Máj 2022

,,DEŇ MATIEK“


ĽÚBIM KVETY, ĽÚBIM VTÁČKY,
KAŽDÚ HRAČKU MALIČKÚ,
LEŽ NAJRADŠEJ ZO VŠETKÉHO
ĽÚBIM SVOJU MAMIČKU.

„DEŇ MATIEK“ je ten čas povedať mamkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďačnosť za všetko, čo pre nás robia. Naše deti ani tento rok nezabudli na ,,Deň matiek“. Druhý májový týždeň deti boli veľmi usilovné, tvorili darčeky z lásky pre svoje mamičky k ich sviatku. Deti sa už nevedeli dočkať piatku a pri odchode im darčeky odovzdali. Aj takto im vyjadrili, čo pre nich znamenajú a ako veľmi ich ľúbia, lebo mamky si to zaslúžia. Vyrobili im pohľadnicu, v ktorej ich čakalo milé prekvapenie ,,Pozvánka na čaj“, sladkú lízanku, deti namáčali jahodu v čokoláde a najmilší darček, ktorý určite niektoré maminky ocenili, bol darček v podobe poukazu. Niektoré maminky poukaz aj využili. Oliverko vybral riad z umývačky a popostielal. Tamarkina maminka využila poukaz ,,Raňajky do postele“ a Tamarka samozrejme úlohu splnila. Pripravila chlebík s maslom. Jessica dostala úlohu poskladať ponožky a taktiež pripraviť raňajky do postele. Zojka dokonca umývala okná, pomáhala maminke pri varení rizota a umývala a utierala riad. Matúško taktiež maminke pripravil raňajky do postele a Timko pomáhal pri upratovaní, utieral prach a povysával si izbičku. Ostatné maminky poukazy určite ešte využijú. Bol to veľmi milý darček pri ktorom sa deti učia pomáhať v domácnosti. A to nebolo všetko, prišla nedeľa a v kultúrnom dome pre maminky čakalo ďalšie prekvapenie. Deti si pripravili pestrý program, potešili svoje mamičky básňami, pesničkou a pekným tančekom, ktoré s nimi pripravili pani učiteľky. Program sa všetkým veľmi páčil, o čom svedčil potlesk od mamičiek, babičiek a ostatných hostí. V mene celého kolektívu MŠ Vám prajeme, aby ste zo svojich detí mali vždy radosť.

Mamičky, ďakujeme!

Anna Kramárová

obrobrobrobrobr


Návšteva 1. ročníka

Naším predškolákom sa pobyt v materskej škole kráti a čochvíľa budú z nich veľkí prváci. Preto sme sa rozhodli navštíviť žiakov z prvej triedy. Na úvod sa každé dieťa predstavilo, deti z prvej triedy nám ukázali ako sa za tento rok naučili čítať a prečítali nám krátky príbeh ,, O Červenej Čiapočke“. Predškoláci pozorne počúvali a po prečítaní príbehu sa snažili odpovedať na otázky. Spoločne sme si zaspievali piesne, zarecitovali básne a presunuli sme sa ku stolom, kde sme vytvárali kvety z farebných papierov. Deti usilovne pracovali v skupinkách a vytvorili si kvetinovú záhradku priateľstva. Na záver sme deťom poďakovali za krásne strávené dopoludnie. A naši predškoláci? Už sa veľmi tešia, že aj z nich budú šikovní školáčikovia.

Katarína Matláková

obrobrobrobrobr


Máj v malej triede

Mesiac máj sa spája s mesiacom lásky. Preto sme aj my tento mesiac z lásky k mamičkám začali s nácvikom programu k sviatku Dňa matiek. Deti si pre mamičky pripravili básničky, piesne a tanec. Všetko čo sa naučili ukázali svojim mamičkám na vystúpení v Kultúrnom dome. Počas celého týždňa deti z lásky pre svoje mamičky nie len nacvičovali program, ale aj vytvorili viacero darčekov, ktoré po vystúpení darovali svojim mamičkám. Mesiac máj sa vyznačuje aj tým, že príroda sa prebúdza a krásne kvitnú niektoré kvety. Deti počas tohto mesiaca spoznali rôzne druhy záhradných a lúčnych kvetov. V druhej polovici mája sa deti oboznámili s niektorými druhmi živočíchov. Začali s oboznamovaním živočíchov, ktoré žijú pri vode. Počas tohto týždňa sme sa s deťmi vybrali na prechádzku k vode. Deti mali možnosť pozorovať niektoré druhy živočíchov. Prechádzka sa deťom veľmi páčila. Mesiac máj sme ukončili s témou Domáce zvieratá. Počas tohto týždňa si deti osvojili názvy domácich zvierat a ich mláďat. Niektoré zvieratá sme spoločne vytvorili z papiera. Navštívili sme aj ovečky, z ktorých sa deti veľmi potešili.

Mgr. Nikola Habláková

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr