Porota si pozorne vypočula skvelé výkony žiakov a rozhodla nasledovne:

II. kategória:
Poézia - 1. miesto - Viktória Suchánková
Próza - 1. miesto – Daniela Stašová

III. kategória:
Poézia - 1. miesto – Nina Chomisteková
Próza - 1. miesto – Adriana Barančeková

Víťazi boli ocenení vecnými darmi a diplomami. Blahoželáme im! Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a postarali sa o zaujímavý kultúrny zážitok.

Mgr. Eva Laštíková

obrobrobrobrobr


Krajské kolo v stolnom tenise

Po úspešnom víťazstve na okresnom kole sme sa dostali na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo v Čadci dňa 28.2.2019. Chlapci sa dostali do veľmi silnej skupiny, kde si zahrali so školami z okresov Turčianske Teplice a Liptovského Mikuláša. V tejto už veľmi náročnej a ťažkej konkurencii sa im nepodarilo postúpiť. Za našu školu hrali: A. Daňa, M. Kožienka (9. roč.), M. Gerát, R. Kukla (8. roč.).

Dievčatá mali v skupine školy z okresov - Kysucké Nové Mesto, Žilina a Čadca. Zo skupiny sa im podarilo postúpiť medzi štyri najlepšie družstvá. V konečnom boji sa umiestnili na krásnom 4. mieste. Za našu školu bojovali: N. Chomisteková, S. Strežová (9. roč.), A. Barančeková (7. roč.).

Obom družstvám gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobr


Školské brány bez šikany

Školské brány bez šikany je téma na výtvarnú súťaž, ktorú vyhlásil koordinátor ochrany detí pred násilím v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom Dolný Kubín, v rámci národného projektu: Podpora ochrany detí pred násilím. Do tejto súťaže sme poslali kresby našich deviatakov. Najviac ich zaujala kresba s názvom - Slová bolia od Michaely Maslovej, ktorá získala čestné uznanie.

Srdečne gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobr


Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Prostriedkov na vyjadrenie vlastných pocitov a názorov je veľké množstvo. Umelecký prednes je jedným z nich. Dáva prednášajúcemu možnosť nadviazať kontakt s publikom, vyjadriť vlastný pohľad na prednášaný text a vtiahnuť poslucháča slovom aj výrazom do deja. Hviezdoslavov Kubín je vhodnou a prestížnou súťažou, v ktorej súťažiaci môžu prezentovať svoje umelecké a komunikačné kompetencie. Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 15. marca 2019 v MsKS Dolný Kubín. Tento rok našu školu reprezentovali šiesti žiaci. Všetci podali kvalitné umelecké výkony a dokázali si poradiť aj s konkurenciou. Odniesli sme si dve pekné ocenenia:

III. kategória: poézia – 2. miesto – Nina Chomisteková

II. kategória: próza – 3. miesto – Daniela Stašová.

Všetkým za účasť ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Mgr. Eva Laštíková

Jarná cena vo vrhu guľou

Dňa 19.3. 2019 sa konala na ZŠ. M. Kukučína v Dolnom Kubíne súťaž vo vrhu guľou. Z každej kategórie mohli súťažiť dvaja žiaci. Každý z nich mal 6 pokusov. Za našu školu vrhali: Ľ. Matys, L. Strapec- 4. roč., B. Janík, V. Džubeková – 6.B, A. Barančeková, A. Kardošová, M. Baláž – 7. roč., A. Urban – 8. roč. Najlepšie umiestnenie získal Benjamín Janík – 4. miesto.

Najlepší výkon / najlepší výkon v kategórii
2 kg guľa: Ľ. Matys - 4,98 m, L. Strapec: 4,26 m / 6,62 m
V. Džubeková – 5,22 m, A. Barančeková – 7,49 m / 9,62 m

3 kg guľa: A. Kardošová – 5,47 m / 8,68 m
B. Janík – 7,04 m / 8,94 m

4 kg guľa: M. Baláž – 6,85 m
A. Urban – 7,11 m / 9,95 m

Blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobr


Chemická olympiáda – okresné kolo

Dňa 22. marca 2019 sa traja žiaci 9. ročníka Simona Strežová, Timotej Kuva a Richard Matys zúčastnili okresného kola Chemickej olympiády. V priestoroch Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne riešili náročné praktické a teoretické úlohy.

Všetci traja naši žiaci skončili ako úspešní riešitelia.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobr


Florbal – okresné kolo

Dňa 29.3.2019 sa konalo okresné kolo vo florbale na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne. V prvom zápase sa nám hneď podarilo otvoriť zápas gólom z hokejky N. Chomistekovej, ale súperky sa nedali zastrašiť a zápas otočili a nakoniec sme prehrali. Aj ostatné zápasy sa niesli v duchu prehry a tak sme sa nakoniec umiestnili na 4. mieste. Za našu školu hrali: N. Chomisteková, M. Bedová, M. Maslová, M. Nováková, L. Kňazúrová, A. Daňková, A. Matisová, S. Strežová – 9. roč. a E. Priebojová – 8. roč.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Prístav kníh

Knihy nám umožňujú navštíviť miesta, na ktoré sa bežne nedostaneme, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí žili v inom storočí a so stvoreniami, ktoré sú výplodmi autorovej fantázie. Fantázia dokáže splniť detské sny a vytvoriť niečo jedinečné a neopakovateľné. A práve na fantáziu sa zamerala súťaž, do ktorej sa zapojili žiaci 5. ročníka. Prístav kníh – tak znel súťažný text, ktorý tvoril motiváciu k nakresleniu ilustrácie do súťaže. Ilustrácia bola odrazom asociácií, myšlienok, predstáv a snov našich piatakov. Zaujímavé kresby vyvolali obdiv aj u spolužiakov.

Mgr. Eva Laštíková

Svetový deň stolného tenisu

Dňa 4.4 sme na našej škole pripravili turnaj pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu. Išlo už o 2. ročník. Na tento turnaj sa nám hlási čoraz viac záujemcov, čo sa týka tohto športu zvýšil sa záujem žiakov o stolný tenis, z roka na rok narastá. Svedčia o tom aj každoročné výsledky z okresných a krajských kôl, odkiaľ si naši žiaci odnášajú vzácne skalpy.

Začiatok tohto dňa sme otvorili kolotočom a potom sme vyžrebovali žiakov do 4 skupín. Dievčatá mali samostatnú skupinu. Z každej skupiny potom postupovali prví dvaja v skupine a zahrali si v špeciálnej skupine: „O najlepšieho hráča školy“. Súboje to boli veľmi ťažké, namáhavé, išlo v nich hlavne o kondíciu, trpezlivosť a dravosť. Môžeme podotknúť, že všetky priečky obsadili chlapci 7. ročníka.

A. skupina:
1. miesto: Sebastián Oršuliak – 6.A
2. miesto: Benjamín Kuva – 6.A
3. miesto: Jozef Hudec – 8. roč.

B. skupina:
1. miesto: Peter Kajan – 7. roč.
2. miesto: Lorenzo Campagnuolo – 6.A
3. miesto: Martin Hurák – 7. roč.

C. skupina:
1. miesto: Pavol Glejtek – 7. roč
2. miesto: Matej Dulačka – 7. roč.
3. miesto: Matúš Baláž – 7. roč.

D. skupina:
1. miesto: Anton Juričák – 7. roč.
2. miesto: Michal Kamas – 7. roč.
3. miesto: Patrik Mihál – 6.A

E. skupina: dievčatá
1. miesto: Adriana Barančeková – 7. roč.
2. miesto: Alica Lucia Kravská – 6.B
3. miesto: Daniela Stašová – 6.B

F. špeciálna skupina:
1. miesto: Anton Juričák – 7. roč.
2. miesto: Pavol Glejtek – 7. roč.
3. miesto. Peter Kajan – 7. roč.

Všetci žiaci boli odmenení vecnými cenami. Srdečne gratulujeme a športu zdar.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Školské kolo Slávik Slovenska 2019

Vo štvrtok 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska2019. Spevácky talent v nej predviedlo 16 žiakov z 1. aj 2. stupňa. Speváci boli rozdelení do troch kategórií. Porota zložená s pani učiteliek hudobnej výchovy mala naozaj náročnú úlohu, aby rozhodla o víťazoch. Tí postupujú do okresného kola v Dolnom Kubíne.Víťazi jednotlivých kategórií:

I. kategória:
1. miesto-Sabína Kňazúrová (2. trieda)
2. miesto- Janka Pavnicová (2. trieda), Ivana Spišáková (3. trieda)
3. miesto- Michaela Karetková (1. trieda)

II. kategória:
1. miesto-Hana Lukáčová (5. trieda)
2. miesto- Katarína Suroviaková (5. trieda)
3. miesto- Adam Florián Strežo (6. A trieda)

III. kategória:
1. miesto- Eliška Suchánková (7. trieda)

Mgr. Ľudmila Balážová

obrobrobrobrobr


Čitateľská súťaž Osmijankova literárna záhrada

Do 15. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada sa zapojili žiaci tretieho ročníka. Od januára do konca apríla riešili osem súťažných otázok. Každá otázka pozostávala z dvoch úloh. Písali, vymýšľali a skladali rýmy, inzeráty, príbehy. V osemsmerovke hľadali ukryté odpovede z rozprávky, veľa kreslili. Spoznali nové a zaujímavé knihy.

Navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, kde spolu s pani knihovníčkou čítali, riešili a hľadali odpovede na Osmijankovu úlohu. V knižnici sa im veľmi páčilo a radi sa tam ešte vrátia.

Držíme im palce, aby ich snaha pri plnení úloh bola ocenená a podarilo sa im v súťaži niečo vyhrať.

Mgr. Zuzana Kubošová

obrobrobrobrobr


Okresné kolo vo futbale – chlapci

Dňa 15.5.2019 sa konalo okresné kolo vo futbale v Dolnom Kubíne. Do tejto súťaže sa prihlásilo 9 škôl, preto sme boli rozdelení do 2 skupín. Našu skupinu tvorili mužstvá zo základných škôl J. Matušku, P. Škrabáka a z Istebného. Z každej skupiny postupovali tie družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch priečkach. My sme postupovali z 2. miesta. V boji o najlepšie umiestnenia sme sa stretli so školami: ZŠ s MŠ Chlebnice, ZŠ M. Kukučína a ZŠ J. Matušku. Boje to boli ťažké a všetky družstvá sa snažili podať čo najlepší výkon. Zaslúžene vyhrali Chlebnice. My sme sa napokon umiestnili na krásnom 3. mieste. Chlapci si za svoj boj zaslúžia od nás veľkú pochvalu a uznanie, veď až po 3 rokoch sa nám konečne podarilo postúpiť zo skupiny a zlomiť tú šnúru nešťastných pokusov a zdolať cenný skalp v podobe výhry nad ZŠ M. Kukučína. Za našu školu hrali: M. Dulačka – 7. roč, M. Gerát, M. Kuva, M. Kuboš, R. Kukla – 8. roč. a A. Daňa, M. Kožienka, T. Kuva, R. Matys – 9. roč.

Srdečne blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Okresné a krajské kolo Biologickej olympiády

Aj tento školský rok sa naša škola zúčastnila Biologickej olympiády.

Okresné kolo sa uskutočnilo 16. apríla 2019 v Dolnom Kubíne. Zúčastnili sa ho 2 žiačky a to Silvia Pavčová z 5. triedy a zo 6. triedy Daniela Čupajová. Silvia, ktorá súťažila v botanike, sa umiestnila na prvom mieste, s najvyšším počtom bodov zo všetkých zúčastnených a postúpila do krajského kola. Daniela Čupajová súťažila v zoológii a patrila k úspešným riešiteľkám.

Krajské kolo Biologickej olympiády sa konalo 7. mája 2019 v Čadci. V pomerne silnej konkurencii Silvia obstála dobre a zaradila sa medzi úspešné riešiteľky. Tento výkon je potrebné vidieť aj v súvislosti s neľahkým prístupom do Čadce, kvôli ktorému bolo potrebné odísť vo veľmi skorých ranných hodinách. Príjemnejší bol návrat so zastávkou v Starej Bystrici, kde sme si spolu pozreli jediný Slovenský orloj a dopriali si sladkú odmenu.

Obom účastníčkam Biologickej olympiády v školskom roku 2018/2019 blahoželáme.

PaedDr. Anna Freierová

obrobrobrobrobr


Okresné kolo vo futbale – dievčatá

Dňa 17.5.2019 sa konalo u nás na futbalovom ihrisku v Dlhej nad Oravou okresné kolo vo futbale dievčatá. Prihlásilo sa 5 družstiev z týchto základných škôl: ZŠ s MŠ Oravský Podzámok, ZŠ J. Matušku a ZŠ M. Kukučína z Dolného Kubína a ZŠ Kňažia. Naše dievčatá boli bojovné, veľmi sa snažili, ale vždy v poslednej minúte sme dostali gól, čo nás na konci pri sčítavaní bodov posunulo na 5. miesto. Nevadí, aj tak si zaslúžia naše uznanie a pochvalu. Za našu školu hrali: A. Kardošová – 7. roč, A. Daňková, M. Maslová, N. Chomisteková, L. Kňazúrová, M. Nováková, S. Strežová, A. Matisová, M. Bedová – 9. roč.

Srdečne gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Englishstar

Englishstar je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž tiež umožňuje žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

Do súťaže sa z našej školy zapojilo 20 žiakov 4. – 9. ročníka. Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom. Hana Lukáčová, Katarína Suroviaková, Peter Kajan, Tadeáš Lukáč, Michal Kuboš, Jozef Hudec a Andrej Urban získali viac ako 85 % bodov, za čo im bol udelený diplom so zlatou medailou.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Ing. Anna Oršuliaková

obr


All star school

Tento rok sa spustila celoslovenská súťaž pre všetky základné a stredné školy s názvom „ALL STAR SCHOOL“. Súťaž bola realizovaná ako súčasť Komplexného multimediálneho projektu popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež a je v súlade so strategickými cieľmi Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti športu a pohybových aktivít mládeže. Úlohou bolo nakrútenie krátkeho videa, v ktorom malo byť spomenuté, aké športy a pohybové aktivity sa robia na našej škole v rámci telesnej a športovej výchovy. Prvé tri školy mohli získať street workoutové ihriská. Toto bol ten moment alebo motivácia, prečo sme sa do tejto súťaže prihlásili. Nakoľko sme sa prihlásili ako prví, túto prácu nám uľahčili odborníci, ktorí toto video natočili, postrihali a pripravili, ale aj odborne poradili, čo nám veľmi uľahčilo túto prácu a natočili ho naozaj výborne, čo môžete posúdiť aj sami.

PaedDr. Elena Vrábľová

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr