Október 2017

Turistická vychádzka

Na známosť sa všetkým dáva , že v jeseni lístie opadáva . Šu-šu šumia vetvičky , vraj naplnia košíčky . Slniečko sa raduje , šarkan s vetrom tancuje.

V mesiaci október sa deti spolu s pani učiteľkami stali bádateľmi a objavovali krásy okolitej prírody, zbierali jesenné plody , pozorovali zmeny v prírode . Cieľom turistickej vychádzky bolo vzbudiť u detí záujem o všetky krásy ktoré nám príroda ponúka a taktiež podporiť zdravie a pohyb .

Michaela Michalková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Šarkaniáda

Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia alebo stačí len pohľad na lietajúceho šarkana , ktorý brázdi na tmavej oblohe.

Dňa 20.10.2017 sme sa spolu vybrali na kopec púšťať svojich vlastnoručne vyrobených šarkanov.

Na záver boli deti odmenené sladkou odmenou .

Katarína Ťapajnová

obrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr