December 2017

Mikuláš


Mikulášku dobrý strýčku ,
modlím sa ti modlidbičku .
Zlož tú svoju plnú tašku ,
daj nám z darov tvojich trošku ...

Ako každý rok , tak aj tento našu materskú školu navštívil sv. Mikuláš a priniesol batoh plný sladkých balíčkov. Po príchode, deťom porozprával o tom ,kto bol sv. Mikuláš, ako žil , kto boli jeho pomocníci . Na záver mu deti zarecitovali a zaspievali a sv. Mikuláš ich za to odmenil .

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobr


Pečenie medovníkov


Ja som malý vinšovník,
šťastie, zdravie prajem .
Ak mi dáte medovník ,
veselo si zajem.

Dňa 19.12.2017 sa aj naša materská škola premenila na vôňu vianočnej atmosféry a tak ako naše mamičky , aj detičky sa spolu s p. učiteľkami pustili do pečenia medovníčkov . Deti usilovne vaľkali cesto , vykrajovali rôzne vianočné vzory a ukladali ich na plech . Medovníčky piekli s veľkou láskou , lebo vedeli , že ich podarujú svojim najbližším .

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobr


Besiedka

Posledný týždeň pred začiatkom zimných prázdnin sa v našej Materskej škole konala vianočná besiedka. Pre našich rodičov a starých rodičov sme si pripravili milé scénky s vianočnou tematikou.
„Búvaj, dieťa, krásne,
uložené v jasle.
Búvaj, búvaj, pachoľa,
milostivé Jezuľa,
budeme Ťa kolísať,
aby´s mohol dobre spať.
Ježišku náš milý,
aby sa Ti snili
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.“

Koledou sme oficiálne otvorili besiedku, v ktorej ako prvý vystupovali naši najmladší škôlkari, ktorí si pre rodičov pripravili básničky a vianočný tanček. Za odvahu a výborné podanie im patrí veľká pochvala. Takisto sa nedali zahanbiť starší škôlkari, ktorí pod vedením pani učiteliek zarecitovali krásne veršíky a piesne, a tiež za výborne zvládnutý tanec. Ich nadšenie sa prenieslo aj na nás pedagógov a rodičov. Besiedku sme uzavreli spoločnou piesňou Tichá noc, ku ktorej sa pridali aj rodičia. Na konci sa ponúkali medovníčky, ktoré naši šikovní škôlkari sami napiekli. Besiedka sa vydarila nad očakávania, a už teraz sa tešíme a pevne veríme, že sa takto o rok stretneme znovu.

Michaela Michalková

obrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr