Záujmové útvary

záujmový útvar  vedúci záujmového útvaru
Tvorilko Mgr. Maslíková Mária
Umelecko-športový krúžok Mgr. Balážová Ľudmila
Tvorivo-turistický krúžok Mgr. Kubošová Zuzana
Pohybovka Mgr. Jakubjaková Renáta
Príprava na Testovanie 5  Mgr. Daňková Lenka, Mgr. Natália Mensárová
Vybíjaná Mgr. Gibaštíková Denisa
Voľnočasové aktivity  Ing.  Oršuliaková Anna
Mladý chemik  Ing.  Pavčová Jana
Mladý prírodovedec PaedDr. Anna Freierová
Príprava na Testovanie 9 Mgr. Glejteková Zuzana, Mgr. Kvasová Renáta
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr