December 2015

Do škôlky prišiel Mikuláš

7. 12.2015 zavítal do materskej školy svätý Mikuláš. I keď bez snehu a mrazu a koča, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou. Deti dokázali vo svojom programe, že sa na príchod sv. Mikuláša veľmi tešili. Odmenou za námahu bol potlesk a sladká odmena z rúk samotného Mikuláša Rozhovor so sv. Mikulášom o jeho živote zanechal u detí neopakovateľné dojmy a radosť z tejto čarovnej chvíľky.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr
obr


Vianoce 2015 v našej škôlke

Na Vianoce sa deti veľmi tešia. Je to čas, keď rodičia spolu s deťmi trávia predsviatočné chvíle aj v materskej škole V tomto roku sviatky pokoja a lásky deti spríjemnili rodičom tanečným pásmom „O snehuliakoch a zime“ a básňami a piesňami o Vianociach, vianočných zvykoch a symboloch na dedine pod názvom „Povedzte nám pastierkovia“.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr