Február 2015

Exkurzia siedmakov v hasičskej zbrojnici

Na hodinách chémie v siedmom ročníku sme sa venovali témam, ktoré súviseli s horením a požiarom. Odpovedali sme na otázky, čo treba robiť v prípade požiaru, ako ho treba hasiť a aké hasiace látky poznáme.

Získané vedomosti sme si chceli rozšíriť aj o informácie o práci dobrovoľných hasičov, pre to sme sa koncom januára zúčastnili exkurzie priamo v hasičskej zbrojnici v našej obci. Členka dobrovoľného hasičského zboru p. Gáliková nám veľmi ochotne porozprávala o histórii, ale aj o súčasnej práci zboru. Videli sme najnovšiu techniku a vybavenie, ktorú hasiči používajú.

Na konci exkurzie p. Gáliková overila získané vedomosti krátkym testom, ktorý naši siedmaci zvládli celkom dobre.

Ing. Pavčová Jana

obrobr


Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Dňa 4. februára 2015 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka ZŠ na rok 2015/ 2016. Zápisu sa zúčastnili deti z Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej. Prezentovali sa kreslením, matematickými zručnosťami, poznaním farieb , geometrických tvarov, precvičili si pamäť pri pexese na interaktívnej tabuli. Za svoje výkony boli odmenení darčekmi a sladkosťami. Svojím podpisom na tabuľu a pasovaním za prvákov sa stali budúcimi žiakmi našej školy.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Športové popoludnie v telocvični

Počuli ste 5. februára popoludní povzbudzovanie a športové pokriky z telocvične? To si štvrtáci merali svoje športové sily so svojimi rodičmi. Začalo to florbalom, v ktorom nastúpili na palubovku hlavne ockovia. Štvrtákom prišli na pomoc starší súrodenci. Po vyrovnanom zápase, ktorý skončil nerozhodne, prišli na rad trestné strieľania. V nich sa viac darilo štvrtákom, ktorí za mohutného povzbudzovania vyhrali 6:5. Nasledovalo občerstvenie, ktoré pripravili štvrtáčky s p. učiteľkami a rodičia. Po krátkom oddychu nasledovala súťaž vo vybíjanej, do ktorej sa zapojili aj všetky prítomné maminky. Hrali otcovia so synmi proti mamám s dcérami. Hoci ženská časť zaslúži za svoj výkon pochvalu, nad chlapmi sa jej nepodarilo vyhrať. To ale nebola podstatná časť športovej akcie, ktorá trvala až do večerných hodín. Vyhrala dobrá nálada, radosť z pohybu a zo spoločne strávených chvíľ.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Noc v škole

Dňa 6.2. si žiaci II. stupňa pripravili netradičnú akciu pod názvom „Pyžamová párty“.

Žiakov čakal pestrý program – diskotéka (podmienka pyžamo), spoločenské hry, rozhovory, x – box, vzdušný hokej, stolný futbal, pečenie palaciniek a mnoho iných aktivít.

Po príchode do školy si žiaci našli miesto na spanie v jednotlivých triedach a začali s prípravou palaciniek a vajíčkovej nátierky. Žiakom pri príprave pomáhali pani učiteľky. Po pečení, natieraní a samozrejme spapaní, diskotéka v pyžamách mohla začať. Všetci tancovali, zabávali sa a smiali. Atmosféra bola výborná. Mladší žiaci využili x – box a iné hry, ktoré mali k dispozícii.

Po tancovaní a zjedení všetkých dobrôt sa všetci žiaci s pani učiteľkami rozišli do tried. Mnohí z nich sa rozprávali dlho do noci a tí mladší si aj pospali.

Tento rok sme ráno s upratovaním nemali žiadny problém. Triedy boli hneď upratané a pripravené na ďalšie vyučovanie.

U žiakov sa noc v škole teší veľkej obľube, a preto sa už teraz tešíme na ďalšiu spoločnú aktivitu.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Karneval

Poslednú fašiangovú stredu 11. februára pred jarnými prázdninami sa stretli rozprávkové bytosti vo vyzdobenej telocvični, kde si spoločne zatancovali, zaspievali, zasúťažili a pozabávali sa. Na nepoznanie sa premenili aj pani učiteľky. Všetci sa rozišli s dobrým pocitom, sladkosťou a vylosovaným darčekom, ktorý určite potešil.

Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Medzinárodný týždeň priateľstva

„Priateľ je človek, ktorý príde, keď všetci ostatní odídu.“

Aj naša základná škola oslávila dôležitosť priateľstva zaujímavým projektom. Naši žiaci vytvárali a vyrábali „PLAGÁT PRIATEĽSTVA“.

Plagáty vytvárali triedy spoločne, aby si tak uvedomili veľkú hodnotu priateľstva, dôležitosť súdržnosti a svornosti. Všetky práce ohodnotila komisia zložená z učiteľov a žiakov. Ako najkrajší plagát za ročníky 1.-4. bol vyhodnotený plagát , ktorý vytvorili TRETIACI. Za ročníky 5.-9., bol ako najkrajší vyhodnotený plagát ŠIESTAKOV. Na 2. mieste skončil plagát 5. ročníka, na 3. mieste skončila 8. B.

Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili ďakujeme a výhercom blahoželáme. Všetci budú odmenení sladkou odmenou.

PaedDr. Freierová
Ing. Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Hodina vlastivedy na OÚ

Žiaci 2.ročníka sa spolu s pani učiteľkou vybrali na hodinu vlastivedy netradične na Obecný úrad v Sedliackej Dubovej, kde nás milo privítal pán starosta Mgr. Ladislav Tomáň. Informoval nám ako to funguje na obecnom úrade, kto všetko mu pomáha, o čom všetkom musia spolu s poslancami rozhodovať . Zaujímavo nám porozprával aj o obci Sedliacka Dubová o jej histórii, erbe, zrúcanine kostolíka, zbernom dvore.

Po návšteve sme sa spoločne vlakom vrátili späť do školy a pokračovali vo vyučovaní.

Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Prednášky programu „Čas premien“

Dňa 25.02.2015 sa pre žiakov 6. a 7. ročníka uskutočnili prednášky programu „Čas premien“, ktoré viedla lektorka Mgr. Viera Holecová.

Obsah prednášky pod názvom „Na štarte k mužnosti“ bol venovaný chlapcom a prednášku pod názvom“ „Dospievam, alebo život plný zmien“ si vypočuli dievčatá.

Cieľom prednášok bolo oboznámiť žiakov o fyzickom, psychickom a sociálnom dozrievaní v období puberty, správnych hygienických návykoch a vhodnej životospráve v tomto období.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr