Február 2011

Zápis do 1. ročníka

Februárové dni prežívajú mnohí budúci prváčikovia v očakávaní zápisu do školy.

3. februára 2011 sa aj v našej škole konal zápis do 1. ročníka na školský rok 2011/2012.
Do kroniky školy sa slávnostne a vlastnoručne zapísalo 15 nových žiakov, ktorí od septembra 2011 zasadnú do školských lavíc. Okrem privítania, spoznávania priestorov školy ich čakali úlohy, ktoré aspoň čiastočne odrážajú ich pripravenosť na školu: test školskej zrelosti, matematické úlohy, priestorová orientácia, rečová úroveň, grafomotorika, edukačné hry na počítači. Ako pamiatku na tento deň si odniesli viaceré darčeky i pamätný list.

Všetkým želáme, nech tento slávnostný deň je pre nich úspešným štartom do ďalších školských rokov.

Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Návšteva prvákov v materskej škole

Dňa 4. februára naši prváci navštívili žiakov materskej školy. Pani učiteľky si pre nich pripravili divadielko, spoločné cvičenie a spievanie. Prváci sa najviac potešili tomu, že sa môžu zahrať s hračkami. Neváhali ani chvíľu a stali sa z nich kuchári, predavači, maliari či stavbári. Na záver žiaci dostali krásny darček, záložku. Tá im bude pri každodennom čítaní pripomínať túto príjemnú návštevu.
Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Fašiangy

.....Fašiangy, fašiangy, fašiangy bláznivé, o čom my dievčatá hovoriť budeme... budeme ešte dlho hovoriť a spomínať na tohtoročný karneval.
Zapojili sa doňho žiaci všetkých ročníkov. O hudbu aj program sa postarali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Pani učiteľky sa tiež premenili na rozprávkové bytosti. Jednotlivé masky sa predstavili a predviedli sa v tanci aj v súťažení. Nakoniec si každá maska odniesla darček na pamiatku.
Balážová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr