Máj 2016

Deň matiek v MŠ

„Rozkvitli púčky ružové, slnko ich nežne hladká. Tie púčky sme my, detičky, to slnko si ty, mamka.“ Dňa 3.5. 2016 sme v našej MŠ privítali naše milé mamičky, s ktorými sme oslávili DEŇ MATIEK. Všetky deti sa na túto udalosť pripravovali už dlhší čas. Pripravili sme si pásmo básní, piesní, ktoré staršie, ale i mladšie deti ukončili milým tančekom. Nakoniec všetky deti odovzdali svojim mamičkám milý darček „KYTIČKA PRE TEBA MAMIČKA“. Nezabudli sme ani na malé občerstvenie. Deti našej MŠ vystúpili so svojím kultúrnym programom dňa 8.5. 2016 aj v Kultúrnom stredisku v Dlhej nad Oravou, kde pozdravili mamičky z celej obce.

Anna Suľová

obrobrobrobrobr


Tematická vychádzka ku „kalúbke“ – 16. 5. 2016

Aj deti z MŠ vedia, že voda je neoceniteľný zdroj potrebný pre náš život. Zistili, že voda a jej okolie je tiež domovom mnohých živočíchov, ako sú ryby, žaby, ale aj drobný hmyz, čo ukázali vo svojich výtvoroch plných spomínaných živočíchov. Deti neboli len tichými pozorovateľmi. Počas vychádzky obcou sa zastavili pri malej vodnej nádrži, ktorú tunajší obyvatelia nazývajú „kalúpka“ (kadlúbka). Deti sa od tety Daňkovej dozvedeli, že v minulosti slúžila ako vtedajšia práčovňa, kde chodili miestne ženy prať. Okolie kadlúbky vyčistili od pohodených odpadkov, pretože vedia, že aj týmto spôsobom sa môžeme starať o našu vodu. V triede svojej materskej školy sa s pani učiteľkami rozprávali o šetrení vody. Žabka Bupi, ktorá sa na nich usmieva pri umývadle im denne pripomína, že vodou neplytváme.

Anna Suľová

obrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr