Súťaže v šk. roku 2015/2016

Futbal Jednota Cup

Dňa 15.10.2015 sa konalo u nás v Dlhej nad Oravou obvodné kolo vo futbale – Jednota Cup. Aj táto skupina bola veľmi silná a aj keď sa chlapci veľmi snažili a bojovali aj tu sme ostali stáť pred bránami postupu na okresné kolo a skončili na 2. mieste. Neskôr sa usporiadal ešte jeden turnaj všetkých družstiev, ktoré skončili na 2. mieste, v ktorom sme suverénne vyhrali a postúpili medzi najlepšie družstvá z troch obvodných kôl a tak dostali druhú šancu zabojovať o krásne umiestnenie v okresnom kole. Hráči: J. Daňa, D. Gvora, J. Lofaj, S. Daňko, M. Kostolný, D. Kňazúr, P. Janík – 9. roč a M. Lofaj – 7. roč.

Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

PaedDr. Elena Vrábľová

Florbal OXDOG

Dňa 16. 10 2015 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne okresné kolo vo florbale – OXDOG. Naši chlapci bojovali v silnej konkurencii, ale nedarilo sa im a skončili na 5. mieste. Dievčatám sa darilo lepšie a skončili na krásnom 3. mieste. Za našu školu bojovali – chlapci: D. Gvora, J. Daňa, D. Kňazúr, M. Kostolný, M. Ďurkovič, D. Šuty, M. Balek a dievčatá: L. Vargončíková, A. Bohucká, N. Šaradinová, E. Hucíková, D. Murcinová – 9. roč. a D. Oslíková, M. Janíková a R. Špavorová – 8. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

Futbal Dôvera Cup

Dňa 20.10.2015 sa konalo u nás v Dlhej nad Oravou obvodné kolo vo futbale – Dôvera Cup. Naši chlapci bojovali do posledných sekúnd, ale nepodarilo sa im udržať skóre a naozaj v poslednej sekunde sme dostali gól od súpera a ostali stáť pred bránami postupu na okresné kolo. Myslím si, že to vôbec nevadí a chlapci si zaslúžia aj tak našu pochvalu za svoju bojovnosť, veď skóre hovorí za všetko 7:6. Takže zápas to bol určite veľmi zaujímavý, ale hlavne dramatický. Naši bojovníci: M. Lofaj, T. Dulka – 7. roč. T. Kuva, M. Kožienka, A. Daňa, R. Chladný – 6. roč. a R. Kukla – 5 roč. sa umiestnili nakoniec na krásnom 2. mieste.

Srdečne gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

Streľba zo vzduchovky

Dňa 21.10. 2015 sa konalo u nás v Dlhej nad Oravou okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. My sme vytvorili 2 družstvá z mladších a starších žiakov. V streľbe bolo zastúpených veľmi veľa dobrých a kvalitných strelcov, ale naši žiaci sa nezľakli a družstvo mladších žiakov obsadilo krásne 1. miesto a postup na krajské kolo. Družstvo starších žiakov obsadilo 4. miesto.
ml. žiaci – Lýdia Kňazúrová, Rebeka Špavorová, Ondrej Mikula
st. žiaci – Darina Oslíková, Ema Šimičáková, Adam Vrobel, Dalibor Kňazúr

Naši žiaci bojovali aj ako jednotlivci, kde zo starších žiakov sa najlepšie umiestnil:
• Dalibor Kňazúr.- 4. miesto
Z mladších žiakov:
• Ondrej Mikula – 2. miesto
• Lýdia Kňazúrová – 3. miesto
• Rebeka Špavorová – 4. miesto
Srdečne blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obr


Futbal CocaCola Cup

Dňa 3.11.2015 sa uskutočnil v Trstenej turnaj vo futbale - Coca Cola Cup. Naši chlapci sa držali statočne, bojovali a nakoniec sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Našu školu reprezentovali: D. Gvora, J. Daňa, M. Kostolný, S. Daňko, D. Kňazúr, P. Janík, J. Lofaj, M. Ďurkovič – 9. roč. F. Mahút, Š. Maslo – 8. roč. a M. Lofaj, M. Haviar – 7. roč. Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Informatická súťaž iBobor

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. V školskom roku 2014/2015 sa konala súťaž v 35 krajinách a zapojilo sa do nej 927 668 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3. – 9. ročníka našej školy zúčastnili súťaže, pričom počas 40 minút riešili online 12 až 15 úloh rôznej obtiažnosti. Súťaž pomáha rozvíjať u žiakov logické myslenie a používanie IKT pri učení sa.

Zuzana Glejteková

obrobrobrobrobr
obrobr


Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 8. a 9. decembra 2015 si najšikovnejšie matematické hlavičky 3. až 9. ročníka našej školy merali sily v riešení úloh školského kola Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi spomedzi nich sa stali
v 3. ročníku: Murínová Kristína, Oršuliak Sebastián, Kajanová Ľubica, Mihál Patrik, Novák Patrik, Mikulová Timea
vo 4.ročníku: Klocháň Erik
v 5.ročníku: Kuboš Michal
v 7.ročníku: Haviar Martin

Všetkým žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Ľ. Kamasová

Vianočný turnaj vo futbale

Tento rok sa na našej škole uskutočnil už 3. ročník vianočného turnaja vo futbale. Do turnaja sa nám prihlásilo až 11 družstiev, ktoré sme rozdelili do dvoch skupín. V A skupine si prvé tri miesta rozdelili deviataci a v B skupine sa odohral veľký boj medzi 5. a 8. ročníkom, kde museli rozhodovať penalty.
A. Skupina:
1. miesto – 9. B – J. Daňa, D. Gvora, J. Lofaj, S. Daňko, D. Kňazúr
2. miesto – 9.A – A. Vrobel, M. Kostolný, M. Fábry, J. Hubčík, P. Janík
3. miesto – 9. B – D. Chladný, D. Mikuška, J. Matis, M. Ďurkovič,

B. skupina:
1. miesto – 6. roč. - M. Kožienka, R. Matys, R. Chladný, T. Kuva
2. miesto – 5. roč. – R. Kukla, M. Kuva, M.gerát, M. Kuboš, A. Ončák
3. miesto – 8. roč. – M. Špavor, Š. maslo, A. Klocháň, Š. Matis, M. Daňko

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vianočný turnaj vo vybíjanej

Aj vo vybíjanej sa tento rok konal 3. ročník vianočného turnaja. Na tento turnaj sa prihlásili 3 družstvá. Vo finále sa streli žiačky 9. ročníka proti žiačkam 7. a 8. ročníka. Toto stretnutie bolo veľmi rovnocenné a do posledných sekúnd sa nevedelo, kto vyhrá. Po spočítaní bodov, nakoniec zvíťazilo družstvo dievčat 9. ročníka.
1. miesto – 9. ročník
2. miesto – 7/8. ročník
3. miesto – 5/6 ročník

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 13. januára 2016 sa v Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Jozef Oršuliak, žiak 7. ročníka. Jožkovi za snahu a strávený čas, ktorý venoval príprave na túto súťaž ďakujeme.

Ing. Anna Oršuliaková

Okresné kolo matematickej Olympiády – 5. ročník

19. januára 2016 organizovala Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne obvodné kolo matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka (kvarty). Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 5. ročníka Michal Kuboš a Michal Gerát. Z približne tridsiatich súťažiacich v kategórii Z5 sa Miškovi Kubošovi darilo výborne, získal krásne 2. miesto. Blahoželáme!

Ľ. Kamasová

Okresné kolo v stolnom tenise

Dňa 27.1.2016 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne okresné kolo v stolnom tenise. V tejto súťaži sme mali zastúpenie v obidvoch kategóriách. Dievčatá veľmi silno bojovali a snažili sa obhájiť úspechy z predchádzajúcich ročníkov a nakoniec si odniesli krásne 3. miesto. O to väčšiu radosť nám urobili chlapci, ktorí suverénne vyhrali a obsadili 1. miesto a tak si vybojovali miestenku na krajské kolo. Za našu školu bojovali: žiačky: E. Šimičáková, E. Hucíková – 9. roč., D. Oslíková, M. Janíková – 7. roč. žiaci: A. Daňa – 6. roč., T. Dulka – 7. roč., Š. Matis – 8. roč., J. Daňa – 9. roč. Všetkým srdečne gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

Súťaž Všetkovedko

O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa bojovali ešte 1. decembra 2015. V tejto súťaži mohli deti ukázať čo všetko už vedia o svete okolo seba, ale získať aj nové skúsenosti. Preverili si vedomosti z matematiky, slovenského a anglického jazyka, vlastivedy, prírodovedy, informatiky a výchov. Vyhodnotenie súťaže a výsledky sme dostali v januári 2016.

Všetkovedko 2

Súťažilo 4507 detí. Maximálny počet bodov v teste bol 168. Z našej školy sa zapojilo 6 druhákov. Najlepšie sa umiestnil Erik Oršuliak so 126. bodmi, skončil na 24.mieste a získal titul Všetkovedko.

Všetkovedko 3

Súťažilo 4139 detí a maximálny počet bodov bol 210. Tretiakov sa zapojilo 7 a najlepšie sa umiestnila Kristínka Murínová na 35. mieste, získala 161 bodov spolu aj so Sebastiánom Oršuliakom, ktorý skončil na 49. mieste so 147 bodmi a získali titul Všetkovedko.

Všetkovedko 4 a Všetkovedko 5

Štvrtákov súťažilo 3898 a piatakov 1764, maximálny počet bol pre oba ročníky 210 bodov. Našu školu reprezentovali traja štvrtáci a jeden piatak.

Ostatní súťažiaci za našu školu získali titul Všetkovedkov učeň. Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme aj v ďalších rokoch veľa úspechov v súťaži.

obrobrobrobrobr


Geografická olympiáda

Dňa 4. 2. 2016 sa na Cirkevnej škole v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnili piati naši žiaci. Z 5. triedy sa súťaže zúčastnili traja žiaci: Michal Gerát, Michal Kuboš a Mirko Kuva. Zo 7. triedy to bola Viktória Matysová a Patrik Dudášik.

Michal Gerát skončil na krásnom druhom mieste, za čo mu srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Freierová Anna

Dejepisná olympiáda

Dňa 9. februára 2016 sa v ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali 3 žiaci: Adriana Pavčová (7. ročník),

Štefan Matis a Šimon Púček (8. ročník).

Svoje dejepisné vedomosti preukázali veľmi skvelo v troch oblastiach: vybraná téma (7. ročník – Ranostredoveký svet, 8. ročník – Druhá svetová vojna) učivo daného ročníka a regionálne dejiny.

Všetci traja boli úspešní riešitelia a zároveň vo svojej kategórii získala

Adriana 1. miesto a Šimon 3. miesto.

Našim žiakom blahoželáme a Adriane želáme veľa úspechov v krajskom kole.

Mgr. M. Forgáčová

Florbal

Dňa 17.2.2016 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Donom Kubíne okresné kolo vo florbale. Aj naša škola sa zúčastnila tohto turnaja. Nakoľko bolo prihlásených 9 škôl, turnaj sa rozdelil na dve skupiny. My sme si vylosovali celkom ťažkú skupinu, aj napriek tomu, že sa chlapci veľmi snažili, nepodarilo sa im postúpiť zo skupiny. Netreba však vešať hlavy, aj tak si zaslúžia našu pochvalu. Za našu školu hrali: J. Daňa, D. Gvora, D. Kňazúr, S. Daňko, M. Kostolný, M. Ďurkovič, J. Lofaj, D. Šuty, P. Janík – 9. roč. a F. Mahút – 8. roč.

Srdečne blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

Dňa 17. februára sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorej si sily zmerali žiaci prvého stupňa. Súťažili v dvoch kategóriách: poézii a próze. O víťazoch a postupe do okresného kola rozhodli pani učiteľky takto:

Próza: 1. miesto- Katarína Suroviaková (2. trieda)

Poézia:
1. miesto- Hana Lukáčová ( 2. trieda)
2. miesto- Michaela Šnapková
3. miesto- Daniela Čupajová (3. trieda) - Timea Mikulová (3. trieda)

Svojho víťaza si vybrali aj žiaci. Najviac hlasov od detskej poroty získal Ján Špavor ( 3. trieda).

Mgr. Balážová Ľudmila

obrobrobrobrobr


Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň

V stredu 3. 2. 2016 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese poézie a prózy. Školského kola sa zúčastnili žiaci II. stupňa. Ninka a Tadeáš postupujú na okresné kolo do Dolného Kubína, ktoré sa uskutoční 1. apríla. Výhercom gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť. II. kategória: 5. - 7. ročník

Poézia
1. Nina Chomisteková
2. AnetaDaňková
3. Michaela Maslová

Próza
1. Tadeáš Lukáč
2. Andrej Urban
3. Michal Gerát

III. kategória: 8. - 9. ročník

Poézia
1. -
2. Norika Hucíková
3. Adriana Bohucká

Mgr. L. Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Chemická olympiáda – okresné kolo

Dňa 10. marca 2016 sa v Základnej škole Janka Matúšku v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali tri žiačky 9. A triedy Norika Hucíková, Lenka Vargončíková a Dominika Tomáňová. Súťaž bola rozdelená na dve časti. Na teoretickú a praktickú, kde si žiaci mohli vyskúšať niektoré chemické metódy v laboratórnych podmienkach. Dievčatám sa darilo veľmi dobre. Norika Hucíková a Lenka Vargončíková skončili ako úspešné riešiteľky.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobr


Jazykový kvet „Language flower“ 2016

Jazykový kvet je celoslovenská súťaž v prednese poézie, prózy a drámy v cudzích jazykoch.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci od materskej školy až po strednú školu s prevzatou alebo vlastnou tvorbou v rôznych jazykoch. Poslaním súťaže je rozvíjať jazykové zručnosti a podporovať ich ďalšie jazykové nadanie pre daný jazyk.

Tento rok sa nám do jazykovo-umeleckej súťaže podarilo zapojiť prvýkrát, čomu sa veľmi tešíme.

Našu školu reprezentovala Ninka Chomisteková, žiačka 6. ročníka s básňou Happiness napísanú Raymondom Carverom.

Ninke ďakujeme za účasť i ochotu spolupracovať a nadšenie, ktoré prejavila pre anglickú poéziu.

Daňková Lenka

obr


Hviezdoslavov kubín – okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou recitačnou súťažou svojho druhu, ktorá sa u žiakov i pedagógov teší veľkej obľube. Tento rok sa vďaka žiakom podarilo zrealizovať už 62. ročník. Okresné kolo sa konalo 1.4. už tradične v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne.

Našu školu reprezentovali štyria žiaci z 1. a 2. stupňa.

Po pracovnom stretnutí členov jednotlivých komisií a slávnostného otvorenia, ktoré bolo pod vedením ZŠ Martina Kukučína, sa žiaci rozdelili do miestností podľa kategórií. Podľa slov predsedov komisií bolo veľmi ťažké sa rozhodnúť, keďže súťaže sa zúčastnilo veľké množstvo nadaných a zanietených žiakov.

Chceme poďakovať Hanke Lukáčovej , Kataríne Suroviakovej a Tadeášovi Lukáčovi za účasť a zodpovedný prístup.

Ninke Chomistekovej zároveň gratulujeme, podarilo sa jej obhájiť krásne 3. miesto z minulého roka. Veríme, že nasledujúci školský rok sa nám podarí postúpiť vyššie.

Daňková Lenka

obrobr


Okresné kolo Biologickej olympiády E kategórie

12.4.2016 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Kňažia v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo biologickej olympiády "Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti", ktorej sa zúčastnilo 5 našich žiakov. Dvaja žiaci v odbore zoológia, dvaja žiaci v odbore botanika a jedna žiačka v odbore geológia.

Natália Šaradinová z 9. ročníka skončila v odbore zoológia ako úspešná riešiteľka, Rebeka Špavorová zo 7. triedy skončila v odbore botanika ako úspešná riešiteľka, Jozef Oršuliak zo 7. triedy skončil ako neúspešný riešiteľ.

Najlepšie sa umiestnili Adriána Pavčová zo 7. triedy – skončila na krásnom 3. mieste v odbore botanika a Lenka Vargončíková na 2. mieste v odbore geológia. Tá nás bude v máji reprezentovať na krajskom kole v Čadci a my jej budeme držať palce.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

A. Freierová

obrobrobrobrobr
obrobr


Futbal mladší žiaci

Dňa 21.4. 2016 sa konalo na ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne okresné kolo vo futbale. Naši žiaci postúpili ako najlepší zo všetkých obvodných kôl, ktoré sa umiestnili na 2. mieste. Bojovali, ale nakoniec sa umiestnili na 4. mieste. Žiaci: M. Lofaj, T. Dulka – 7. roč., A. Daňa, R. Matys, R. Chladný, T. Kuva, M. Kožienka – 6. roč., R. Kukla, M. Kuboš, M. Kuva – 5. roč., si zaslúžia našu pochvalu.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

Futbal- Jednota Cup

Dňa 3.5.2016 sa konalo na ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne okresné kolo vo futbale – Jednota Cup, na ktoré sme sa prebojovali cez obvodné kolo, ktoré sa konalo na jeseň. Do tohto kola sa prebojovali 4 družstvá. Naši žiaci ukončili svoju futbalovú kariéru na našej škole krásnym 3. miestom. Zaslúžia si našu pochvalu a poďakovanie za reprezentáciu našej školy. Hráči: A. Daňa, D. Gvora, J. Lofaj, S. Daňko, , D. Kňazúr, P. Janík – 9. roč a M. Lofaj – 7. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Futbal žiačky Jednota Cup

Dňa 5.5. 2016 sa konalo u nás v Dlhej nad Oravou na futbalovom ihrisku okresné kolo vo futbale – Jednota Cup - žiačky. Aj keď sme v každom zápase prví otvorili hru, nedokázali sme si udržať skóre a v posledných sekundách nám už dochádzal dych, čo súperky využili a otočili stav zápasu. Našim dievčatám za ich bojovnosť a snahu aj tak patrí veľké poďakovanie. Hrali: D. Oslíková, M. Janíková – 7. roč., S. Drobulová – 8. roč., D. Murcinová, L. Vargončíková, A. Bohucká, E. Hucíková, M. Mäsiarová, D. Tomáňová, N. Šaradinová – 9. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obr


Futbal McDOnald´s Cup

Dňa 4.5.2016 sa konal v Oravskom Podzámku Mini futbal žiakov a žiačok základných škôl – McDonald´s Cup. Zámerom tohto futbalu je, aby aj žiaci 1. stupňa ZŠ si mohli zahrať a využívať svoj voľný čas na hranie tejto športovej hry. Patrónom tohto turnaja je futbalový reprezentant SR Marek Hamšík. Naši žiaci sa umiestnili na 3. mieste. Hrali: T. Skácal, B. Kuva, P. Novák, V. Stromček, P. Furiel – 3. roč., M. Dulačka, T. Juričák, M. Kamas – 4. roč.

Blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obr


Slávik Slovenska 2016 – školské kolo

Slávik Slovenska aj tento rok rozospieval žiakov našej školy. V utorok 26. apríla 2016 sa konalo školské kolo speváckej súťaže v speve slovenských ľudových piesní, ktorej sa zúčastnilo 27 najodvážnejších chlapcov a dievčat. Školské kolo otvorila a súťažiacich veľmi povzbudila skupina šiestačok s úvodnou piesňou „Išli dievky ľan trhať“, takže chlapci a dievčatá bez váhania a s úsmevom na tvári predviedli repetoár svojich obľúbených piesní, ktoré sa striedali s piesňami zo súťažného Spevníčka.

V jednotlivých kategóriách sa umiestnili:
I. Kategória (1.-3. roč.)
1. miesto: Hana Lukáčová
2. miesto: Michaela Matysová, Michaela Šnapková
3. miesto: Ľubica Kajanová, Lucia Majdišová
II. Kategória (4.-5. roč.)
1. miesto: Lýdia Kňazúrová
2. miesto: Michal Kuboš, Viktória Vraštiaková
3. miesto: Jozef Hudec, Martina Bedová

II. Kategória (7. -9. roč.)
1. miesto: Ema Šimičáková
2. miesto: Adriana Pavčová
3. miesto: Štefan Matis

Blahoželáme!

Do obvodného kola v Dolnom Kubíne, ktoré sa uskutoční 10. mája postúpili víťazi jednotlivých kategórií. Držíme im prsty a veríme, že svojim spevom budú naďalej rozdávať radosť.

Ľ. Kamasová

obrobrobrobr


Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo

Mestský úrad v Dolnom Kubíne, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, zorganizoval v spolupráci so ZUŠ P.M. Bohúňa v Dolnom Kubíne okresné kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2016. Dejiskom podujatia bola dňa 10. mája 2016 koncertná sála ZUŠ P.M. Bohúňa.

Naše dievčatá Hanka Lukáčová, Lydka Kňazúrová a Ema Šimičáková si počínali veľmi dobre, spievali s veľkým nasadení, čo ocenila a porota.

V I. kategórii (4.–6. ročník ZŠ) získala Lýdia Kňazúrová 3. miesto, v III. kategórii (7.–9. ročník ZŠ) Ema Šimičáková si tiež obhájila 3. miesto. Blahoželáme!

Mgr. Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr


Futbal Or. Podzámok Cup

Dňa 27.5. 2016 sa konal futbal žiačok Oravský Podzámok Cup. Bolo pozvaných 6 škôl a naše žiačky aj keď bojovali, nepodarilo sa im postúpiť zo skupiny a obsadili sme konečné 6. miesto. Hrali: D. Oslíková, M. Janíková, V. Matysová – 7. roč., S. Drobulová – 8. roč., D. Murcinová, L. Vargončíková, A. Bohucká, E. Hucíková, M. Mäsiarová, D. Tomáňová – 9. roč.

Gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr


Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

„Kto rád číta, nikdy nie je sám!“

Od januára do konca apríla sa konal 12. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže zameranej na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na 1. stupni. Cieľom je učiť deti láske ku knihám a k čítaniu. Aj tento rok sa zapojili do súťaže tretiaci so svojou pani učiteľkou. Ich úlohou bolo čítať knihy zo súťažného zošita a na 8. zástavkách vypracovať jednotlivé úlohy. Spoločné dielo, ktoré vytvorili, potom zaslali do neziskovej organizácie Osmijanko. Tak už len držíme palce, aby všetko dobre dopadlo.

Zuzana Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Súťaž Moja família

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. pripravila vzdelávací projekt primárne pre žiakov základných škôl, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť ich finančnú gramotnosť. Ide o porozumenie otázkam zo sveta financií, pochopenie princípu toku peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty peňazí.

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže so žiakmi 9. A a 9. B triedy. Žiaci nesklamali ani tento raz. Zo 149 zúčastnených tried z celého Slovenska sa žiaci 9. A umiestnili na 8. mieste a žiaci 9. B na 14. mieste.

Zuzana Glejteková

Matematický klokan

Do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 55 863 súťažiacich z celého Slovenska. Nedala sa zahanbiť ani naša škola, z ktorej sa zapojilo 19 žiakov, najmä z 1.stupňa a dvaja žiaci 2. stupňa.

Tento rok bol pre našich žiakov úspešnejší. Štyria žiaci patrili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov v SR.

2.ročník reprezentovalo 7 žiakov z 8831 súťažiacich. Najúspešnejšou sa stala Silvia Pavčová s percentilom 82,8 % , 1 364. – 1 684. miesto.

3. ročník reprezentovalo 9 žiakov zo 7 377 súťažiacich. Najúspešnejším sa stal Sebastián Oršuliak s percentilom 94,3 %, 352. – 486. miesto.

4. , 5. a 6. ročník reprezentovalo po jednom žiakovi. Michal Kuboš s percentilom 97,2 % sa stal aj školským šampiónom, umiestnil sa na 113. – 148. mieste zo 4 642 súťažiacich a Adam Daňa s percentilom 79,4 %, 752. – 835. miesto z 3 834 súťažiacich sa stali tiež najúspešnejšími riešiteľmi. Ostatní súťažiaci dostali účastnícky diplom a malé vecné ceny.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie školy.

Zuzana Kubošová

obrobrobr


Krajské kolo Atletika

Dňa 7.6.2016 sa konalo v Rabči krajské kolo v atletike. Do tohto kola sme postúpili na základe výsledkov z okresného kola. Našu školu boli reprezentovať: J. Daňa – beh na 60m a 300m, M. Ďurkovič – beh na 1000 m a P. Janík – hod kriketkou a vrh guľou. Zo všetkých spomínaných sa najviac darilo Patrikovi Janíkovi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste vo vrhu guľou. Od prvého miesta a postupu na Slovensko ho delili iba 4 cm. Všetkým reprezentantom patrí naša pochvala a poďakovanie.

Blahoželáme.

PaedDr. Elena Vrábľová

obr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr