Január 2022

Január v malej triede

Po prázdninách nás deti vítali s úsmevmi na tváričkách, rozprávali o darčekoch a zážitkoch a bolo ich neúrekom. Šimonko nám milo prekvapil, lebo sa od nového roku vie bez pomoci obliecť aj vyzliecť. Začiatok nového roku sme s deťmi venovali prehlbovaniu a poznaniu časových vzťahov – deti pomenovali činnosti, ktoré robia doma a ktoré v materskej škole. V rannom kruhu si opakujeme dni v týždni a mesiace v roku. Učili sme sa rozlišovať pracovné dni a dni počas víkendu. Spoločne sme oslávili Dankove narodeniny. Rozlišovali sme živú prírodu od neživej, pokusom sme zisťovali vlastnosti zamrznutej vody, maľovali sme na kamienky. Prostredníctvom rozprávky O paličke a kamienku sme poukázali na vhodné a nevhodné správanie. Spoznávali sme lesné zvieratká, pozorovali sme stopy v snehu. Rozvíjali sme si jemnú motoriku maľovaním, strihaním, lepením a skladaním papiera. No a najväčšiu radosť sme mali zo snehu. Každý deň na pobyte von sme sa spúšťali na klzákoch, robili sme anjelikov, lopatkovali, prehŕňali a dokonca sme aj pomáhali ujovi školníkovi odhrabávať sneh.

Katarína Orelová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Hľaďte deti husto sneží


Hľaďte deti husto sneží,
Malý zajko poľom beží.
Hopi sem a hopi tam,
Kdeže sa len podieť mám.

V mesiaci január sme sa venovali téme ,, Lesné zvieratá“. Vytvorili sme si pojmovú mapu. Deti pomenovali zvieratá na obrázku, pokúsili sa ich jednoducho opísať. Pozorne si všímali zvieratá žijúce v lese- ich stavbu tela, jeho pokrytie, farbu a podobne. Pokúsili sa porozprávať v čom sa navzájom od seba líšia, akým spôsobom žijú, čím sa živia prípadne, kde bývajú.

Na pobyte vonku sme navštívili vežu poznania. Deti mali možnosť vidieť na obrázku zvieratá a stopy ktoré im patria. Pri prechádzke sme narazili na stopy v snehu. Deti boli z prechádzky nadšené a nájdené stopy hravo priradili zvieratku.

Nezabudli sme ani na vtáčiky a starostlivosť o ne. Spoločne sme im pripravili pochúťku z bravčovej masti a semienok, ktoré sme vyvesili na stromy.

Katarína Matláková

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr