Apríl 2016

Zber odpadkov v okolí školy

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do čistenia a skrášľovania okolia školy. Aspoň týmto malým gestom sa snažíme prispieť k ochrane našej prírody. Myšlienka, ktorá vznikla pred rokmi sa u všetkých teší obľube a vieme, že aj takto môžeme byť užitoční. Dúfame, že obmedzíme tvorbu odpadu v okolí školy a pre žiakov čistenie a zbieranie odpadkov bude prirodzenou súčasťou ich života.

obrobrobrobrobr


Pozorovanie bociana MŠ

Zima vyháňa nejedného vtáka a núti ho prezimovať v teplých krajinách. Medzi nich patrí tiež bocian biely, ktorého sa škôlkari v rámci projektu Zelená škola rozhodli pozorovať. S blížiacou sa jarou a príchodom teplých dní pozorovali miesto jeho doterajšieho bydliska – vysoký komín zdravotného strediska. Tento rok sa však bocian rozhodol, že do svojho hniezda sa už nevráti a tak je miesto na komíne prázdne a čaká na svojho obyvateľa.

Deti sa o bocianovi dozvedeli veľa nového. Je to sťahovavý vták, ktorý sa na svoje miesto vracia začiatkom jari, teda v druhej polovici marca. Svoje hniezda si stavia na vyvýšených miestach, ako sú komíny, stĺpy či veže. Hniezda tvoria konáre, suchá tráva a rôzne špagáty. Bociany znášajú 2 až 5 vajíčok, na ktorých sedia obaja rodičia striedavo. Živia sa najmä žabami, ale aj jaštericami a hmyzom. Bocian odlieta koncom augusta do Afriky. Predškoláci so svojou pani učiteľkou vytvorili maketu bociana, ktorá verne napodobňuje pozorovaného vtáka.

Mgr. Katarína Červeňová

obrobrobrobrobr


Osová súmernosť

obrobrobrobrobr


Význam a ochrana lesa na hodinách SJL

obrobrobrobrobr


Odstránenie háld štrku a hliny

obrobrobrobrobr
obr


Zrekultivovanie pôdy

obrobrobrobrobr
obr


Pripravená pôda, nákup stromčekov a kríkov

obrobrobrobrobr
obr


Zber papiera a výroba výrobkov

obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Kreslenie na chodník

obrobrobrobrobr


Múzeum histórie lesníctva na Orave

V mesiaci apríl sa žiaci 5. ročníka vybrali do Oravského Podzámku, kde navštívili Múzeum histórie lesníctva na Orave. Najprv si dali dobrú zmrzlinu a potom zavítali do múzea, kde sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých vecí o lese a o jeho živote.

Chlapcov zaujali hlavne píly, traktory a rôzne nástroje, ktoré sa používali v lese pri práci v minulosti, ale i dnes. No nedali sa zahanbiť ani vypchaté zvieratá, pri ktorých sa žiaci fotili.

Páčila sa im aj rozprávka o lese, ktorú si vypočuli v špeciálnej miestnosti, kde boli lesné zvieratká.

Po dni naplnenom zážitkami nás vláčik odviezol naspäť domov.

Freierová

obrobrobrobrobr
obrobrobr


Stromčeky šťastia

Tento školský rok pribudol žiakom piateho ročníka nový predmet pod názvom Technika. Žiaci sa na ňom učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami, osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie.

Pretože sme sa ako škola zapojili do projektu „Zelená škola“ a tiež do projektu „Úsmev pre strom“, chceli sme vytvoriť niečo, čím by sme my piataci podporili tieto projekty.

Keď sme ako základný materiál použili drôt, korálky a kameň, dokázali sme vyrobiť prekrásne stromčeky šťastia. Tak ako naše stromčeky skrášlili prezentačný priestor vo vestibule školy, venovaný týmto projektom, tak dokážu skrášliť naše prostredie krásne zakvitnuté a zelené živé stromy.

Ing. Jana Pavčová

obrobrobrobrobr


Sadenie stromčekov a kríkov

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Vychádzka do lesa MŠ

V rámci projektu Zelená škola deti materskej školy absolvovali niekoľko vychádzok do prírody, počas ktorých dýchali čerstvý vzduch a čerpali novú energiu. Zastavili sa tiež v neďalekom lesíku, v ktorom pozorovali jeho obyvateľov – slimáky, vtáčiky, mravce, ale aj veselú veveričku. Popri tom zbierali lesné plody, ako sú šišky, ba dokonca objavili aj huby. Z vychádzky sa deti vrátili obohatení o zážitok z objavovania a o poznanie, že les ukrýva mnoho pokladov.

Mgr. Katarína Červeňová

obrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr