December 2010

Burza stredných škôl

Žiaci deviateho ročníka v stredu 1.12.2010 navštívili Burzu stredných škôl, ktorá sa tradične konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Okrem okolitých stredných škôl prejavili záujem aj školy z iných regiónov. Burza škôl sa aj tento rok niesla v duchu prezentácií rôznych činností. Žiaci obdivovali umenie kaderníčok, barmanov, kuchárov, rôzne elektronické a drevené konštrukcie, ktoré predvádzali študenti stredných škôl. Podujatie bolo veľmi zaujímavé a dobre pripravené. Návštevníci tu získali mnoho užitočných informácií potrebných pri ich rozhodovaní sa o kariére.
Ing. Anna Oršuliaková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Mikuláš

Na 6.decembra sa naše deti do školy veľmi tešili. Veď každý vie, že v tento deň chodí Mikuláš.

Zavítal aj do našej školy v sprievode svojich pomocníkov , čerta a dvoch anjelov. Čert sa postaral o zábavu, lebo protestoval, aby deti boli obdarené sladkými balíčkami. Deti v materskej i základnej školy si pre Mikuláša pripravili pekný program , za ktorý boli odmenené sladkými balíčkami.

Gáliková Mária

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Netradičná noc

Deti z hasičského krúžku sa dňa 10.decembra 2010 zúčastnili „Netradičnej noci“. Prežili večer , plný prekvapení a zábavy. Navštívil ich Mikuláš so svojim pomocníkom čertom . Rozdal deťom sladké balíčky a deti im za to zaspievali a povedali básničky. Všetkým deťom sa tento deň hlboko vryl do pamäti.
Gáliková Mária

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Vianočné ozdoby

Tak, ako každý rok, i tento všetci netrpezlivo čakáme na príchod najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Žiaci na našej škole si toto obdobie pokoja pripomenuli okrem iných aktivít i tvorbou rôznych prekrásnych vianočných ozdôb. Okrem žiakov na prvom stupni sa do príprav zapojili i starší žiaci. Na ekologickom krúžku sme z prírodných materiálov vytvorili vianočné vence a malé vianočné stromčeky. Zo zvyškov prineseného materiálu sme pripravili milé vianočné pozdravy.

Ak si chcete podobné ozdoby zhotoviť doma, je to veľmi jednoduché:

Potrebný materiál na venčeky: suchá kôra stromu sušený mach, lepidlo, rôzne ozdoby (šišky, vlašské orechy, celá škorica, badián, klinčeky, celé korenie, sušený citrón...).

Postup: vysušenú kôru stromu potrieme lepidlom, prilepíme na ňu mach, na ktorý upevníme lepidlom ozdoby podľa vlastného výberu a necháme to celé zaschnúť.

Prajeme veľa zábavy, pekných chvíľ, ale aj trpezlivosti pri zhotovovaní.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Vianočná besiedka

Vianočný čas býva na našej škole spojený s množstvom tematických aktivít a činností. Vždy je zavŕšený Vianočnou besiedkou v posledný deň školského vyučovania pred vianočnými prázdninami ( 22. decembra 2010).

Aj tento rok si žiaci pod vedením učiteľov pripravili pestrý program: koledy, básničky, pesničky, vinše, krátke divadielka s vianočným posolstvom. Žiaci 8. a 9. triedy nás pobavili paródiami zábavných televíznych programov. Na záver sme si spoločne zaspievali vianočnú pieseň. Sviatočne naladení a plní očakávania sme sa rozišli domov, aby sme mohli tráviť najkrajšie sviatky so svojimi najbližšími.

Mgr. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr