November 2022

Výchovný koncert „Slovensko spieva – hudobný folklór“

Výchovný koncert organizovalo Občianske združenie ŠKOLA ŽIVOTA. Koncertom nás sprevádzala dvojica Radko Pažej a Jaro Gažo. Prostredníctvom jednotlivých ľudových piesní sme navštívili Myjavu, Detvu, Horehronie, Terchovú, Oravu a východ Slovenska. Zazneli aj piesne z rómskeho prostredia. Celkovo program obsahoval 10 piesní a hovorené slovo tematicky zamerané k danej téme. Celé pásmo bolo doplnené obrazovou videoprojekciou. Deti boli dobre naladené okrem spievania známych piesní si aj pod pódiom zatancovali a našich hostí odmenili potleskom.

Mgr. Zuzana Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Na chemickom krúžku – Faraónove hady

Na chemickom krúžku je základným prostriedkom nášho poznávania pokus. Aktívnou a zábavnou činnosťou sa takto naučíme veľa nových vecí, ktoré využijeme vo vyšších ročníkoch i v bežnom živote.

Vyskúšali sme aj pokus nazvaný „Faraónove hady“. Potrebovali sme kryštálový cukor a sódu bikarbónu v správnom pomere, popol a zapaľovač. Na nehorľavú podložku sme vytvorili z popola malú kôpku. Do stredu tejto kôpky sme vytvorili priehlbinu, do ktorej sme lyžičkou vložili pripravenú zmes. Zmes pokvapkanú liehom sme zapálili. Potom sme už len sledovali, ako sa z malej kôpky krútia a vyrastajú čierne hady.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Vesmír očami štvrtákov

Vesmír. Len šesť písmen a predsa nekonečná dimenzia. Čo všetko o ňom vieme? Veľa či málo? Je všetko to čo o ňom vieme naozaj pravda? Ako vznikol? Existujú okrem nás aj iné civilizácie? Nevedno.

Je tak fascinujúci a tak tajomný. Planéty obiehajúce okolo Slnka, čierne diery, mliečna dráha a iné galaxie, hviezdy a súhvezdia .... Všetci ho poznáme rovnako a predsa si ho každý z nás predstaví vždy inak. Výnimkou nie sú ani naši štvrtáci, ktorí svoje jedinečné predstavy o vesmíre vyjadrili prostredníctvom kresieb a modelov, a odprezentovali ako projekt na hodine Prírodovedy. Niektoré z nich nám naozaj vyrazili dych a bol by hriech ich neukázať aj ostatným. Projekty sme preto vystavili vo vestibule školy a už teraz sa tešíme na ich ďalšie výtvory.

Mgr. Natália Mensárová

obr


Návšteva filmového predstavenia Čiapka v kine Mier v Trstenej

V stredu 9.11.2022 si žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka spolu so svojimi pani učiteľkami vyrazili za kultúrou.

Cieľovým bodom našej exkurzie bolo kino Mier v Trstenej, kde bola iba pre nás premietaná filmová novinka „Čiapka“. Film s vianočnou tematikou niektorých žiakov zaujal viac, iných menej. Všetci sa však po predstavení jednohlasne zhodli na tom, že v nich zanechal naozaj silný dojem a že na príbehu dvoch detí z úplne odlišného prostredia pochopili, že Vianoce nie sú o veľkých daroch, ani prehnutých stoloch, ale o ľuďoch, s ktorými ich trávime.

Po skončení predstavenia sme sa presunuli do nákupného centra v Trstenej, na ktoré sa žiaci tešili azda ešte viac ako na samotný film. Následne sme sa síce mnohí už bez peňazí, ale s plnými taškami darčekov pre seba, ale i súrodencov, rodičov, či domácich maznáčikov presunuli na vlakovú stanicu a vyhliadkovou cestou Oravkou späť domov.

Mgr. Natália Mensárová

obrobrobrobrobr
obrobr


Svetový deň dobrosrdečnosti

Trinásty november je Svetovým dňom dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený pred dvadsiatimi dvomi rokmi v Singapure a jeho podstatou je inšpirovať ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti. Po prvýkrát sa do oslavy tohto dňa zapojili aj žiaci našej školy. Ich úlohou bolo v rámci výzvy na občianskej náuke urobiť čo najoriginálnejší dobrý skutok, pričom tento skutok nemohol byť ich bežnou aktivitou, zdokumentovať ho fotkou alebo videom. Mnohí z nich svojimi skutkami vyčarili úsmev na tvári, vo veľa prípadoch aj cudzím ľuďom, a dokázali tak, že majú naozaj dobré srdce. Veď posúďte sami....

Mgr. Natália Mensárová

obrobrobrobrobr
obrobr


Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň proti drogám pripadá každoročne na 3. novembrový týždeň. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zvýšenie povedomia verejnosti o legálnych ale aj o nelegálnych drogách.

V rámci tohto týždňa sa naši žiaci podľa známeho projektu „Zober loptu, nie drogy“ venovali rôznym športovým aktivitám v telocvični. Okrem toho si deviataci pripravili rovesnícke vzdelávanie pre siedmakov s názvom „Nedajme šancu drogám“.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Literárna beseda - čitateľské aktivity

Dňa 18.11. mali žiaci 5. a 6. ročníka príležitosť zúčastniť sa literárnej besedy s pracovníčkou Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Pani knihovníčka si pre žiakov pripravila niekoľko čitateľských aktivít a priniesla pár zaujímavých čitateľských kúskov.

Piataci s ňou odhaľovali zašifrované rozprávkové bytosti a šiestaci sa zoznámili s desaťročným dievčatkom Delfínou, ktorá si pripadá bezvýznamná a škaredá. V škole sa jej posmievajú, má kopec problémov a nemá priateľky, ktorým by sa zdôverila. Má sestru a mamu, ale ani život s nimi pre ňu nie je jednoduchý. Úryvky z knihy Tetovaná mama šiestaci počúvali so zatajeným dychom. Pani knihovníčke ďakujeme za milú návštevu a pripomenutie, že knihy sú neodmysliteľnými spoločníkmi a mali by sme po nich siahnuť častejšie. Veríme teda, že vybrané úryvky žiakov nadchli k ďalšiemu čítaniu.

Mgr. Lenka Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Zážitkové vyučovanie na fyzike

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto nudných grafov a tabuliek predkladajú ľuďom zážitky. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti. Fyzika nepatrí v škole medzi veľmi obľúbené predmety, preto je dôležité pri výučbe fyziky využívať učenie sa prostredníctvom zážitku, aby žiaci správne pochopili fungovanie javov a zákonov. Učenie je založené na aktívnych úlohách žiaka a učiteľa. Takéto učenie je pre žiakov objavujúce a podporuje záujem o fyziku. Na našej škole sa snažíme o takúto formu vyučovania. Súčasťou hodín sú pokusy, pri ktorých využívame rôzne pomôcky a hodiny fyziky sú tak zábavné aj bádateľské.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Prešibaný kocúr v čižmách

Vo štvrtok 24.11.2022 sa prváci a druháci vybrali do Dolného Kubína na slovenskú ľudovú rozprávku na motívy diela Pavla Dobšinského Prešibaný kocúr v čižmách. Vtipná a humorná rozprávka, popretkávaná piesňami, prísloviami, porekadlami a ľudovými obyčajmi. Odvážny kocúr rozumie všetkému. Nielen ľudskej reči, ale i tomu, čo sa ukrýva v srdci človeka. Divadlo nám ponúklo nezvyčajné stretnutie rozprávkových bytostí, ktoré sú nositeľmi ľudských charakterových vlastností, pomáhajúcich chudobnému Jurkovi v nádeji, že i oni okúsia čosi z ríše človečenstva a dotknú sa tých maličkostí, ktoré v bytí človeka spôsobujú radosť. Divadlo sa deťom veľmi páčilo a plné zážitkov sa vrátili vlakom domov.

Mgr. Zuzana Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Svetový deň pozdravov

Dobrý deň, ahoj, čau, nazdar, sawas…. Počuli ste už o svetovom dni pozdravov? Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY sa oslavuje už od roku 1973, pričom vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom. Cieľom tohto svetového dňa, ktorý pripadá na 21. novembra, je podporiť svetový mier a uvedomiť si potrebu osobného kontaktu s ľuďmi. V tento deň by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať. Na našej škole sme si “Svetový deň pozdravov“ pripomenuli tým, že počas celého týždňa od 21.11. do 25.11. mohli žiaci poslať srdečný pozdrav svojím spolužiakom, kamarátom alebo zamestnancom školy, ktorý vhodili do pripravenej krabičky. Pozdravy adresátom doručili žiaci školskej rady. Možno raz, keď si deti aj dospelí všade na svete povedia v tento deň: Ahoj!- nezostane na svete nikto, kto by si prial vojnu.

Mgr. Denisa Gibaštíková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Ondrejovský lampášik

Krásny mrazivý večer, dobrá nálada, napätie a lampášiky, ktoré nám svietili na cestu, ako symbol viery – Ježiš svetlo sveta. Kráčali sme v Ondrejových šľapajách, ktorý vyviedol ľudí z tmy do svetla a symbolicky nasledovali svetlo ku škole, kde nám ho bude pripomínať zasvietený stromček. Toto všetko nás sprevádzalo počas Ondrejovského lampášika 30.11.2022, ktorého sa zúčastnil veľký počet detí a ich rodičov. Táto krásna myšlienka napadla rodičom ZRPŠ, ktorí pripravili túto akciu . Počas celého dňa si žiaci na vyučovaní rôznymi aktivitami pripomínali svätého Ondreja a jeho symboly, vypĺňali pracovné listy, kreslili, pozerali rozprávku, pripomínali zvyky, ktoré sa na Ondreja robievali. Večer naša cesta pokračovala s lampášikmi od futbalového ihriska, kde sa deti najskôr porozprávali o tom, čo si zapamätali z doobedňajších aktivít v škole. Po ceste nás čakalo občerstvenie, dobre padol teplý čajík, šišky, koláčiky. Na záver zhasli lampášiky a rozsvietil sa stromček pri škole a zapálili prskavky. Veľké ďakujem patrí celému združeniu rodičov a všetkým , ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na príprave tejto peknej a úspešnej akcie.

Mgr. Zuzana Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Olympijský odznak všestrannosti

Žiaci 6.-9. ročníka sa zúčastnili v rámci telesnej výchovy projektu Olympijský odznak všestrannosti.

Olympijský odznak všestrannosti(OLOV) je dobrovoľný národný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) určený pre žiakov II. stupňa na všetkých základných školách a osemročných gymnáziách na území Slovenskej republiky (SR).

Hlavným cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie.

Testovanie žiakov prebiehalo v mesiaci október a november.

Žiaci boli testovaní v týchto disciplínach: člnkový beh 10x5m, výdrž v zhybe nadhmatom, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta, hod 2 kg plnou loptou vpred.

Každý žiak dostane účastnícky diplom. Na diplome bude uvedený percentil, ktorý stanoví poradie žiaka v skupine všetkých testovaných žiakov v danom ročníku.

Mgr. Mária Maslíková

obrobrobrobrobr


Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Žiacka školská rada sa v spolupráci s organizáciou Z lásky deťom aj tento rok zapojila do celoslovenskej vianočnej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Stáva sa už vianočnou tradíciou a spája generácie ľudí po celom Slovensku. Hlavným cieľom projektu je potešiť neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov.

Spoločne sa nám podarilo naplniť viac ako 60 krabíc rôznymi maličkosťami, ktoré potešia osamelých ľudí v domove dôchodcov. Ďakujeme Vám, že do každej krabice ste okrem užitočných milých vecí vložili aj čosi viac, kúsok svojho srdiečka. Osamelí a starí ľudia budú mať i vďaka tomu veselšie a krajšie Vianoce.

Ďakujeme za každú krabičku plnú lásky.

Mgr. Lenka Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr