Prevádzka


MŠ: 6:20 hod. - 16:00 hod. mesačný poplatok8,30 €
ŠKD: 11:20/12:15 hod. - 16:00 hod. mesačný poplatok4,30 €
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr