Jún 2011

Kam sme sa vybrali tento rok

Je prestreté. Na dobovom stole čaká na ochutnanie makovník a vianočka. Len sadnúť a ponúknuť sa... Vyzerá to tak, že majiteľ tohto domu len pred chvíľou vybehol na gánok alebo nachovať statok.
Takouto autentickou atmosférou nás privítal celý areál drevenej dediny v Pribyline. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do gazdovských dvorov, domácností, ale dych sa im zatajil pri pohľade do priestorov starej obecnej školy. Drevené lavice s kalamármi, počítadlo, pec, do ktorej vtedajší žiaci nosili polienka, učiteľova trstenica...
Aj napriek tomu, že mali žiaci dostatok času, nepodalo sa im prezrieť si všetky expozície. Pred odchodom si ešte stihli pohladkať voľne pasúce sa ovečky a koníky.
Zvyšné vreckové napokon žiaci minuli v nákupnom centre v Liptovskom Mikuláši.
Sýkorová

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Deň detí

1.jún je už tradične oslavou dňa detí. Nebolo tomu inak ani na našej škole. Žiaci ôsmeho ročníka si pripravili súťaže pre deti z prvého stupňa. Každý žiak musel splniť všetky úlohy, ktoré mal zaznamenané na kartičkách. Po splnení úloh, ich čakala sladká odmena v podobe nanuku. Ďakujeme aj zástupcom rodičov, ktorí mám opäť uvarili chutné mäsko.
Kubošová Zuzana

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Školský výlet

Dňa 16.6 2011 sa V.B trieda pod vedením Mgr. M. Jaroša vybrala na koncoročný výlet do roháčov.
Aj keď pre viacerých žiakov to bola prvá vysokohorská túra, zvládli ju všetci bez problénov.
Počasie nám zo začiatku prialo. Slnečné dopoludnie sme strávili pri Roháčskom vodopáde. Pri roháčskych plesách nechýbala ani letná guľovačka. Poslednou zastávkou bola Tatliakova chata. Hoci nás poobede zastihol dážď, všetci budeme na príjemný pobyt v prírode pod Roháčmi dlho spomínať.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Výlet v Zuberci

Dňa 17. júna 2011 sa žiaci ročníkov 1. - 4. zúčastnili výletu do Múzea oravskej dediny v Zuberci – Brestovej. Bol pre nich pripravený bohatý program pod názvom „ZAHRAJME SA AKO KEDYSI“.
Každá skupina žiakov absolvovala činnosti, ktoré boli rozdelené do troch častí:
  • 1/ Získanie poznatkov
  • 2/ Tvorivá činnosť
  • 3/ Hra

V prvej časti sa oboznámili so spôsobom vyučovania v minulosti, so spôsobom bývania a s domácou výrobou súkna a plátna. Vypočuli si rozprávanie o prírode Západných Tatier a nakoniec hľadali odpovede na kvíz, ktorého správne odpovede boli podmienkou na získanie drobnej odmeny.

V druhej časti si vyskúšali tkanie na krosnách, tvorili jednoduchý šperk z drôtu, vyrobili vlastný výrobok z hliny, vyrábali sviečky z včelieho plástu. vyskúšali si svoju zručnosť pri zdobení medovníkov a pri podmaľbe na sklo.

V tretej časti si deti mohli zahrať tradičné hry detí v minulosti - samostatne i s pomocou animátorky.

Deti prišli domov plné zážitkov, ale aj získaných vedomostí z našej histórie.

Potocká Anna

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Didaktické hry

V dňoch 27. – 28. júna 2011 sme na 1. stupni realizovali didaktické hry. V prvej časti si žiaci osvojili a upevnili vedomosti zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, najrozšírenejších rastlinách a živočíchoch a naučili sa orientovať v prírode podľa rozličných znakov. V druhej časti didaktických hier si žiaci overili získané poznatky na nádhernej vychádzke ku zrúcanine kostola v Sedliackej Dubovej a do jazdeckého areálu Húšť v Dlhej nad Oravou.
Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Účelové cvičenie

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Koniec školského roka 2010/2011

30. jún, posledný školský deň je medzi žiakmi určite najviac očakávaným dňom. Končia sa každodenné školské povinnosti a začínajú prázdniny, dni voľna a zábavy.

Tento deň začal ďakovnou sv. omšou v miestnom kostole. Rozdávaniu vysvedčení predchádzalo súhrnné hodnotenie školského roka riaditeľkou školy a odmeňovanie žiakov za ich účasť v predmetových a športových súťažiach na hlavnej chodbe.

Posledný školský deň bol osobitne výnimočný pre žiakov 9. ročníka. Pre nich bol naozaj posledný. Do školy prišli naposledy, poslednýkrát si sadli do školských lavíc, poslednýkrát sa stretli so spolužiakmi a učiteľmi... Ich rozlúčka bola spojená so zložením absolventského sľubu a prevzatím absolventského trička, ktoré im bude pripomínať, že kedysi boli žiakmi našej školy.

Všetkým žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom želáme príjemné chvíle oddychu využité na získanie nových síl do ďalšej práce. Dovidenia v septembri.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr