September 2017

Bábkové divadlo : „Smeti patria do koša“

Dňa 28.09.2017 našu MŠ navštívil bábkoherec z Piešťan a zahral deťom bábkové divadlo „Smeti patria do koša“. Deti boli plné očakávania. Potom sa hravou formou oboznámili s triedením rôzneho odpadu ( papier, sklo, plast, bioodpad..) do farebných nádob. Nakoniec si spolu s bábkohercom zaspievali pieseň „Raz ja, raz ty“.

Ťapajnová Katarína

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr