September 2014

Začiatok školského roka 2014 / 2015

Školský rok 2014/ 2015 sa začal svätou omšou v kostole sv. Ladislava za účasti žiakov a ich pedagógov. V budove školy zazneli slávnostné príhovory pani riaditeľky G. Tomáňovej a pána starostu J. Kamasa, nastupujúcich prvákov privítali kvetmi naši deviataci. V triedach boli žiaci oboznámení so Školským poriadkom a pokynmi k bezpečnosti a ochrane zdravia a vnútorným metodickým usmernením Hodnotenie a klasifikácia žiakov. Nový školský rok je začatý...
Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Anglický týždeň

Našu školu opäť navštívil Ray Sikorski, pochádzajúci z New Yorku. Predtým než sa stal učiteľom angličtiny, vystriedal niekoľko zamestnaní. Jeho kroky však viedli na Oravu, kde teraz žije so svojou manželkou Katkou.

Pre žiakov to nebol prvý kontakt s anglicky hovoriacim lektorom, keďže intenzívny týždenný jazykový kurz absolvovali žiaci II. stupňa už po tretíkrát. Kurz pomáha žiakom zlepšiť ich schopnosti, dohovoriť sa v angličtine s „native speaker“. Keďže Ray na hodinách využíva rôzne zábavné aktivity a rolové hry, jeho kurz sa u žiakov teší veľkej obľube. Po kurze sú žiaci motivovaní a viac sa zaujímajú o učenie angličtiny.

Tešíme sa, že naša škola s lektorom spolupracuje a tým žiakom sprostredkováva komunikáciu v anglickom jazyku.

Daňková

obrobrobr


V škole boli myši

Dnešné deti sú naozaj veľmi šikovné a vplyvom okolia zároveň i veľmi znudené. Každý pedagóg zo všetkých strán počúva to dobre známe slovko - motivácia . Na vyučovaní je niekedy naozaj dosť ťažké iniciovať žiacky záujem touto formou. No pozoruhodne jednoduché je to na záujmových krúžkoch. Tu žiaci nemusia ale chcú. Oni si vyberú kde budú tráviť svoj voľný čas podľa toho, čo ich zaujíma .

Dnešným deťom vraj chýba manuálna zručnosť a tak sme im na našej škole v Dlhej nad Oravou ponúkli záujmový útvar s ošúchaným názvom ale množstvom kreatívnych možností. A tak naše Šikovné ručičky po starom známom batikovaní tričiek vyrábali sendvičové chlebíky v tvare myšky.

Nič zložité ani finančne náročné. Každý mohol tú „ svoju myšku“ ochutnať a ostatnými ponúknuť i doma. Ozdobné sendviče vyrábali nielen dievčatá ale i chlapci . Keďže boli vyrobené z rovnakých surovín chutili rovnako. No musíme si uznať , že i naše oči zohrávajú významnú funkciu v posudzovaní jedla a tak na záver boli vyhodnotené tie tri najkrajšie myšky. Titul MISS MYŠ získali všetky výrobky žiackych veľmajstrov.

Angelika Fogášová

obrobr


Svetový deň mlieka na školách

V stredu 24.09.2014 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka na školách aj na našej škole. Žiaci si priniesli mliečnu desiatu – jogurty, syry, mliečne nápoje. Okrem iného sme si tento deň pripomenuli aj farbou nášho oblečenia, preto v tento deň prevláda na našej škole farba mlieka – biela. Pani učiteľka Freierová vyhlásila súťaž medzi 5. a 6. triedou „Mliečnejšia trieda“ (viac bieleho oblečenia, viac mliečnych desiat). Žiaci týchto tried sa o mlieku dozvedeli viac, pretože navštívili mliekareň na Agrodružstve v Dlhej nad Oravou. Pani Kuklová ich oboznámila so spracovaním mlieka a výrobou chutných syrových výrobkov. Pani Pavčová im vysvetlila, ako sa chemicky overujú a skúšajú vlastnosti mlieka. Agrodružstvo Dlhá nad Oravou venovalo žiakom sponzorský dar vo forme syrových výrobkov, ktoré dostali výhercovia súťaže „Mliečnejšia trieda“. Výhercami sa stali žiaci 6. ročníka..

Aj žiaci 1. stupňa spolu s pani učiteľkami navštívili Agrodružstvo v Dlhej nad Oravou. Prezreli si mliekareň a zamestnanci družstva ich zaviedli aj medzi kravičky a teliatka. Všetci žiaci syrové výrobky aj ochutnali, a že im chutili, môžete vidieť aj na fotografiách.

Exkurzia sa nám veľmi páčila, ďakujeme všetkým za nové informácie a poznatky.

Po príchode do školy sa do aktivity zapojili aj žiaci ostatných ročníkov spoločnou fotografiou spolu s nástenkou venovanou tomuto významnému dňu.

PaeDr. A. Freierová, Ing. J.Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Aj my sme trojjazyční

V piatok 26. septembra si žiaci Základnej školy s materskou školou v Dlhej nad Oravou v rámci Európskeho dňa jazykov pripravili programové pásmo zostavené z prezentácie ich práce na hodinách slovenského, anglického a ruského jazyka.

V Európe sa používa viac ako 225 pôvodných jazykov. Polovica populácie hovorí minimálne dvomi jazykmi. Väčšina z nich je dokonca viacjazyčná a žiaci tejto školy sú už od šiesteho ročníka trojjazyční.

Ovládajú slovenský jazyk a okrem neho i anglický a ruský. Niektorí sa dohodnú česky, poľsky, taliansky a španielsky. Podstatné je, že cudzí jazyk nemusíme ovládať na úrovni svojho rodného ale dohodneme sa tak, aby nám rozumeli. Veď schopnosť komunikovať v cudzom jazyku to je i otvorenosť nielen voči ľuďom ale i ich kultúram.

V programe sa predstavili žiaci od treteho až po deviaty ročník. Deviataci, ktorí sa jazyky učia najdlhšie excelovali. Vystriedali sa piesne, básne, scénky či prezentácie a to nielen v jazykoch , ktoré sa deti učia na vyučovaní ale i v španielčine, ktorú sa niekoľkí žiaci učia z vlastnej iniciatívy. Nechýbala ani prezentácia slovenských krojov , porovnanie školských systémov, športu a kulinárskych špecialít na Slovensku v Anglicku a Rusku a to i v podobe ochutnávok, ktoré deti pripravili v spolupráci so svojimi rodičmi i starými rodičmi.

Angelika Fogášová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Návšteva dopravného ihriska

V dnešnej dobe je veľa nástrah, ktoré ohrozujú život a zdravie detí. Doprava je jednou z oblastí, kde sú deti častými účastníkmi dopravných nehôd, a preto v rámci zvyšovania bezpečnosti na cestách je zavedená dopravná výchova na školách. Štvrtáci a piataci sa okrem teoretickej prípravy zúčastnili aj praktického výcviku na dopravnom ihrisku v Dolnom Kubíne. Na kolobežkách a s ochrannými prilbami na hlavách sa stali účastníkmi cestnej premávky s dopravnými značkami a fungujúcimi semaformi. Na vlastnej koži sa presvedčili, aké náročné je udržať pozornosť a robiť viac vecí súčasne - sledovať značky, semafory, chodcov, dávať znamenie na odbočenie... Stačí chvíľka nepozornosti a kolízia je na svete... Dúfajme, že získané poznatky využijú aj v reálnej doprave ako chodci, cyklisti a neskôr ako vodiči motorových vozidiel.
Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr