Súťaže v šk. roku 2013/2014

Informatická súťaž iBobor

V novembri sa vo viacerých krajinách Európy (vrátane Slovenska) uskutočnila informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Chce v žiakoch posmeliť v odovzdávaní svojich skúseností.

Aj žiaci našej školy sa tento rok opäť zapojili do súťaže a zmerali si sily s ostatnými žiakmi zo Slovenska.

Úspešnými riešiteľmi sa stali Jozef Lofaj a Patrik Janík zo 7.A a Margaréta Pauchlyová a Dávid Maslo z 9.B.

Zuzana Glejteková

obrobr


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 13.12. 2013 sa konal na Základnej škole v Oravskom Podzámku už VI. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Dominika Mikušková, ktorá svojím snažením, dôkladným i zodpovedným prístupom k príprave, získala krásne 2. miesto. Dominika úspešne absolvovala všetky tri časti (1. práca s textom - test, 2. práca s textom – text pretransformovať na text plagátu, 3. ústna - pripraviť krátky prejav), z ktorých sa olympiáda skladala.

Dominike srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej veľa úspechov.

Daňková

Školské kolo Pytagoriády

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 10. 12. – 11. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády pre 3. až 8. ročník. Výsledky boli nasledovné:3. trieda

1. Priebojová E.

2. Hudec J.

3. Urban A., Kuboš M.

4. Kukla R.

5. Kuva M., Gerát M.

6. Šnapková T.

4. trieda

1. Chladný R.

2. Daňa A., Kožienka M., Kuva T.

3. Maslová M., Strežová S.

4. Chomisteková N.

5. trieda

1. Haviar M.

2. Juričáková B., Furiak A., Vargončíková B., Oslíková D.

3. Špavorová R., Dudášik P.

4. Dulka T.6. trieda

1. Tomáň A., Klocháň A., Matis Š.

2. Tokár A.

3. Špavor M., Kaučiariková A., Maslo Š.

4. Kubala L.

5. Mahút F., Pšitek M.

7. A, 7. B

1. Janík P.

2. Šaradinová N.

3. Matis J., Vrobel A., Lofaj J.

4. Mikuška D., Tomáňová D.

5. Vargončíková L.

8. trieda

1. Mikušková D.

2. Kuklová D.

3. Komperdová V., Matysová T., Gvorová A.

4. Chomisteková S.

5. Kuboš M., Straková S.

6. Šutý D., Holko D.Mgr. Zuzana Glejteková

Stolný tenis 2

Dňa 29.1.2014 sa konalo na ZŠ Janka Matušku v Dolnom Kubíne obvodné kolo v stolnom tenise družstiev. Aj tento rok sme sa ho zúčastnili s cieľom obhájiť prvenstvo z minulého roka. Dievčatá svojou zodpovednosťou, trpezlivosťou, ale hlavne bojovnosťou obhájili prvenstvo a zaslúžene postúpili do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať v Čadci. Žiačkám: Patrícii Zrnčíkovej, Nikole Krkoškovej, Adriane Oršuliakovej a Bronislave Brtošovej srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

Aj chlapcom sa darilo a umiestnili sa na krásnom 2. mieste. Našu školu reprezentovali: Martin Baranček, Patrik Baranček, Maroš Kuboš a Jakub Mäsiar. Taktiež srdečne blahoželáme.

?

Okresné kolo biologickej olympiády C kategórie

Dňa 5. 2. 2014 sa na našej škole konalo okresné kolo biologickej olympiády C kategórie, ktorého sa zúčastnili dve naše žiačky: Darinka Žáková a Zuzka Gerátová z 9. triedy. Darinka skončila na 1. mieste a Zuzka na 2. mieste.

Obidvom srdečne blahoželáme.

Freierová

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 6. 2. 2014 sa v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnili piati naši žiaci. Ako úspešní riešitelia skončili Dávid Špavor z 9. A a Adrián Tomáň zo 6. triedy. Ako ďalší sa súťaže zúčastnili Adrián Furiak a Martin Haviar z 5. triedy, Dominika Mikušková z 8. triedy.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Freierová

Dejepisná olympiáda

Dňa 11. februára 2014 sa žiaci Štefan Matis, Adrián Tomáň (6. tr.), Jozef Lofaj (7.A), Patrik Baranček, Dominika Mikušková (8. tr.) a Zuzana Gerátová (9.A) zúčastnili obvodného kola 6. ročníka dejepisnej olympiády.

Žiaci si overili vedomosti z regionálnych dejín, ročníkového učiva dejepisu, a monotematického celku: Staroveký Egypt (6. a 7. ročník) , Prvá svetová vojna (8. a 9. ročník). Žiakov pripravovali vyučujúce dejepisu Mgr. Angelika Fogašová a Mgr. Magdaléna Forgáčová.

Ako sa našim žiakom darilo? Zuzana Gerátová získala 1. miesto a Dominika Mikušková 2. miesto. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a obidvom dievčatám, ktoré postupujú do krajského kola v Martine, želáme veľa úspechov.

Mgr. Magdaléna Forgáčová

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Mňa kedys’ zvádzal svet, mi hovoriac:
Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!
jak biedny nástroj ona pre snem prác,
čo žitím srdca sú a duchu pýcha…
(P.O.HVIEZDOSLAV)

Dňa 19. marca 2014 sa v našej škole konalo tradičné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Opäť sa stretli naši mladí recitátori i milovníci našej ľubozvučnej slovenčiny. Z triednych kôl postúpilo 17 žiakov, ktorí súťažili v II. a III. kategórii.

V jednotlivých kategóriách sa umiestnili:

II. kategória

Poézia

1.Nina Chomisteková (4. ročník) ­

2. Adriana Pavčová (5. ročník)

3. Alexandra Kaučiariková (6. ročník)


Próza

1.

2.Naďa Pániková (4. ročník)

3. Adrian Furiak (5. ročník)


III. kategória

Poézia

1.Sára Straková (8. ročník)

2.Marta Kováčiková (9. A)

3.Adriana Bohucká ( 7.A)


Výhercom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme a veríme, že sa opäť stretneme. Ninke i Sáre, ktoré našu školu budú reprezentovať v Dolnom Kubíne, držíme prsty!

Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Krajské kolo Biologickej olympiády C kategórie

Po víťazstve v okresnom kole v Dolnom Kubíne sa Zuzka Gerátová a Darinka Žáková, žiačky 9.A triedy, zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády C kategórie, ktoré sa konalo dňa 13. 3. 2014 v Žiline.

Naše žiačky sa síce neumiestnili, ale obidve skončili ako úspešné riešiteľky.

Za odmenu sme si spoločne posedeli na dobrom zákusku v cukrárni.

Za ich snahu a prípravu na túto súťaž im ďakujeme a zároveň želáme veľa ďalších úspechov.

Freierová

obrobrobrobrobr


Najlepšia protidrogová nástenka

Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil súťaž o najlepšiu protidrogovú nástenku. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 7.B triedy. Pri tvorbe nástenky sme využívali rôzne materiály ako plast, papier, plechovky, drôt... Žiaci prispievali rôznymi nápadmi ako vytvorenie pľúc, panáčikov, tabletiek, cigariet a rôznymi kresbami a básničkami, ktoré si sami nakreslili a vymysleli. Za ich kreatívnosť a nápady boli odmenení sladkou odmenou.
Vrábľová

obrobr


Krajské kolo v stolnom tenise.

Po úspešnom okresnom kole dievčatá vycestovali 6.3.2014 do Čadce s veľkou odhodlanosťou a bojovnosťou dosiahnuť čo najlepší výkon. A naozaj sa im to aj podarilo a vybojovali si krásne 2. miesto. Gratulujeme – Bronislave Brtošovej, Adriane Oršuliakovej, Patrícii Zrnčíkovej a Nikole Krkoškovej.

obrobr


Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12. marca sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii . Sily v prednese poézie a prózy si zmerali žiaci 2. a 3. ročníka. Oficiálnu porotu tvorili pani učiteľky. Tú neoficiálnu všetci žiaci, pretože si volili „ absolútneho víťaza.“ Tým sa stal Michal Kuboš, ktorý získal najviac žiackych hlasov. Veľmi sa potešil.

Pani učiteľky o výsledkoch súťaže rozhodli nasledovne:

Próza:

1. miesto Miroslav Kuva

Poézia:

1. miesto Michal Gerát (3. trieda

2. miesto Peter Kajan (2. trieda)

3. Miesto Michal Kuboš (3. trieda)

Žiaci 4. ročníka budú súťažiť v II. kategórii so žiakmi 5. a 6. ročníka.

Balážová

obrobrobrobrobr
obrobr


Okresné kolo pytagoriády

V dňoch 18. a 19. marca 2014 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo pytagoriády, ktorej sa zúčastnili a hlavičku si potrápili najlepší úspešní riešitelia školského kola:

3. ročník: Jozef Hudec, Ema Priebojová

5. ročník: Martin Haviar

6. ročník : Andrej Tokár, Štefan Matis, Adrián Tomáň

7. ročník: Natália Šaradinová, Patrik Janík

8. ročník: Adriana Gvorová, Denisa Kuklová, Dominika Mikušková

Ľ. Kamasová

Florbal – mladší žiaci

Dňa 21.3.2014 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne okresné kolo vo florbale – mladší žiaci. Do súťaže sa prihlásilo až 10 škôl. Naši žiaci aj pri silnej konkurencii dokázali zabojovať a zastavili sa až pred bránami semifinále a obsadili nakoniec krásne 5. miesto. Za našu školu bojovali: A. Vrobel, M. Kostolný, J. Lofaj, D. Gvora, J. Daňa, D. Kňazúr, S. Danko – 7. ročník, Š. Maslo – 6. ročník a M. Haviar, T. Dulka – 5. ročník. Gratulujeme.
PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Florbal - žiačky

Dňa 26.3.2014 sa konala na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne súťaž vo florbale, kde žiačky našej školy si vybojovali krásne 3. miesto. Školu reprezentovali: Bronislava Brtošová, Adriana Gvorová, Denisa Kuklová, Dominika Mikušková, Sára Straková – 8. ročník a Patrícia Zrnčíková, Nikola Krkošková, Nikola Kožienková, Marta Kováčiková, Klaudia Hirnerová, Natália Fábryová, Martina Matisová – 9. ročník. Gratulujeme.
PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Dejepisná olympiáda – krajské kolo

Dňa 1. apríla 2014 sa žiačky Dominika Mikušková (8. trieda) a Zuzana Gerátová (9.A) zúčastnili krajského kola dejepisnej olympiády.

Súťaž sa konala na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine. Témy krajského kola boli zhodné s okresným kolom.

Zuzana Gerátová sa stala úspešnou riešiteľkou olympiády

Mgr. M. Forgáčová

Florbal chlapci - starší

Dňa 1.4.2014 sa konalo na ZŠ J. Matušku v Dolnom Kubíne okresné kolo vo florbale - starší žiaci. Tu bola konkurencia taktiež veľmi ťažká a chlapci, aj keď sa veľmi snažili, nepodarilo sa im vybojovať popredné miesta a nakoniec sa umiestnili na 7. mieste.

Chlapcom: M. Baranček, M. Horňák, D. Špavor, D. Maslo, J. Mäsiar, E. Urban, L. Novák - 9. ročník,

M. Kuboš, P. Gerát, P. Baranček – 8. ročník a

J. Daňa, M. Kostolný – 7. ročník, gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľov

obrobr


Matematická olympiáda

Pod záštitou Mestského úradu v Dolnom Kubíne, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu v spolupráci s našim sa 9. apríla 2014 uskutočnilo v Dolnom Kubíne okresné kolo matematickej olympiády kategórií -žiakov 6. Až 8. ročníka ZŠ . Matematickú súťaž otvoril Mgr. Pavol Ľorko, koordinátor voľnočasových aktivít Mesta Dolný Kubín. Okresného kola sa zúčastnili úspešní riešitelia domáceho kola súťaže z desiatich škôl okresu Dolný Kubín. Našu školu reprezentovali Andrej Tokár(6. ročník), Dominika Mikušková a Adriana Gvorová (8. ročník).

Ľ. Kamasová

Futbal – žiačky

Dňa 11.4.2014 sa konalo na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne okresné kolo vo futbale – žiačky. Naše dievčatá svojou bojovnosťou siahali až na prvú priečku, ale posledný zápas už bol nad ich sily a tak si nakoniec vybojovali krásne 2. miesto.

Školu reprezentovali:

B. Brtošová, A. Gvorová, D. Kuklová, D. Mikušková – 8. ročník a

A. Štrbková, P. Zrnčíková, N. Krkošková, N. Kožienková, M. Kováčiková, K. Hirnerová.

Srdečne gratulujeme.

PaedDr. Elena Vrábľov

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Okresné kolo biologickej olympiády E kategórie

Dňa 15. 4. 2014 sa v Dolnom Kubíne - Kňažia konalo okresné kolo biologickej olympiády E kategórie, ktorého sa zúčastnilo päť našich žiačok. Na výbornom 1. mieste sa umiestnila Darinka Žáková z 9. triedy, ktorá súťažila v odbore geológia, na 2. mieste v odbore zoológia sa umiestnila Laura Šaradinová z 8. triedy. Tieto dve žiačky postúpili do krajského kola, takže im budeme držať palce. Natália Šaradinová zo 7.B skončila v tomto odbore ako 4.. Tatiana Matysová skončila v odbore botanika na 4. mieste, Soňa Chomisteková z 8. triedy na 5. mieste. Všetkým riešiteľkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Freierová Anna

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Školské kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

V predposledný aprílový štvrtok sme prežili spoločné popoludnie plné spevu ľudových piesní. Najlepší a najodvážnejší speváci našej školy sa stretli na školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Školského kola sa zúčastnilo 25 žiakov prvého i druhého stupňa. Mladí speváci súťažili sa v 3. kategóriách, víťazi postúpia na okresné kolo súťaže.

1.KATEGÓRIA (1.-3.ročník)

1. Jozef Hudec

2. Forgáčová Erika

3. Michal Kuboš, Matej Dulačka

2. KATEGÓRIA (4.- 6. ročník)

1. Štefan Matis

2. Adrian Pavčová

3. Andrea Matisová, Viktória Matysová

3. KATEGÓRIA (7.- 9.ročník)

1. Ema Šimičáková

2. Adriana Bohucká

3. Lenka Vargončíková

Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Súťaž o najlepšiu protidrogovú nástenku

Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlásil súťaž o najlepšiu protidrogovú nástenku. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 7.B triedy. Pri tvorbe nástenky sme využívali rôzne materiály ako plast, papier, plechovky, drôt... Žiaci prispievali rôznymi nápadmi ako vytvorenie pľúc, panáčikov, tabletiek, cigariet a rôznymi kresbami a básničkami, ktoré si sami nakreslili a vymysleli. Za ich kreatívnosť a nápady boli odmenení sladkou odmenou.
Vrábľová

obrobr


Matematický klokan

24.3.2014 sme sa prvýkrát zapojili do najväčšej žiackej matematickej súťaže na svete „Matematický klokan“. Zúčastnilo sa jej 59 232 žiakov z 1388 škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov z I. stupňa, ktorí riešili 18 úloh za 45 minút a 10 žiakov z II. stupňa, ktorí riešili 24 úloh za 60 minút. Súťaž bola dobrovoľná, aj keď si žiaci museli zaplatiť štartovné 3,50 € . Úlohy boli zamerané predovšetkým na rozvoj logického myslenia. Výsledky sme sa dozvedeli 14. apríla, ale vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo až v polovici mája. Školským šampiónom sa stal Maroš Kuboš z 8. triedy, ostatní súťažiaci dostali účastnícky diplom a malú sladkosť ako odmenu. Držíme im palce aj na budúci školský rok a veríme, že sa súťaže zúčastní viac žiakov..
Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Celoslovenské finále DILONG STAR 2014

23. a 24. mája 2014 sa v Trstenej konalo celoslovenské finále speváckej súťaže DILONG STAR 2014. Počas dvoch dní zaspievalo svoju obľúbenú populárnu pieseň 74 spevákov. Medzi nimi boli aj naše štyri finalistky zo školského kola Viktória Vraštiaková 2. ročník, Adriana Pavčová 5. ročník a dve prváčky Michaela Šnapková a Kristína Murínová si zaspievali duet. Našu školu reprezentovali na vysokej úrovni a my im za to ďakujeme.

Prírodovedná výprava s Lienkou Školienkou Prírodovedná výprava s Lienkou Školienkou Prírodovedná výprava s Lienkou Školienkou


Krajské kolo Biologickej olympiády E kategórie

Po víťazstve v okresnom kole v Dolnom Kubíne sa Darinka Žáková, žiačka 9.A triedy, zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády E kategórie, ktoré sa konalo dňa 13. 5. 2014 v Žiline.

Darinka sa síce neumiestnila v prvej trojke, ale skončila ako úspešná riešiteľka, čo je výborný výsledok, nakoľko to bolo v odbore geológia.

Za jej snahu a prípravu na túto súťaž jej ďakujeme a zároveň želáme veľa ďalších úspechov.

Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Súťaž Moja família

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. Aj v tomto školskom roku pokračovala vo vzdelávacom projekte pre žiakov základných škôl, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť. Ide o porozumenie otázkam zo sveta financií, pochopenie princípu toku peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty financií.

V tomto školskom roku sme sa do projektu zapojili už tretíkrát.

V mesiacoch marec - máj si žiaci ôsmeho a deviateho ročníka súťažne zahrali internetovú hru Moja família, ktorá je simulátorom rodinného hospodárenia. Hráč v úlohe manažéra rodiny plnil potreby jednotlivých členov domácnosti, riešil fixné a variabilné výdavky a snažil sa počas hry ušetriť rodine peniaze na vysnenú dovolenku.

Do súťaže sa zapojilo vyše 200 tried z celého Slovenska. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 8. triedy, ktorí skončili na 23. mieste, žiaci 9 A skončili na 15. mieste a žiaci 9.B triedy skončili na krásnom 7. mieste.

Spoločnosť odmenila vecnými cenami prvých 25 miest, teda všetky triedy našej školy boli odmenené.

Ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy a za krásne výsledky.

Zuzana Glejteková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Atletika

Dňa 29.5.2014 sa konalo na letnom štadióne v Dolnom Kubíne okresné kolo v atletike. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky v týchto disciplínach.

Martin Baranček – beh na 1000m – 1. miesto – postup na krajské kolo

Martin Suroviak – vrh guľou – 2. miesto

Marcel Horňák – hod kriketkou – 3. miesto

M. Baranček, N. Kostúrik, E. Urban, M. Suroviak – 4x60m – 3. miesto

Marta Kováčiková – beh na 800m – 3. miesto

Patrícia Zrnčíková – skok do diaľky – 3. miesto

Adriana Šuttová – hod kriketkou – 3. miesto

P. Zrnčíková, B. Brtošová, A. Šuttová, A. Štrbková – 4x60m – 3. Miesto

Bronislava Brtošová – beh na 800m – 4. miesto

Nikola Krkošková

Tadeáš Dulka

Blahoželáme všetkým.

Nakoniec pridávame aj spoločnú fotku so ZŠ Chlebnice.

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Matematický klokan

24.marca 2014 sme sa prvýkrát zapojili do najväčšej žiackej matematickej súťaže na svete „Matematický klokan“. Zúčastnilo sa jej 59 232 žiakov z 1388 škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov z I. stupňa, ktorí riešili 18 úloh za 45 minút a 10 žiakov z II. stupňa, ktorí riešili 24 úloh za 60 minút. Súťaž bola dobrovoľná, aj keď si žiaci museli zaplatiť štartovné 3,50 € . Úlohy boli zamerané predovšetkým na rozvoj logického myslenia. Výsledky sme sa dozvedeli 14. apríla, ale vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo až v polovici mája. Školským šampiónom sa stal Maroš Kuboš z 8. triedy, ostatní súťažiaci dostali účastnícky diplom a malú sladkosť ako odmenu. Držíme im palce aj na budúci školský rok a veríme, že sa súťaže zúčastní viac žiakov.

Kubošová Zuzana

obrobrobr


Gorazdovo

Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr