Marec 2015

Kariérové poradenstvo

Dňa 4. marca 2015 sa žiaci 8. A a 8. B triedy zúčastnili diagnostiky profesijnej orientácie, ktorú na našej škole realizovali zástupcovia CPPPaP z Dolného Kubína. Psychologické vyšetrenie žiakov bolo vykonané skupinovo, prostredníctvom testov. Po vyhodnotení testov žiaci individuálne konzultovali s odborníkmi o výsledkoch vyšetrenia, na základe ktorých im boli navrhnuté možnosti výberu vhodnej strednej školy.

Ing. Anna Oršuliaková

Exkurzia v obnovenej knižnici

Každoročnou návštevou Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne chceme u detí rozvíjať pozitívny vzťah ku knihám, motivovať ich k čítaniu a priblížiť im tajuplný svet kníh. Tohtoročná návšteva knižnice bola zaujímavejšia, pretože celá knižnica bola obnovená. Rozšírili a zväčšili niektoré oddelenia a aj samotný vzhľad knižnice sa zmenil. Zamestnankyňa knižnice piatakov previedla jednotlivými oddeleniami a podala dôležité informácie o každom oddelení. Žiaci sa naučili vyhľadávať knihy a vyskúšali si aj vyhľadávanie v on-line katalógu. Pani knihovníčka im taktiež vysvetlila ako majú s knihami zaobchádzať a oboznámila ich s pravidlami požičiavania kníh. Žiaci odchádzali plní nových informácií a veríme, že mnohí si vytvorili pozitívny vzťah ku knihám a táto návšteva knižnice nebola ich posledná.

Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Školské kolo v prednese poézie a prózy

Dňa 12.3.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v II. a III. kategórii. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu.

Školského kola sa zúčastnilo 15 súťažiacich. Najviac recitátorov bolo v poézii.
Umiestnenie:

I. kategória (1. - 3. ročník)
Poézia
1. Erika Forgáčová – 3. ročník
2. Anton Juričák – 3. ročník
3. Michaela Šnapková – 2. ročník
Próza
1. Patrik Mihál – 2. ročník
2. Michaela Matysová – 2. ročník
3. Katarína Suroviaková – 1. ročník

Cena detského diváka
Erik Paľa – 1. ročník

II. kategória (4.- 6. ročník)
Poézia
1. Nina Chomisteková- 5. ročník
2. Adriana Matisová- 5. ročník
3. Samuel Baláž- 5. ročník
Próza
1. Jozef Hudec- 4. ročník
2. Miroslav Kuva- 4. ročník
3. Michal Kuboš- 4. ročník

III. kategória (7.- 9. ročník)
Poézia
1. Sára Straková- 9. ročník
2. Filip Baláž- 8. A
3. Lenka Suľová- 7. ročník
Próza
1. neudeľujeme
2. Natália Šaradinová - 8.B

Učitelia slovenského jazyka si vážia každého žiaka, ktorý sa naučí umelecký text a prednesie ho potom aj pred širokým publikom. Týmto chceme poďakovať všetkým zúčastneným, že porazili trému a ukázali svoj vzťah k literatúre a prednesu.

Dievčatá Sára Straková a Nina Chomisteková budú našu školu reprezentovať na Okresnom kole v Dolnom Kubíne. Držíme palce!

Zuzana Vorčáková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Filmové predstavenie

13.2.2015 sa žiaci 1.stupňa a piataci vybrali na filmové predstavenie „KHUMBA“ v 3D do kina Mier v Trstenej aj so svojimi pani učiteľkami. Predstavenie bolo pre deti poučné najmä čo sa týka priateľstva, vzťahov a odsudzovania, ale aj zábavné. Po predstavení sme sa zastavili v cukrárni a spoločne sme sa so zážitkami vrátili vlakom domov.

Mgr.Kubošová Zuzana

Beseda s Darinou Hamarovou

V marci našu školu poctila návštevou spisovateľka Darinka Hamarová, ktorá pochádza z neďalekého Oravského Veselého. Okrem toho, že je spisovateľkou, je učiteľkou anglického jazyka a informatiky na základnej škole. Učiteľstvo by nevymenila za nič na svete, je to jej vysnívané povolanie. Žiaci sú jej veľkou oporou, vo všetkom ju povzbudzujú a posúvajú ďalej. Okrem toho je aj maminou štyroch detí.

Darinka je autorkou dvoch úspešných kníh: Slzy muža a Životom nekráčam sama. Obidve knihy majú veľký úspech a sú na „roztrhanie“. Darinka našim žiakom rozprávala o knihách a prezradila niečo o svojom živote. Všetci žiaci počúvali so zatajeným dychom, pretože kniha Životom nekráčam sama je jej vlastným životným príbehom. Keď Darinka dokončila rozprávanie, mnohé žiačky našli odvahu a položili spisovateľke niekoľko zaujímavých otázok.

Po skončení besedy mali možnosť si knihy zakúpiť a samozrejme požiadať o autogram aj s venovaním.

Ja osobne som jej knihu čítala. Je to veľmi silný a pútavý príbeh a o to viac, keď viete, že je skutočný. Knihu Životom nekráčam sama odporúčam každému.

Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Dominika nám predstavila svoju poviedku

Naša deviatačka Dominika Mikušková sa ešte v minulom školskom roku zapojila do celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka 2014. Spolu s ňou sa do súťaže zapojilo až 102 autorov, ktorí porote poslali svoje literárne texty. Dominika za svoju poviedku Životný zápas dostala čestné uznanie a jej poviedka bola uverejnená v zborníku.

A keďže v marci venujeme knihám a literatúre väčšiu pozornosť, poprosili sme Dominiku, aby nám svoju poviedku bližšie predstavila. Na „besede“ sa zúčastnili žiaci deviateho, ôsmeho a šiesteho ročníka a vypočuli si informácie o tom, ako dlho poviedka vznikala, ako vznikol jej názov... Žiaci boli zvedaví aj na to, či bude mať poviedka pokračovanie alebo či sa Dominika nepokúsi napísať aj poéziu. V závere sme si prečítali niektoré kľúčové úryvky z poviedky. Dominike prajeme ešte veľa tvorivých nápadov.

Zuzana Vorčáková

obrobrobrobr


Deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ – povedal pred desiatkami rokov Leonardo da Vinci. Už vtedy ľudia vedeli, že bez vody nie je možný život na Zemi. Vieme to aj my dnes a pripomíname si to vždy 22. marca na svetový Deň vody. Na našej škole sme s vodou skúšali naozaj čarovné a netradičné pokusy. Vyskúšali sme si vodný koncert. Do nádob rôznych tvarov a veľkostí sme naliali vodu a skúšali sme na nich hrať. Prekvapilo nás, že aj na takom jednoduchom nástroji sa dá niečo zahrať a ešte to aj pekne znie. Vytvorili sme si aj vodnú hru Labyrint. Kvapku vody sme sa vo dvojici pokúsili nasmerovať tak, aby sa po navoskovanom papieri dostala cez dierku von. Keď sme vyplnili tajničku, dozvedeli sme sa, kde všade v prírode nájdeme vodu. Z papierových kvapiek vytvorila každá trieda na prvom stupni spoločný obraz. Tvorivosť nechýbala žiakom zo žiadnej triedy. Z kvapiek vznikla ryba, ostrov aj srdce. Spoločne sme si aj tento rok pripomenuli dôležitosť vody na Zemi. Budeme si ju ešte viac vážiť ako doteraz.

Mgr. Lucia Kortmanová

obrobr


Sezónne činnosti

Na hodinách telesnej výchovy v rámci sezónnych cvičení sme si so žiakmi 6-9.ročníka vyskúšali aj netradičné športy na snehu. Snehu bolo tento rok dosť, takže poďme na to...

PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr