Záujmové útvary

záujmový útvar 

vedúci záujmového útvaru

Hasičský krúžok

Mária Gáliková

Mladý chemik

Ing. Jana Pavčová

Mladý prírodovedec

PaedDr. Anna Freierová

Nemecký jazyk

Mgr. Miroslav Čulák

Príprava na Testovanie 9

Mgr. Zuzana Glejteková, Mgr. Renáta Kvasová

Stolný tenis

JUDr. František Potocký, Rastislav Kožienka

Športové hry

Mgr. Tomáš Reguly

Športovo-tvorivý krúžok I.

Mgr. Veronika Šamíková

Športovo-tvorivý krúžok II.

Mgr. Zuzana Kubošová

Tvorilko

Mgr. Mária Maslíková

Vybíjaná - dievčatá

Mgr. Denisa Gibaštíková

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr