Apríl 2015

Beseda s jaskyniarom pánom B. Kortmanom

V stredu 1.4. 2015 do našej školy zavítala vzácna návšteva – jaskyniar Bohuslav Kortman. Dlhé roky bol predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti, má za sebou niekoľko objavov – jaskýň a je stále nadšeným dobrovoľným jaskyniarom. Strávil u nás v škole jeden celý deň. Tretiakom pomohol pri plnení úloh jaskynnej etapy a nadiktoval im speleodiktát. Zastreli sme okná v triede, aby bola tma ako v jaskyni. Zasvietili sme si čelovky a iné svetielka a písali sme. Kto mal menej ako 3 chyby dostal aj vzácnu jaskyniarsku jednotku :). Po speleodiktáte nasledovala zaujímavá aj vtipná prednáška o tom, ako to medzi jaskyniarmi chodí, ako sa hľadajú nové jaskyne, aké oblečenie potrebuje jaskyniar, čo sú to plazivky, karbidka a všeličo iné. Naučili sme sa aj pesničku: Hľadali ma …., nenašli ma, lebo som bol v jaskyni… Vyskúšali sme si jaskyniarsku prilbu i kombinézu. Ujo jaskyniar trpezlivo odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Z ďalších aktivít spomenieme ešte jednu. Spoločne sme namaľovali jaskynnú tmu a z papiera vytvorili stalagmity, stalaktity, stalagnáty i netopiere. Prežili sme deň plný nezabudnuteľných zážitkov.

Mgr. L. Kortmanová

obrobrobrobr


Testovanie 9 – 2015

Dňa 15. apríla 2015 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom testovania ja získať informácie o vzdelávacích výsledkoch žiakov pri výstupe zo základnej školy. Výsledky budú aj jedným z kritérií prijímania žiakov na stredné školy. Podľa vyjadrenia žiakov bol náročnejší test zo slovenského jazyka a literatúry.

Na objektívny priebeh tohtoročného Testovania 9 dozerali pedagógovia zo ZŠ Chlebnice a zamestnankyňa Štátnej školskej inšpekcie.

Výsledky v elektronickej podobe budú známe už na konci apríla, školám budú doručené v máji 2015.

Mgr. M. Forgáčová

Exkurzia v Dolnom Kubíne - Od tabuľky k tabletu

Žiaci 8.A a 8. B sa 17. apríla 2015 zúčastnili v rámci exkurzie výstavy „ My školou povinní“ vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo školských čias svojich starých i prastarých rodičov, videli staré vysvedčenia, učebnice, počtovnice... i triedu, v ktorej sa v minulosti učilo aj s tradičným inventárom. Nechýbali v nej drevené lavice, atrament, či trstenica, a veľmi zaujímavé boli tabuľky, na ktoré deti kedysi v škole písavali...že by to boli predchodcovia dnešných tabletov?

Exkurzia v Dolnom Kubíne - Exkurzia v záhradníctve

Druhou časťou exkurzie bola prehliadka záhradníctva Vaňo, s.r.o., kde mali žiaci možnosť spoznať množstvo interiérových a exteriérových rastlín, kríkov, stromov a dozvedeli sa veľa užitočných rád o ich pestovaní.

Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Plavecký výcvik

V termíne od 20. do 24. apríla 2015 sa pre 28 žiakov našej školy stal cieľom cesty Aquarelax v Dolnom Kubíne, kde sa zúčastnili plaveckého výcviku. Pod vedením skúsených a profesionálnych inštruktorov absolvovali tretiaci základný výcvik, kde hravou činnosťou prekonávali strach z vody a zdokonaľovali si základné plavecké návyky. Štvrtáci a piataci si zdokonaľovali jednotlivé plavecké štýly a skákanie do vody. Za svoju snahu a výkony vo vode si každý žiak odniesol okrem mokrého vysvedčenia aj dobrý pocit, že urobil niečo pre svoje zdravie a kondíciu. Na svoje plavecké výkony si žiaci môžu kedykoľvek zaspomínať prostredníctvom zhotoveného videozáznamu.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Deň Zeme 1. st

Tohtoročný Deň Zeme žiaci prvého stupňa zamerali na triedenie odpadu. Najskôr si pozreli krátke video o znečisťovaní Zeme a o nevyhnutnosti triedenia odpadu. S pani učiteľkami triedili odpad v triede do príslušných nádob, súťažili samostatne aj v skupinách a vypracovali pracovné listy. Na výtvarnej výchove napísali svoj sľub Zemi, ako jej budú v nasledujúcom roku pomáhať a svoje sľuby sa budú snažiť dodržať. Na záver už tradične nakreslili na cestu pred školou krásne obrázky.

Mgr. Balážová Ľ.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Deň Zeme 2. st

Je apríl – Mesiac lesov, blíži sa Deň Zeme a tak sme na našej škole vytvorili nástenku s touto tematikou. Žiaci na hodinách chémie robili rôzne projekty. Dňa 22. 4. 2015 sme sa v rámci Dňa Zeme zapojili do projektu s názvom Pohoda pri vode, projekt pre čistejšiu Oravu. Zapojilo sa doň 32 žiakov našej školy.

So žiakmi sme vyčistili územie od základnej školy, popri obecnom úrade a pokračovali sme popri rieke Orava, od cestného mostu cez rieku smerom na Krivú, po pravom brehu rieky Orava. Počas akcie sme nazbierali 5 plných a 3 neplné vrecia odpadkov. Nazbierané vrecia s roztriedeným odpadom sme po dohode so starostom zložili pri zbernom dvore.

Žiakom sa akcia páčila, zapojili sme sa aj do všetkých troch ponúkaných súťaží:
1. Žiaci druhého ročníka sa zapojili do súťaže o najkrajšiu kresbu na motív Dňa Zeme
2. Žiačky deviateho ročníka (Aďka Gvorová a Dominika Mikušková) napísali esej
3. Poslali sme aj fotku do súťaže o najbláznivejšiu fotografiu, za ktorú môžete do konca mája hlasovať.

Držíme palce.

Anna Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vytvorme svoju knihu

Počas mesiaca marca a apríla žiaci 1. stupňa spoločne s pani učiteľkami realizovali školskú súťaž: „Vytvor svoju knihu.“

Prvý marcový týždeň čítali žiaci detskú literatúru. Druhý týždeň zisťovali, ako vzniká kniha. Tretí a štvrtý týždeň hľadali námet na svoju knihu a zhromažďovali informácie prostredníctvom kníh a internetu. V apríli vytvárali svoje diela. Následne krásne knihy aj leporelá vystavili na chodbe prvého stupňa. O najlepšie vytvorenej knihe hlasovali pani učiteľky a žiaci 3. aj 4. ročníka. Víťazi súťaže získali pekné detské knihy a všetci účastníci sladkú odmenu.
Najviac hlasov dostali žiaci:
1. trieda: 1. miesto- Suroviaková K., 2. miesto- Kubincová K., 3. miesto- Pavčová S.
2. trieda: 1. miesto- Miháľ P., 2. miesto- Kuva B., 3. miesto- Špavor A.
3. trieda: 1. miesto- Klocháň E., 2. miesto- Janidžárová P., Vraštiaková V., Forgáčová E., Bachledová N.
4. trieda vytvorila spoločnú knihu.

Mgr. Balážová Ľ.

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr