Marec 2018

Starostlivosť o vtáčatká v zime


Zima vbehla za vrátka ,
Vyplašila vtáčatká.
Sneh sa sype , vietor hudie,
Čo len s nami teraz bude ?
Nezhyniete moji malí ,
Kŕmidlo sme na strom dali .

Deti si počas týždňa utvárali pozitívny vzťah k zvieratkám a vtáčikom . Uvedomovali si význam starostlivosti človeka o voľne žijúcich zvieratách a vtáčikoch, najmä v zimnom období . Usilovne zhotovovali kŕmidlá , ktoré sme potom spolu zavesili na strom . V detských očiach zažiarilo nadšenie a spokojnosť z vykonanej práce .

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobrobr


Sám sebe vydavateľom i ilustrátorom

V mesiaci marci 2018 každý predškolák dostal šancu, aby sa prejavil ako spisovateľ a ilustrátor knihy pod názvom „Moja kniha“. Deti v domácom prostredí spolu s rodičmi si prečítali maľované čítanie s názvom: „Trpezlivosť ruže prináša“. Pretože je potrebné, aby sa u detí predškolského veku rozvíjala predčitateľská gramotnosť v spojení hovorenia, počúvania, čítania, písania, ktoré sú sprevádzané myslením, porozumením a chápaním. Potom deti originálne spracovali tému o rodine a ukázali, že písanie o obyčajných veciach, hračkách vedia spracovať zaujímavým spôsobom. „Moja kniha“ podporila komunikačné zručnosti detí, rozvíjala slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť a podnecovala tiež záujem o čítanie (napr. hracia kocka s rozprávkou „Tri prasiatka“– vhodná na hľadanie podobného obrázku na štvorcovej sieti a potom rozprávanie textu rozprávky podľa obrázku, ktorý „padne“ na kocke. Niektoré deti spracovali obsah knihy „na jeden nádych“, iné deti sa k napísanému textu často vracali. Hneď po napísaní a nakreslení ilustrácií deti mali pocit, že kniha je dokončená a čím prv musí ísť „von“ pred učiteľskú porotu. Nakoniec každého súťažiaceho čakala zaujímavá odmena.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobr


Marec mesiac kníh

Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta . A v tomto svete sme sa ocitli spolu s našimi škôlkármi dňa 23.3.2018 . Pozerali sme si knihy rozprávkové , dobrodružné , zábavné aj záhadné . Veru , v takej knižnici si každý niečo nájde. A nielen v marci – mesiaci kníh . Kedykoľvek počas školského roka si môžeme hocijakú knihu požičať a ocitnúť sa tak v zázračnom svete.

Anna Suľová

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr