Apríl 2018

Aj my vieme separovať

Spolu s deťmi sme zistili, že v odpadoch, ktoré vyhadzujeme do koša, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré sa ešte dajú spracovať a vyrobiť z nich nové ekologické výrobky napr. zošity, papier atď.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr


Detská radosť pri jarnej prechádzke lesom

Tak ako každý deň, aj v takúto obyčajnú stredu sa malí škôlkári tešili do škôlky. Ich radosť bola úprimná a o to väčšia, keď sa po desiate dozvedeli, že v takýto krásny, slnečný deň pôjdu na prechádzku do lesa. Deti boli nadšené, ich očká žiarili a nemohli sa už dočkať, kedy opustia brány školy a pôjdu za nečakaným dobrodružstvom do lesa. V lese okrem poznávania prírody mali deti postarané aj o zábavu. Pani učiteľky im povedali, aby pozbierali šušky zo zeme a poukladali ich do kruhu. Potom každý malý škôlkár zobral šušku do ruky a snažil sa trafiť do šuškového terča.

Okrem zábavy sa však deti naučili čo robiť v prípade úrazu. Učiteľky im ukázali ako pomocou šikovného poskladania rúk vytvoriť stoličku a preniesť zraneného .

Anna Suľová

obrobrobrobrobr


EKO – HRY

Dňa 24. 4. 2018 sme si pripomenuli DEŇ ZEME. Jeho zmyslom bolo upriamiť na problém znečistenia prírody no v neposlednom rade na triedenie odpadu. Aj naši najmenší sa vybrali za vežou poznania, kde si prezerali a pomenúvali rastliny, stromy, huby a taktiež zvieratá, ktoré trpia za našu ľahostajnosť. Deti hádali hádanky, za ktoré dostávali pečiatky. Pri prechádzke školským areálom zbierali odpadky, ktoré lepili na plagát „ Naša planéta Zem “. Na záver boli deti odmenené medailou a sladkou odmenou. V detských očiach žiarila radosť a nadšenie.

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobrobr


Deň Zeme

Dňa 25 apríla sa naša materská škola presunula do priestorov školskej záhrady, kde sme si s deťmi rozprávali, aké je dôležité chrániť našu prírodu, aby sme udržiavali poriadok a čistotu na našej planéte Zem, ale hlavne prostredie v ktorom žijeme . Deti prostredníctvom edukačných aktivít spoznávali našu planétu Zem – vďaka improvizovanému divadielku, ktoré zahrali naše pani učiteľky, a zbieraním odpadu v okolí školy, si uvedomovali aké je dôležité chrániť prírodu, vyjadrovali svoje názory a postrehy. Cieľom nášho Dňa Zeme bolo rozvíjanie a utváranie environmentálneho cítenia u detí.

Michaela Michalková

obrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr