Jún 2022

Medzinárodný deň detí

Tohtoročný MDD bol pre deti zo škôlky opäť raz nezabudnuteľný. O tento deň a ich úsmev na tvári sa postarali seniori, ktorí spolu s hasičmi deti pozvali na ihrisko, kde im pripravili program plný zážitkov. Všetky deti z našej MŠ sa zhromaždili na školskom dvore a netrpezlivo čakali. Do areálu školy vchádzalo hasičské auto a vystúpil z neho ujo hasič, ktorý ich postupne previezol hasičským vozidlom na ihrisko v obci. Tam už ich čakali seniori, ktorí ich oboznámili s programom. Celý deň sa niesol v duchu hasičstva. Hasiči zážitkovým učením priblížili deťom profesiu hasičov. Pripravili im ukážkové cvičenia a predviedli hasičskú techniku, svoje uniformy aj špeciálny oblek na hasenie požiaru, všakovaké náradie a náčinie akou disponuje obecný hasičský zbor Dlhá nad Oravou pri záchrane ľudských životov. Deťom s nadšením dali vyskúšať prilby a požiarne hadice, predviedli hasičské auto a pustili hasičskú sirénu. Zapnutá siréna a maják vyvolali v očiach detí veselé iskričky. Do názorných ukážok boli zapojené aj deti. Prežívali veľkú radosť keď im hasiči dovolili vyskúšať si ako sa taká požiarna hadica používa, mohli striekať vodu. Všetky naše deti sa úlohy hasičov zhostili na jednotku, čo môžete vidieť aj na fotkách z tejto akcie. Hasiči boli naozajstným zážitkom a pre mnohých chlapcov, ale aj dievčatá inšpiráciou. Zrozumiteľné vysvetľovanie zo strany hasičov a ich nekonečná trpezlivosť obohatili deti o nové poznatky a skúsenosti. Na pamiatku celého dňa sa deti so seniormi a hasičmi odfotili a dohodli sa, že takúto akciu si musia ešte zopakovať. Každé dieťa si odnášalo okrem zážitkov aj sladké prekvapenie, ktoré bolo skvelou bodkou za našim vydareným dňom osláv sviatku detí. A deti ako poďakovanie im na záver zaspievali pekné pesničky a odovzdali kvietky, ktoré im z lásky vyrobili.

Týmto sa chceme ešte raz poďakovať seniorom a hasičom, že sa deti mohli zúčastniť krásneho dňa plného zážitkov, slnka, vody a skvelej nálady.

ĎAKUJEME...

Anna Kramárová

obrobrobrobrobr
obr


Slovensko- moja vlasť

V mesiaci jún sme sa venovali téme Slovensko- moja vlasť. Deti sa naučili hlavné mesto Slovenska, vedeli že rieka Dunaj preteká cez Bratislavu. Nezabudli sme spomenúť hlavu nášho štátu p. prezidentku Zuzanu Čaputovú, naučili sme sa národnú hymnu ,,Nad Tatrou sa blýska“.

Na začiatku týždňa sa deti vybrali na obecný úrad. Pani matrikárka im ukázala pečať, mohli si prezrieť miestnosti a taktiež aj kanceláriu odkiaľ pán starosta pracuje. Deťom sa na obecnom úrade veľmi páčilo.

V závere týždňa sme spoznávali hrady a zámky a stali sa naozajstnými turistami. Navštívili sme Oravský hrad. Pri bráne nám čakala p. sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala celou prehliadkou. Videli krásne nádvorie, obrazy panovníkov, maľby na stenách, historický nábytok, zvieratká a mnoho ďalších zaujímavostí. Výlet sme ukončili posedením na zmrzline, na ktorej si všetci pochutnali. Bol to veľmi pekný týždeň plný zážitkov.

Katarína Matláková

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Koncoročný výlet na Habakuky a Donovalkovo

V piatok 24.06.2022 sa naša škôlka spoločne aj s niektorými rodičmi vybrala na výlet na Donovaly do rozprávkovej dedinky Habakuky a do hlavného mesta detí DONOVALKOVA. Autobus nás všetkých ráno o pol 8 vyzdvihol na parkovisku pri Jednote a bezpečne prepravil do cieľa našej cesty na Habakuky. Pred samotnou prehliadkou rozprávkovej krajiny sme sa ešte posilnili dobrotami, ktoré nám maminky a ockovia nabalili. Na začiatku nám prezlečené rozprávkové bytosti porozprávali o tejto rozprávkovej krajine a povedali nám, čo nás čaká pri prehliadke rozprávkovej dedinky. Navštívili sme obydlia známych rozprávok od Pavla Dobšinského a spoločne sme v nich hľadali čaro rozprávok, prezerali si rôzne vzácne predmety a výstavné kúsky (hudobné nástroje, zvončeky, rôzne druhy vlny, tvorivú výtvarnú dielňu Negrambľoša, múzeum Svetozára Stračinu). Ujo remeselník v domčeku krásnych zvončekov nám ukázal výrobu zvončekov a oboznámil nás aké zvieratká ich potrebujú. Ale to už prišiel čas na prvú rozprávku o zlatej priadke. Rozprávkové bytosti nás bubnom zvolávali, ku rozprávkovému domčeku, aby sme si posadali na drevené lavičky. A rozprávka sa mohla začať. Deti boli úplne zaujaté dejom rozprávky a pomáhali chudobnej dievčine Hanke uhádnuť meno zázračného škriatka Martinka Klingáčika. A nakoniec sa to veru podarilo.... to bolo radosti, že Hanku škriatok neuniesol. Hanka sa deťom poďakovala a spoločne sme sa vybrali na veľké ihrisko, kde sa deti dosýta vyšantili. Deti si mohli za zmenené habakuky zakúpiť magnetky alebo iné drobnosti v predajni suvenírov. Potom sme sa presunuli na druhú rozprávku O zázračnej fazuľke a po nej nás čakal chutný obed v hodovni. Po obede nás začali zvolávať na tretiu rozprávku O medovníkovom domčeku do čarovného lesíka. Deťom sa posledná rozprávka veľmi páčila, zapojili sa tancom aj spevom a tak pomohli Jankovi a Marienke napiecť medovníky, ktoré z chalúpky zjedli. Po tejto rozprávke sme sa s rozprávkovou dedinkou rozlúčili a ešte pred odchodom sa s rozprávkovými bytosťami odfotili. Tu ale náš výlet ešte nekončil. Po Habakukoch nás ešte čakala prehliadka hlavného mesta detí - „Donovalkova“, spolu s animátormi, ktorí už na deti čakali a porozdeľovali si ich do troch skupín. Vstúpili do mestečka, kde na nich čakalo 23 domčekov zmenšených tak, aby reálne zapadli do detského sveta a mohli ho objavovať. Deti prešli kinom, nemocnicou, poštou, bankou, galériou, čerpacou stanicou, hasičskou zbrojnicou, autoservisom a ďalšími rozprávkovými, miniatúrnymi domčekmi. Dokonca tam na nich čakala kontaktná ZOO, kde mohli zvieratká nakŕmiť a pohladkať spolu s animátormi. Nechýbalo ani dopravné ihrisko, kde sa deti naozaj vybláznili a každé dieťa dostalo aj svoj vlastný vodičský preukaz. Po prehliadke s animátormi sa mohli deti voľne pohrať a preskúmať všetky domčeky, ktoré ich zaujímali. Interaktívny areál ponúkol deťom kopec zábavy a tvorivosti, vyskúšali si nielen množstvo rôznych povolaní, ale aj aké to je starať sa o mini zvieratká a šoférovať podľa skutočných pravidiel cestnej premávky. Cesta domov ubehla pokojne, niektorí od únavy zaspali, iní si spievali a rozprávali dojmy z vydareného výletu.

Mgr. Mária Jurigová

obrobrobrobrobr
obr


Rozlúčka so školským rokom v malej triede

S deťmi v malej triede sme sa so škôlkárskym rokom rozlúčili spolu s maminami. Od rána mohli ostať v triede, aby sa s deťmi pohrali, porozprávali s pani učiteľkami a medzi sebou navzájom. Po spoločnom hraní, rozprávaní sa a občerstvení deti maminám krásne zaspievali a zatancovali. Potom si s pani učiteľkami posadali do kruhu a spoločne zhodnotili celý rok. Spočítali koľko mesiacov spolu chodili do škôlky, čo všetko zažili, čo sa naučili a čo všetko povyrábali. Pani učiteľky im venovali Pamätný list s básničkou a s fotografiami zo škôlkárskeho roka a silno ich vystískali. Spoločne sme si zaželi krásne prázdniny plné zábavy a pohody.

Tešíme sa na všetkých opäť v septembri.

Mgr. Katarína Orelová

obrobrobrobrobr
obr


Rozlúčka s predškolákmi


Krížom- krážom, hakom- bakom ,
bol som dobrý predškolákom ,
už ma čaká prvá trieda,
ceruzka aj biela krieda...

Tak ako aj po minulé roky, aj tento školský rok zakončili naši predškoláci rozlúčkou s MŠ. A veru nie hocijakou. V prekrásne ozdobenom altánku pri škole sa v odpoludňajších hodinách stretli rodičia, učiteľky a deti. Atmosféra bola príjemná, predkávaná bohatým a zaujímavým programom, ktorý si pripravilo 11 lúčiacich sa predškolákov z triedy MRAVČEKOV. S deťmi sa prišla rozlúčiť aj pani riaditeľka ZŠ s MŠ ktorá každému predškolákovi odovzdala Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania. Potom sa deťom prihovorila p. zástupkyňa MŠ a nakoniec pani učiteľka triedna so slzami na krajíčku podala každému ,, MRAVČEKOVI“ tašku s prekvapením. Aj na detských líčkach bolo badať smútok či dojatie. Úsmev sa však rýchlo vrátil. Nasledovala voľná zábava, deti tancovali, užívali si bublinkovú šou a pochutnávali si na zmrzline, ovocí a sladkých mafinách.

Rozlúčku so škôlkou zakončili sľubom predškoláka.
„Sľubujem tu pred Vami,
že táto ceruzka mi pomocníkom bude,
šlabikár veľkým bratom,
školská taška kamarátom.
Sľubujem, že sa dobre učiť budem
A svojim rodičom, len radosť robiť budem.
Tam mi ceruzka pomáhaj! “

Anna Suľová

obrobrobrobrobr
obr


Prečo nám v dnešnej dobe pribúdajú znudené deti a deti bez záujmu?

Prečo nám v dnešnej dobe pribúdajú znudené deti a deti bez záujmu?

Na túto otázku si dáva odpoveď čoraz viacej rodičov. Prečo sa naše deti nevedia zabaviť samé, veď v dnešnej dobe existuje toľko možnosti, čo môžu podniknuť a majú kopec hračiek a technológií. Povieme si, veď my sme v našej dobe skoro nič nemali a aj napriek tomu sme boli šťastnejší a nepoznali sme, čo je to nuda. Čo môžeme urobiť preto, aby sme naším deťom pomohli aspoň trochu zatočiť s nudou? Victoria Prooday, kanadská psychoterapeutka spolupracuje s deťmi, rodičmi a učiteľmi po celom svete. Počas svojej praxe zistila, že každý rok pribúdajú deti, ktoré sú sociálne a emocionálne nezrelé, narastá počet žiakov, ktorí majú nejakú poruchu učenia alebo rôzne iné diagnózy. Upozorňuje hlavne na to, že vonkajšie podnety môžu detský mozog nielen posilniť, ale aj oslabiť. Aj keď často máme ti najlepšie úmysly, formujeme mozog detí aj nesprávnym spôsobom. Pri výchove by sme mali uvedomovať niektoré chyby, ktoré často robíme.
1. Deti dostávajú všetko hneď a bez čakania - je dôležité, aby dieťa vydržalo aspoň pár minút čakať a znášať aj nepohodu, je to dôležitý kľúčový faktor úspechu v budúcnosti. Ak rodičia plnia požiadavky dieťaťa hneď, robia ho šťastným len na chvíľu. V budúcnosti môžu byť nešťastné a vôbec nedokážu fungovať pod stresom, či znášať aj tú najmenšiu frustráciu.
2. V tomto svete vládnu deti a presne určujú rodičom, čo majú pre urobiť, kde majú s nimi ísť, čo im majú kúpiť. Dieťa by si malo povedať svoj názor a aj aké sú jeho pocity, ale v konečnom dôsledku ho musíme usmerniť my, jeho najbližší. Ak chceme v živote dosiahnuť nejaké ciele, nerobíme len to, čo chceme robiť, robíme aj veci, ktoré nás robiť nebavia.
3. Deti milujú svoj svet zábavy a nezapájame ich do každodenných povinností – žijeme akoby v dvoch svetoch. Deti majú svoj svet zábavy a rodičia zase svet práce. Deti málo pomáhajú rodičom s domácimi prácami, pretože im chcú rodičia dopriať šťastné detstvo. Victoria Prooday, upozorňuje, že tieto základné domáce práce trénujú mozog tak, aby mohol fungovať aj vtedy, keď je „nuda“, a aj v škole pri plnení povinností. Neskôr, keď začnú deti chodiť školy a majú sa učiť nové veci, prvé čo im napadne je, že to nemôžu urobiť, lebo je to príliš ťažké alebo nudné. Prečo sa to deje? Pretože ich mozgové bunky zamerané na prácu neboli trénované, keďže sa mi ponúkala iba nekonečná zábava.
4. Dovolíme, aby deti trávili veľa času s technológiami – po niekoľkých hodinách prežitých s tabletom alebo s mobilom je pre školákov náročné, aby spracovali informácie, ktoré dostanú od učiteľa, pretože ich mozog je zvyknutý na vysokú dávku stimulácie. Súvisí s tým aj nedostatočná emocionalita od rodičov, keďže deti sú pomerne dlhší čas spojené s technológiou. Nemali by sme zabúdať, že emocionalita je veľmi dôležitá pre ranný vývin detského mozgu.
5. Deťom obmedzujeme sociálnu interakciu – bojíme sa pustiť dieťa bez dozoru von, a tak im dáme do ruky tablety alebo iné hračky. My rodičia sme často natoľko zaneprázdnení, že nemôžeme ísť s nimi von. Technológie a nedostatok pobytu von spôsobuje menej komunikácie medzi rovesníkmi a dospelými, problém sa vyjadriť vo vetách a v konečnom dôsledku stratu záujmu o rovesníkov. K zdravému napredovaniu dieťaťa sú potrebné aj rozvinuté sociálne zručnosti, ktoré musíme neustále trénovať ak chceme aby bolo naše dieťa spoločenské.

Aj napriek zhoršujúce situácii, ktorá vo svete vládne chcem povzbudiť rodičov k tomu, aby sa snažili vychovať šťastné a spokojné deti. Pomôžu Vám k tomu aj tieto jednoduché kroky:
• Nebojte sa deťom stanoviť hranice – veľmi to potrebujú, aby boli spokojné. Navrhnite im napr. čo budú jesť, večernú siestu do 8 a potom do postele, čas strávený pred televízorom alebo na tablete... Myslite na to, čo je dobré pre nich, nie o tom, čo si želajú deti. Aj keď možno budú spočiatku nahnevané, neskôr sa nám za to poďakujú.
• Trénujte trpezlivosť – deti sa musia učiť čakať. Je poriadku keď sa dieťa aj chvíľu nudí, to predsa predstavuje prvý krok ku kreativite. Postupne zvyšujte čas, kedy musia čakať medzi „ja chcem“ a „ja dostanem“,
• naučme dieťa pomáhať v domácnosti – môžeme aj spoločne s ním prestierať stôl, pripraviť jedlo, ustlať posteľ, skladať prádlo, nechať o upratať si izbičku.
• Naučte čo sociálnym zručnostiam – poprosiť, poďakovať, robiť kompromisy, pochváliť druhých, deliť sa, prehrávať
• Viac sa zblížme so svojimi deťmi a nedovoľme im tráviť veľa času s technológiami– prekvapme svoje deti, vymýšľajme športové akcie, nechajme im sladký odkaz pod vankúšom, choďte sa bicyklovať, plávať, na dlhú prechádzku.

Dodržiavanie uvedených pravidiel pomáha deťom v tom, aby boli v živote úspešné a šťastné.

Mgr. Mária Jurigová

Ako sa zabaviť s deťmi počas letných prázdnin

Prichádza leto a sním aj dlhé letné prázdniny a my si už možno teraz trápime hlavu, čo ideme vymyslieť, aby sa naše deti počas letných prázdnin nenudili a robili niečo zmysluplné.

Je veľmi veľa možností ako môžeme s deťmi prežiť leto, ale v dnešnej dobe sa treba pozerať aj na finančnú stránku a siahnuť aj po možnostiach, ktoré nás veľa nestoja a deti sa pri tom zabavia a naučia veľa užitočných vecí.
• Chodievajte s deťmi do parku a využívajte detské ihriská – dnes sú ihriská zariadené rôznymi hojdačkami, preliezkami, kolotočmi dokonca aj športovými plochami, kde sa dá naozaj s deťmi dosýta vyblázniť.
• Navštívte lesné chodníky – existujú aj ľahšie zvládnuteľné trasy a náučné chodníky, ktoré sa dajú absolvovať s deťmi. Môžeme spojiť turistiku aj s čítaním textu na náučných tabuliach, hrajte sa spolu rôzne hry v prírode, sledujte stopy zvierat, počúvajte spev vtákov, foťte prírodu, spoločne objavujte čaro ukryté v prírode. Neskôr si môžete fotky vytlačiť a vytvoriť si vlastnú knižku z prázdnin, ktorú deti určite ocenia.
• Choďte k jazierkam a priehradám – niekedy stačí aj lesný potôčik, je tam nielen tichšie a čistejšie, ale deti sa tam môžu hrať rôzny hry, ktoré sa v aquaparkoch hrať nemôžu – voľné behať v potoku, hádzať kamene do jazera (žabky), púšťať si loďky dolu prúdom, urobiť si z kameňov svoju vlastnú priehradu, pozorovať žubrienky, rybky, zahrať sa na prieskumníkov.
• Navštívte hrady, múzeá – je veľa múzeí a hradov, kde si deti do sýtosti môžu rozvíjať fantáziu, spoznávať záhadné zákutia a preskúmať, čo všetko ukrýva. Často sa tu organizuje aj množstvo zábavných podujatí a súťaží.
• Absolvujme s deťmi cyklotrasu – nie je nič lepšie ako keď si spoločne sadneme s deťmi na bicykel a vyberieme sa spoznávať blízke okolie, ideálne je, keď sa po ceste zastavíme pri lesnom potôčiku alebo jazierku a trošku sa osviežime. Vhodné je, keď si vyberieme označené cyklotrasy, aby sme boli v kľude a nemuseli sa obávať áut na cestách.
• Nocovať v záhrade v stane môže byť veľká zábava a zážitok pokiaľ to spojíme s večernou opekačkou alebo zavoláme kamarátov zo školy. Večer môžeme spojiť s hraním zábavných spoločenských hier, maľovaním spoločného obrázka, rozprávaním príbehov pri ohni a pozorovaním nočnej oblohy.
• Prechádzka spojená s piknikom v prírode môže byť veľmi príjemným rodinným zážitkom.
• Spoločne varte netradičné jedlá – nie len v kuchyni ale aj pri ohni vonku sa dá zažiť kopec zábavy. Deti veľmi radi experimentujú s potravinami, kedy najviac popustia uzdu svojej fantázie.

Snažme sa čo najviac času stráviť vonku, pri vode, na záhrade, v lese, hrajme sa so svojími deťmi, keď budeme mať trochu voľného času a hlavne im nedovoľme aby sa nudili alebo trávili veľa času s mobilmi v ruke a za počítačom. Príroda nám ponúka naozaj neskutočne veľa príjemných, nezabudnuteľných zážitkov.

Mgr. Mária Jurigová

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr