November 2015

Škôlkari v základnej škole

Dňa 3.11.2015 škôlkari sa vydali na cestu do 1. ročníka .V priestoroch základnej školy znela veselá hudba, ktorá oznamovala koniec prestávky. Prostredie 1.triedy upútalo budúcich žiakov lavicami a interaktívnou tabuľou, na ktorej deti čakalo zaujímavé pexeso. Najskôr deti hravou formou spoznávali písmenká M, m . Potom v laviciach spolu s prváčikmi. hľadali a vyfarbili na pracovnom liste písmenká M,m.. Výsledkom ich pracovného snaženia bola farebná „Mašľa“. Pani učiteľky obdarovali deti sladkosťami a prvákov potešila farebná záložka, ktorú im škôlkari darovali do šlabikára. Návštevu ukončili vlastnoručným podpisom na tabuli a spoločným fotografovaním

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr
obrobr


Na stanici

Začiatkom novembra deti šli na návštevu k Brankovej starkej . Dlhú cestu z kopca k železničnej stanici sa deťom oplatilo absolvovať. Pani Rabianská pracuje na železničnej stanici ako výpravca . Na stanici nás čakali zamestnanci železničnej stanice, ktorí nám umožnili spoznať lokalite stanice .Deti uvideli zblízka osobný a nákladný vlak, prácu zamestnancov ŽSR, svetelnú signalizáciu (lampáše farby modrej, zelenej, bielej) rôzne návestné pomôcky – výpravka, ktorou sa vypravujú všetky vlaky.„Železnica je úžasným miestom radostného zvítania sa ľudí. Je to miesto životu nebezpečné, preto na prichádzajúci vlak čakajte aspoň o jednu koľajnicu pred tou, na ktorú vlak prichádza. Môžete padnúť pod vlak, alebo vás vlak môže zachytiť. ale nikdy sa nehraj v blízkosti železničnej trate alebo priamo na nej .Cez železničnú trať vždy prechádzaj iba na to vyhradenými.“ Počas návštevy pani Rabianská deťom zdôrazňovala bezpečnostné pravidlá na železničnej stanici.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr
obr


Na koncerte

Vo štvrtok 26.11.2015 boli deti v kultúrnom dome na výchovnom koncerte na tému „Prvá pomoc“. Prostredníctvom zaujímavých piesní a prezentácie o tiesňovej linke 112, číslach 155,158,150 deti spoznali ich význam. Za pomoci inštruktorky tiesňovej linke, naučili sa správny postup pri poskytovaní prvej pomoci známemu i neznámemu človeku.

Bc. Marta Strapcová

obrobrobrobrobr
obr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr