Záujmové útvary

záujmový útvar

vedúci záujmového útvaru

Z každého rožka troška

Mgr. Maslíková Mária

Hudobno-umelecký krúžok

Mgr. Balážová Ľudmila

Pohybovo-turisticko-tvorivý krúžok

Mgr. Kubošová Zuzana

Pohybovka

Mgr. Jakubjaková Renáta

Príprava na Testovanie 5

Mgr. Balážová Bibiána, Mgr. Gibaštíková Denisa

Triedne aktivity

Mgr. Daňková Lenka

Voľnočasové aktivity

Ing.  Oršuliaková Anna

Triedny klub 8. triedy

Ing.  Pavčová Jana

Príprava na Testovanie 9

Mgr. Glejteková Zuzana, Mgr. Kvasová Renáta

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr