Máj 2016

Úsmev pre strom

Zamestnanci a žiaci našej školy v Dlhej nad Oravou si veľmi vážia životné prostredie, ktoré ich obklopuje, naša škola je doslova “ školou v prírode.“ Následne si však uvedomujú, že to v budúcnosti nemusí byť samozrejmosťou, a preto sa zapájajú do rôznych environmentálnych aktivít. Aby sa u žiakov vytváral návyk starať sa o svoje prostredie pre život, už vstupný kútik v škole ich upozorňuje na to, ako to v budúcnosti môže vyzerať, keď budeme ľahostajní k tomu, čo máme okolo seba. Polovica stromu žiari odtieňmi zelenej farby, plody sú tiež farebné, voda pri strome je čistá, plná farebných rýb a žiab. Táto polovica znázorňuje prírodu v plnej kráse, krásu prostredia, v akom by sme chceli žiť. Druhá polovica znázorňuje prostredie v odtieňoch sivej a čiernej farby- vyschnutý strom, znečistená voda, uhynuté ryby a žaby. Žiaci tak majú priestor na zamyslenie, že od ich postoja závisí, aká príroda ich bude v budúcnosti obklopovať. Samozrejme, že si vybrali tú prvú polovicu, a tak usilovne separujú a zbierajú papier a učia sa vysádzať nové stromčeky, aby svojím pričinením mali prírodu okolo seba v žiarivých farbách.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobrobr
obrobr


Strom roka

obrobrobr


Úprava chodníkov a zelených plôch

obrobrobrobrobr


Vytvorenie menoviek pre stromčeky

obrobrobrobrobr


Zbieranie odpadkov

obrobrobrobrobr


Starostlivosť o skalku

obrobrobr


Polievanie

obrobrobrobr


Pozorovanie vtákov počas leta

obrobrobrobrobr
obr


Separácia tetrapakov

Žiaci našej školy sa zapájajú do separácie odpadového materiálu medzi, ktoré patria aj tetrapaky. Medzi triedami prebiehala aj súťaž o najlepšiu triedu v zberoch. Týmto sme sa pripojili k ochrane životného prostredia.

obrobrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr