Záujmové útvary

záujmový útvar

vedúci záujmového útvaru

Hra na flautu

Mgr. Kubošová Zuzana

Hra na gitaru a ukulele

Mgr. Balážová Ľudmila

Mladý prírodovedec

PaedDr. Freierová Anna, Ing. Pavčová Jana

Príprava na Testovanie 9

Mgr. Glejteková Zuzana, Mgr. Kvasová Renáta

Príprava na Testovanie 5

Mgr. Daňková Lenka, Mgr. Mensárová Natália

Šikovné ruky

Mgr. Jakubjaková Renáta, Mg. Kubošová Zuzana

Športovo - turistický - I. 

Mgr. Karetková Dana

Športovo - turistický - II.

Mgr. Strežová Denisa

Stolný tenis

PaedDr. Elena Vrábľová

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr