November 2015

Pravidlá kolégia zelenej školy


1. Členovia kolégia sa stretávajú najmenej 1x za mesiac.
2. Na stretnutia chodíme pravidelne a načas.
3. Na stretnutiach sa snažíme byť aktívni, užitoční, vzájomne spolupracujeme a dodržiavame pravidlá diskusie.
4. Každý člen kolégia má právo vyjadriť svoj názor.
5. Členovia žiackej časti kolégia informujú svojich spolužiakov o obsahu stretnutí.
6. Každý člen kolégia je povinný zodpovedne si plniť svoje úlohy, sledovať aktuálne informácie prostredníctvom e-mailu a nástenky.
7. Každý člen kolégia sa dobrovoľne zapája do činnosti Zelenej školy, je príkladom pre ostatných a má právo byť symbolicky ocenený za svoju prácu.

obrobrobr


Turistická vychádzka k Šútovskému vodopádu

Novembrová túra začala na vlakovej stanici v Dlhej nad Oravou. Cestovanie vlakom do Kraľovian, z Kraľovian do Šútova dokonca poschodovým, bolo prvým veľkým zážitkom na ceste k Šútovskému vodopádu v pohorí Malá Fatra. Vedie k nemu náučný chodník so šiestimi informačnými tabuľami. Celá Šútovská dolina je národnou prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany. Cestu sme si spríjemňovali obdivovaním a fotografovaním prírody, vnímali šušťanie suchého lístia pod nohami, až kým sa nám vo výške 822 m n. m. neukázal vodopád, ktorý padá z výšky 38 metrov. Pod vodopádom sme si zaskákali „ žabáky,“ aby sme si vylepšili bilanciu v rámci aktivity – „Žabákujem za zdravie“.

Mgr. A. Potocká

obrobrobrobr


Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr