Súťaž 2010/2011

Okresné kolo biologickej olympiády E kategórie

Dňa 12. 4. 2011 sa v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo biologickej olympiády E kategórie, ktorého sa zúčastnilo päť našich žiakov. Na výbornom 1. mieste sa umiestnila Lucia Mičáňová z 9. triedy. Ako úspešní riešitelia skončili Soňa Chomisteková z 5. B , Petra Chomisteková z 9. triedy (4. miesto) a Patrícia Drbiaková z 9. Triedy (5. miesto). Ako neúspešná riešiteľka skončila Tatiana Matisová z 5. B triedy.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Freierová Anna

obrobr


Krajské kolo biologickej olympiády E kategórie

Dňa 17. 5. 2011 sa v Žiline konalo krajské kolo biologickej olympiády E kategórie, ktorého sa zúčastnila Lucia Mičáňová z 9. triedy. Skončila ako úspešná riešiteľka, za čo jej srdečne blahoželáme.
Freierová Anna

Ako si naši žiaci odniesli zlato

Jedno zo slnečných májových dopoludní patrilo šiestakom z našej školy. Spolu s ostatnými rovesníkmi z iných škôl si vyskúšali svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky, dopravných predpisov a prvej pomoci. Priamo v Dolnom Kubíne na dopravnom ihrisku ukázali, ako má vyzerať jazda zručnosti, ktorá vyzerala skutočne hrozivo. Pod prísnym, ale spravodlivým dohľadom pánov policajtov boli naši žiaci najúspešnejší.

Všetci sa už tešia na cestu do Žiliny, kde bude v najbližšej dobe prebiehať krajské kolo.

Sýkorová

Matematická olympiáda

Dňa 26. januára 2011 sa na Základnej škole P. Škrabáka v Dolnom Kubíne uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády pre 4. a 5. ročník.

Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

 • Ester Hudecová
 • Natália Šaradinová
 • Tatiana Matysová
 • Denisa Kuklová
 • Maroš Kuboš
 • Dominika Mikušková
 • Soňa Chomisteková
 • Adriana Gvorová
Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili Ester Hudecová a Natália Šaradinová.

Srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

Dňa 6.apríla 2011 sa na Základnej škole P. Škrabáka v Dolnom kubíne uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády pre 6., 7., 8. ročník.

Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci:

 • Margaréta Pauchlyová
 • Darina Žáková
 • Katarína Mäsiarová
 • Henrich Zrnčík
Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. Zuzana Oršuliaková

Pytagoriáda

V dňoch 18. a 19. apríla 2011 prebiehalo na Základnej škole J. Matúšku v Dolnom Kubíne okresné kolo Pytagoriády, v ktorom si matematickú logiku otestovalo 14 žiakov našej školy:
 • Ján Kamas
 • Adrián Tomáň
 • Matej Gigel
 • Ester Hudecová
 • Natália Šaradinová
 • Dominika Mikušková
 • Margaréta Pauchlyová
 • Jakub Mäsiar
 • Zuzana Gerátová
 • Nikola Kožienková
 • Katarína Mäsiarová
 • Miroslav Kostolný
 • Pavol Daňko
 • Henrich Zrnčík.
Janko Kamas (3.ročník) obsadil krásne 1. miesto. Medzi úspešných riešiteľov patria tiež Ester Hudecová (4.ročník), Margaréta Pauchlyová (6. ročník) a Jakub Mäsiar (6.ročník)

Srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Mgr. Zuzana Oršuliaková

Krajské kolo v stolnom tenise žiačok v Čadci

Dievčatá z našej školy sa zúčastnili krajského kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo v Čadci 10. Marca 2011. Po postupe z druhého miesta zo skupiny sa im nepodarilo dostať do semifinále, kde tesnou prehrou podľahli výberu Tvdošína. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. Martin Jaroš

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Okresné kolo v stolnom tenise družstiev ZŠ

Dňa 3.2.2011 sa v telocvični ZŠ Janka Matúšku konalo okresné kolo v stolnom tenise družstiev ZŠ, ktorého sa zúčastnili naše žiačky v zložení:

• Natália Matysová – 8.r., Patrícia Zrnčíková – 6.B, Bronislava Brtošová – 5.B a Adriána Oršuliaková – 5.B.

Dievčatá v súťaži získali 1.miesto a tak postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2011 v Čadci. Nášmu športovému tímu gratulujeme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a prajeme veľa športových úspechov aj v krajskom kole.

Poďakovanie patrí aj pánovi Jánovi Zrnčíkovi, ktorý sa i napriek svojim podnikateľským aktivitám tejto súťaže zúčastnil a ako skúsený a aktívny stolnotenisový hráč dievčatám fundovane radil.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Okresné kolo vo vybíjanej dievčatá - Chlebnice

Dňa 2. marca 2011 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej v ZŠ Chlebnice. Dievčatá z našej školy obsadili 3. miesto a získali pre našu školu pohár s diplomom. Dievčatám za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.
Mgr. Jaroš

Turnaj vo vybíjanej dievčat február 2011

Svoje sily vo vybíjanej si zmerali žiačky 6. až 9. ročníka. Prvé miesto obsadili hračky deviatého ročníka. Na druhom mieste skončili žiačky ôsmeho ročníka a na treťom mieste skončili dievčatá šiesteho ročníka.
Mgr. Jaroš

Obvodné kolo vo vybijanej dievčatá - Kňažia

Dievčatá z našej školy sa zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej 8.februára v ZŠ Kňažia. Porazili družstvá zo ZŠ Kňažia a ZŠ Oravský Podzámok.V silnej konkurenci obsadili druhé miesto, a postúpili do okresného kola.
Mgr. Jaroš

Okresné kolo biologickej olympiády C kategórie

Dňa 11. 2. 2011 sa na našej škole konalo okresné kolo biologickej olympiády C kategórie, ktorého sa zúčastnili dve naše žiačky: Lucia Mičáňová a Petra Chomisteková – obidve z 9. ročníka. Lucia skončila na 1. mieste a Peťka na 2. mieste.
Obidvom srdečne blahoželáme.
Freierová Anna

Futbalový turnaj február 2011

Futbalový turnaj február 2011 Dňa 1.2.2011 sa v našej telocvični konal futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiaci zo 5. a 6. ročníka. Na prvom mieste skončilo družstvo 6.A triedy, na druhom mieste skončili žiaci 6.B triedy a tretie miesto obsadili žiaci 5.A triedy.
Mgr. Jaroš

Hviezdoslavov Kubín, školské kolo - 2. stupeň

Súťaž v recitácii umeleckého slova má v našej škole dlhodobú tradíciu. Tento školský rok bol výnimočný veľkým množstvom žiackych talentov. Porota sa poriadne spotila pri výbere tých najlepších. Napokon si ceny i uznanie odnesli:

II. kategória, próza:

 1. miesto M. Kováčiková
 2. miesto Z. Gerátová
 3. miesto P. Baranček

II. kategória, poézia:

 1. miesto K. Mäsiarová
 2. miesto S. Chomisteková
 3. miesto M. Matisová
III. kategória, poézia:
 1. miesto L. Kováčiková
 2. miesto K. Capuliak
Blahoželáme!
Sýkorová

Okresné kolo geografickej olympiády

Dňa 9. 2. 2011 sa v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo päť našich žiakov. Na výbornom 2. mieste sa umiestnil Dávid Špavor zo 6. A triedy. Ako úspešní riešitelia skončili Natália Matysová z 5. B (6.miesto), Zuzana Gerátová zo 6. A (7. miesto) a Marek Korman z 9. triedy. Ako neúspešná riešiteľka skončila Soňa Chomisteková z 5. B triedy.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Freierová Anna

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 25. februára 2011 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ. Súťažilo sa v dvoch kategóriách- poézia a próza.

Výsledky školského kola:

poézia:

 1. Boris Gerát (2. roč.)
 2. Nina Chomisteková ( 1. roč.)
 3. Adriana Pavčová ( 2. roč.)

próza:
 1. Ester Hudecová ( 4. roč.)
 2. Martin Daňko ( 3. roč.)
 3. Klára Šinálová ( 4. roč.)
A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Informatická súťaž iBobor

Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie(IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Chce v žiakoch posmeliť v odovzdávaní svojich skúseností.

Princíp súťaže je podobný Matematickému klokanovi – žiaci majú v obmedzenom časovom limite vyriešiť pevne stanovené úlohy. Informatický bobor prebieha priamo pri počítačoch, a tak sú do nej zahrnuté aj úlohy, pri ktorých je riešenie dané interakciou súťažiaceho

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

V tomto školskom roku 2010/2011 sa súťaže zúčastnilo 22 139 súťažiacich pričom 8 959 súťažilo v kategórii Benjamíni, v ktorej súťažili aj naši žiaci. Na našej škole sa do súťaže zapojilo 22 žiakov zo šiesteho a siedmeho ročníka.

Benjamín

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Počet bodov
190. - 262. Nikola Kožienková, 6.B 73.34 bodov
190. - 262. Martina Matisová, 6.B 73.34 bodov
190. - 262. Margaréta Pauchlyová, 6.B 73.34 bodov
430. - 591. Marta Kováčiková, 6.A 68.01 bodov
934. - 1075. Nikola Krkošková, 6.B 62.68 bodov
934. - 1075. Darina Žáková, 6.A 62.68 bodov
1848. - 2020. Patrícia Zrnčíková, 6.B 56.02 bodov
2021. - 2045. Dávid Špavor, 6.A 56.01 bodov
2171. - 2251. Jakub Mäsiar, 6.B 54.68 bodov
2305. - 2449. Veronika Hubčíková, 6.A 53.35 bodov
2515. - 2746. Miroslav Kostolný, 7. 52.02 bodov
2515. - 2746. Erika Suľová, 6.A 52.02 bodov
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr