November 2014

Burza stredných škôl

Dňa 11.11.2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Burzy stredných škôl. Podujatie sa konalo v MsKS v Dolnom Kubíne.

Žiaci mali príležitosť nahliadnuť do programu jednotlivých škôl a urobiť si prehľad o tom, čo ponúkajú. Prezentovali sa tradičné, ale aj mnohé nové odbory. Stredné školy doplnili pestrú mozaiku informácii aj o praktické ukážky a tak podali deviatakom reálny obraz skutočného povolania. Na podujatí prezentovali študijné odbory so zámerom poskytnúť mladým ľuďom čo najviac poznatkov a inšpirácie. Burzy sa zúčastnili aj známe dolnokubínske firmy, ktoré oboznámili žiakov so svojim výrobným programom. Okrem rôznych ukážok nechýbalo aj množstvo propagačných materiálov.

Pre deviatakov to bol prvý vážny krok k zúročeniu získaných vedomostí a vytvoreniu si obrazu o svojom budúcom povolaní.

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Exkurzia v Národnej rade

Na hodinách občianskej náuky sme sa učili o parlamente, zákonodarnej moci, voľbách, prezidentovi, poslancoch. Tak sme sa 12.11.2014 vybrali na exkurziu do Bratislavy (a spojili sme to spolu aj s expozíciou Tutanchamonovej hrobky), aby sme to všetko videli naživo a žiaci si mohli aspoň na chvíľu vyskúšať, ako sa sedí v parlamente a stáť na červenom koberci, odkiaľ nám skoro každý večer reportéri hlásia, čo je nové vo vláde a čo sa deje na politickej pôde. Takisto sa nám podarilo stretnúť aj s pani poslankyňou Erikou Jurinovou, ktorá nezaprela v sebe Oravku a prišla nás pozrieť a doniesla aj darčeky pre každého z nás. Žiakom sa veľmi páčilo a sprievodkyňa ich pochválila, že sa zapájali a odpovedali na jej otázky ohľadom parlamentu.

Druhou exkurziou bola návšteva expozície Tutanchamona, kde sme sa nachvíľu aj my všetci stali bádateľmi a išli sme po stopách objavovania jeho hrobky a pokladov. Táto expedícia bola veľmi zaujímavá a myslím si, že žiaci si ju naozaj užili a získali krásne vedomosti a ešte krajšie zážitky.

Zuzana Glejteková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Výstava Tutanchamon

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Na futbalovom zápase v Žiline

V novembri sa nám podarilo získať lístky na reprezentačný zápas vo futbale a tak sme sa 18.11.2014 zúčastnili priateľského zápasu: Slovensko – Fínsko v Žiline. Žiakom sa veľmi páčilo a odniesli si zo zápasu nezabudnuteľné zážitky a spomienky.
PaedDr. Elena Vrábľová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Návšteva detí z MŠ Sedliacka Dubová

20. novembra navštívili prvákov žiaci z MŠ so Sedliackej Dubovej. Prváci ich naučili riekanku O Hanke, ktorou si rozcvičujú ruky pred písaním, prečítali im slabiky i slová. Predškolákov posadili do svojich lavíc, aby si vyskúšali, ako sa sedí v lavici. Žiaci zo Sedliackej Dubovej si vyskúšali prácu s interaktívnou tabuľou a na pamiatku im nakreslili pekné obrázky.
Balážová Ľudmila

obrobrobrobrobr
obrobr


Predvianočný turnaj vo vybíjanej

Dňa 26.11. žiaci parlamentu zorganizovali 1. ročník predvianočného turnaja vo vybíjanej medzi učiteľmi a žiakmi. Učitelia výzvu prijali s nadšením. Niektorí tvrdo bojovali, iní prišli svojich kolegov povzbudiť. Zápas bol celý čas veľmi napínavý a víťazstvo žiakov nebolo isté. Učitelia sa dokázali žiakom vyrovnať a dokonca prekonať. Víťazstvo si nakoniec odniesli učitelia.

Mnohí žiaci svoju prehru niesli veľmi ťažko. Už teraz sa tešíme, ako si opäť zahráme a strávime spolu pekné popoludnie.

Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Exkurzia deviatakov

Dňa 27.11.2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí v SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne. Po prehliadke školy a absolvovaní pripraveného programu sa presunuli do firmy MIBA, s.r.o., ktorá so školou úzko spolupracuje.

Žiaci sa tu mali možnosť zoznámiť s procesom výroby priamo vo výrobných halách. Medzi výhody, ktoré firma ponúka študentom patrí nielen štipendium a možnosť brigád počas prázdnin, ale hlavne prax s najmodernejšími strojmi a po ukončení školy možnosť zamestnania v tejto spoločnosti. Záver exkurzie patril prehliadke OFZ, a. s. Istebné.

Naši deviataci získali veľa užitočných informácií o jednotlivých študijných a učebných odboroch a o aktuálnej ponuke práce v dolnokubínskych firmách

Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Na chemickom kružku - Mydielkovanie

V jedno novembrové popoludnie sme si v rámci krúžku „ Mladý prírodovedec“ vyrábali vlastné mydielka . Do roztopenej mydlovej hmoty sme si sami pridávali farby a vône a tak sme si vyrobili mydielka podľa vlastného želania. Vyrobené mydlá sme si aj veľmi pekne zabalili.

Ing. Pavčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr

Na chemickom kružku - V našej škole vybuchla sopka

V rámci krúžku „Mladý prírodovedec“ sa spolu so žiakmi venujeme aj prírodnej vede CHÉMIA. Realizujeme zaujímavé pokusy, snažíme sa dokázať, že chémia je veľmi pekná veda.

Aj v jedno novembrové popoludnie sme si pripravili veľmi efektný chemický pokus – imitáciu výbuchu sopky.

Posúďte sami, či vám vznikajúci útvar pripomína skutočný výbuch sopky aj s poletujúcim popolčekom.

Ing. Pavčová

Prvácke predvianočné posedenie

Žiaci 1. ročníka pozvali 27. novembra popoludní rodičov do svojej triedy na posedenie pri čaji. S veľkou chuťou im ukázali, čo sa v prvej triede za krátky čas naučili. Rodičom zaspievali, zarecitovali a prečítali. Naučili ich krátku riekanku o lastovičkách a spoločne si zahrali pexeso na interaktívnej tabuli. Vytvorili krásne vianočné dekorácie. Za krátky čas vyzdobili triedu stromčekmi a ozdobami. Žiaci s triednou učiteľkou sa tešili z vyzdobenej triedy a v II. polroku sa tešia na ďalšie príjemné posedenie

Balážová Ľudmila

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Svätenie adventného venca

V piatok pred prvou adventnou nedeľou finišujú prípravy na požehnanie adventných vencov. Tradícia ostáva zachovaná aj v tom, že hlavný adventný veniec zhotovujú žiaci na regionálnej výchove a ostatné do tried si pripravujú žiaci so svojimi triednymi učiteľkami. Svätenia sa ujíma duchovný otec našej farnosti, ktorý si pre prítomných pripraví aj pár milých slov, ktoré sa viažu na toto adventné obdobie. Požehnané adventné vence si žiaci odnášajú do svojich tried, kde im symbolické svetlo venca pripomína blížiace sa sviatky lásky a pokoja.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Zbierka hodina deťom

Dňa 28. 11. sa v uliciach celého Slovenska uskutočnila celonárodná zbierka Hodina deťom. Peniaze, ktoré sa vyzbierali poslúžia zdravotne znevýhodneným deťom, deťom z detských domovov a mladým ľuďom na celom Slovensku.

Do zbierky sa zapojila aj naša škola a to vďaka žiakom školského parlamentu, ktorí venovali svoj voľný čas a zbierku pod vedením pani učiteľky uskutočnili. Dobrovoľníci z I. a II. stupňa boli rozdelení do dvoch tímov. Jeden tím zbieral peniaze v škole i v areáli školy a druhý tím v obci.

Našim žiakom sa v obci a v škole podarilo vyzbierať 102 €. Všetkým dobrovoľníkom, ale aj prispievateľom ďakujeme, že sme aj my mohli pomôcť deťom s mnohými problémami.

Daňková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr