Apríl 2022

Deň Zeme

V našej škôlke sa snažíme žiť tak, aby každý deň bol dňom Zeme. Vzťah k prírode deti získavajú predovšetkým každodenným pobytom von, hraním sa a tvorením z prírodnín, využívaním odpadového materiálu, triedením odpadu, či zbieraním odpadkov v okolí školy. Deti tiež vedieme k šetreniu vody a energií a čítame si spolu detské knihy o životnom prostredí.

Je však dobré si z času na čas pripomenúť význam našej Zeme. 22. apríla sme si rozprávali aká je naša planéta pre nás dôležitá, rozmýšľali sme čo by sme spoločne mali robiť, aby sme jej pomáhali a symbolicky sme si ju uctili.

Deti sa od rána mohli zapojiť do niekoľkých tvorivých aktivít zameraných na Deň Zeme. Niektorí lepili kúsky zeleného krepového papiera na namaľovanú papierovú zemeguľu. Iní kreslili ako sa máme a nemáme správať v prírode. Ďalší zas spolu s pani učiteľkou vymiešali múku, soľ a vodu na slané cesto, ktoré vyvaľkali a vykrajovali krúžky. Tie po vyschnutí namaľovali farbami zemegule a vyrobili si z nich prívesky, s ktorými odchádzali domov.

V školskom lese sme si spoločne precvičili celé telo aj správne dýchanie. Vystískali sme stromy za to, že nám dávajú kyslík a načerpali sme z nich energiu. Deti hádzali šiškami na cieľ a z prírodnín vytvárali obrázky. V školskom altánku si vyskúšali maľovanie na kamene. Mohli si namiešať vlastné prírodné farbivo, čiže blato a pomocou vetvičiek, paličiek či štetcov maľovať na výkresy.

Tak, ako sa spieva v piesni Dokolečka dokola, že sa chytili stromy v lese, kvietky, zvieratká aj deti všetkých pletí, aj my sme sa nakoniec spoločne pochytali a zaspievali sme túto pieseň našim stromom, rastlinám a zvieratám.

Mgr. K. Orelová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr