Január 2011

Divadelné predstavenie

Dňa 26. januára sa deti materskej školy a žiaci základnej školy zúčastnili divadelného predstavenia CISÁROVE NOVÉ ŠATY. Predstavenie podľa rozprávky od H. Ch. Andersena nám odohrali herci divadla CLIPPERTON a postarali sa nám tak o kultúrny zážitok pri príležitosti ukončenia I. polroka šk. roka 2010/2011.

Predstavenie sa tešilo dobrej odozve a s hercami aktívne spolupracovali najmä tí mladší diváci.

Potocká

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Predmety ako svedkovia doby

O našej histórii sa žiaci dozvedajú z učebníc, kníh, časopisov, internetu. No o tom, ako ľudia v minulosti žili, čomu sa venovali, ale aj ako sa zabávali, svedčia aj predmety, ktoré používali.

Vyučovacia hodina Vlastivedy v III. triede na túto tému bola založená na porovnávaní nového a starého. Prvým týmto protikladom bolo zobrazovanie minulosti moderným dataprojektorom. V ďalšej časti hodiny priraďovali k sebe dvojice predmetov používaných na rovnaký účel- jeden z minulosti, druhý zo súčasnosti.

Žiakov zaujali aj predmety, ktoré si na vyučovaciu hodinu priniesli a ktoré svedčia o dobe dávno, alebo nedávno minulej- aké knihy čítali, aké nádoby používali... Predmety, ktoré sa nedali priniesť pre svoju veľkosť, žiaci si navzájom priblížili opisom.

Potocká

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 18.1.2011 sa v CVČ v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Pavol Daňko zo 7. triedy a Lucia Mičáňová z 9. triedy.

Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku.
Pavol Daňko, ktorý súťažil v kategórii 1A sa umiestnil na 2. mieste, Lucia Mičáňová, zaradená do kategórie 1B získala 7. miesto.

Našim žiakom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov.

Ing. Anna Oršuliaková

Prvé vysvedčenie

28. januára sa skončil prvý polrok školského roka a to bola pravá chvíľa, aby sa žiaci dozvedeli, ako pracovali. Na svoje prvé vysvedčenie už nedočkavo čakali prváci. Pani učiteľka ocenila ich odvahu, pretože dokázali, že sa školy neboja. Pochválila ich svedomitosť, usilovnosť a veľkú snahu pracovať čo najlepšie. Zároveň ich povzbudila, aby verili vo svoje sily a prekonávali prekážky.
Balážová

obrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr